ENEMMÄN ILOA KOULUPÄIVÄÄN

note2.jpg


Kouluvierailut syyslukukaudella 2015

Suositut kouluvierailut jatkuvat syyslukukaudella 2015! Kouluvierailuilla nuori, asiansa osaava ja aktiivinen kansalainen haastaa nuoret ajattelemaan! Kouluvierailut ovat maksuttomia.

 

 

Ilmari-kouluvierailut – viimeisiä viedään! Tilaa heti! 

Kauniaisissa yläkoululaiset tekivät energiaa generoivan dynamopyörän kouluunsa, Rovaniemellä nuoret haastoivat muut koulut energiansäästö-kilpailuun, Lempäälässä nuoret jakoivat ruusuja julkisen liikenteen käyttäjille. Minkälaisia ilmastoprojekteja teidän koulussa voitaisiin tehdä? Näkevätkö oppilaat yhteyden ilmastonmuutoksen ja oman arjen välillä? Miten maailmalla rakennetaan onnellista, hiilineutraalia tulevaisuutta? Näistä ja monista muista aiheista keskustellaan suositulla Ilmari-oppitunnilla.

Ilmari-tunnilla matkataan 15-vuotiaan Vennin matkassa maailmalla. Koulutetut kouluvierailijat johdattavat tarinallisen oppitunnin avulla oppilaita tutustumaan ilmastonmuutoksen energia- ja liikenneratkaisuihin Nigeriassa ja Kolumbiassa. Osin uudistetun kaksoistunnin päätteeksi tarkastellaan suomalaisten nuorten tekemiä ilmastoprojekteja. Ilmari-tunnilla opetellaan keskustelemista yhteiskunnallisista aiheista ja vaikuttamisen alkeita. Ilmari-kouluvierailuita tehdään syyslukukauden loppuun – tilauksia otetaan vielä vastaan. Toimi nopeasti!

Ilmari-oppitunti:

- kesto on 90min.
- maksuton
- soveltuu monien oppiaineiden opetussisältöihin; myös esim. ympäristöaiheisen monialaisen oppimiskokonaisuuden osaksi tai muuhun kestävän kehityksen kasvatukseen.
- kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Rovaniemi, Oulu, Joensuu ja Kuopio (50km säteellä)

Ilmari-tunnista sanottua: ”Hyvin rakennettu kokonaisuus ja mukavasti toteutettu. Kiitoksia!

Tutustu kouluvierailuun

Tilaa kouluvierailu

 

Lisätietoja: Maija Vuorjoki maija.vuorjoki@nuortenakatemia.fi 050 5431360

 
 

Liikkuva koulu pop up -viikko 23.-27.11.2015

Nuorten Akatemia ja Oma valinta -hanke on mukana koordinoimassa Liikkuva koulun pop up -viikkoa. Teemaviikon tavoitteena on oppilaiden osallisuuden lisääminen koulupäivän liikunnallistamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Ennen teemaviikkoa opettajat ja oppilaat ideoivat opettajanhuoneessa ja luokissa, miten lisäämme liikettä kouluarjessa.

Teemaviikon aikana koko koulun henkilökunta ja oppilaat miettii omia arjen valintoja, miten minä voisin olla lisäämässä liikkumista omassa arjessani.

Teemaviikon kokeilusta nousseet toimivat käytänteet siirretään koulun jokapäiväiseen toimintakulttuuriin.

Lisätietoa Pop up –viikosta: http://www.liikkuvakoulu.fi/popup

Lähde mukaan Oma valinta kouluksi

Miten koulussanne edistetään oppilaiden terveitä elämäntapoja? Ovatko oppilaat osallistettuja kouluruokailun suunnitteluun? Miten vähennätte istumista oppitunneilla? Mitä toimenpiteitä olette tehneet liikkeen lisäämiseksi välitunneilla?

Kaipaatko tukea oppilaiden osallistamiseen tai terveydenedistämistyöhön? Lähde mukaan Oma valinta –kouluksi. Rakennetaan yhteistyössä teidän koulusta hyvinvoiva ja osallistava oppimisyhteisö.

Hankkeen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoa Oma valinta –hankkeesta:
http://www.omavalinta.fi/
tai
koordinaattoriltamme Henri Karjulalta, p. 044 4165 494 tai henri.karjula@nuortenakatemia.fi.

Ilmasto-TET ympäristökasvatus-
päivillä

Ilmasto-TET tekijöitä on mahdollista tavata Ympäristökasvatuspäivillä, jotka pidetään tänä vuonna 5.-6.11. Hotelli Presidentissä Helsingissä. Ilmasto-TET on osa posteripolkua torstaina klo 11.30-12. Ympäristökasvatuspäivät on alan vuosittainen päätapahtuma, joka on avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lisätiedot tapahtumasta:  www.ymparistokasvatuspaivat.fi

Ilmasto-TET -konseptista saat lisätietoa täältä.