Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Auttamisen kokemuksia ja uusia taitoja vapaaehtoistoiminnan projektikurssilta

Meidän projekti! – vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektikurssi 

Meidän projekti! -hankkeen aikana olemme saaneet kohdata upeita nuoria sekä kasvotusten että etänä ja kokeilla heidän kanssaan yhdessä erilaisia tapoja toteuttaa vapaaehtoistoiminnan projektikurssia toisen asteen oppilaitoksissa, lähinnä osana VALMA-opintoja. Kurssin pilotointien kautta, yhdessä opiskelijaryhmien kanssa kokeilemalla, löysimme toimivia tapoja toteuttaa kurssia ja nyt syksyllä olemme päässeet kokeilemaan tarkemmin mallinnettua kurssia myös ihan kasvotusten kevään etätoteutusten jälkeen. Kurssin toimintamalli on kaikkien saatavilla sähköisesti opettajan oppaassa tai sen voi tilata itselleen painoversiona tästä linkistä. 

Kurssin vahvuutena tuntuu olevan mukautuvaisuus – ryhmät ja nuoret ovat kukin erilaisia ja harjoituksista voi yhdessä opettajan kanssa valita sellaisia, jotka parhaiten palvelevat kutakin ryhmää. Harjoitus, joka saattaa olla toisille helppo ja kiva, asettaakin toiset epämiellyttävän haasteen eteen. Siksi on tärkeää mukauttaa kurssin harjoituksia ryhmien mukaan. Sopivia harjoituksia valitsemalla, haastamalla opiskelijoita turvallisella tavalla kastamaan varpaitaan seikkailualueelle omia vahvuuksia ja mielenkiinnonkohteita hyödyntäen, voidaan mahdollistaa heille merkityksellisyyden ja vaikuttamisen kokemuksia, vahvistaa heidän uskoaan omaan pystyvyyteen ja lisätä heidän ymmärrystään omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan. 

Projektikurssi käytännössä – kasvotusten ja etätoteutuksena 

Kehitimme ja kokeilimme kurssin erilaisia rakenteita VALMA-ryhmien kanssa eri paikkakunnilla, ennen kuin keväällä oikeastaan kaikki yhteistyöoppilaitokset siirtyivät etäopetukseen. Poikkeuksellinen tilanne mahdollisti kurssin harjoitusten testaamisen myös etätoteutuksena – käytimme kurssitehtävien palautukseen Instagramia, viestintään opiskelijoiden kanssa WhatsAppia ja yhteisten hetkien järjestämiseen Teamsin videokokousta. Vapaaehtoistyötä teimme tuottamalla sisältöä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennettiin. Instagramin yksityisviestit ja Teams -kokoukset mahdollistivat meille ohjaajille nuorten tukena olemista turvallisen matkan päästä, joka tuntui monille kurssilaisille olevan mieleen. Ehkä pieni turvallinen etäisyys ja ruudun takana, omassa kodissa oleminen madalsi jopa joidenkin kynnystä kommentoida ja jakaa omia ajatuksiaan – niitä voi olla paljon helpompi kirjoittaa viestillä, kuin sanoa ääneen koko ryhmän kuullen luokassa. Näimme rohkaistumista ja itseluottamuksen kasvua myös etätoteutuksissa, vaikka etänä ryhmän tunnelmia ja sanatonta viestintää ei olekaan niin helppo aistia. 

Kurssi, toteutetaan sitä sitten luokassa tai etänä, rakentuu kolmesta kurssipäivästä ja varsinaisesta vapaaehtoistoiminnan projektien toteutuksesta, joka sijoittuu kurssipäivien 2 ja 3 väliin.  Kurssin harjoituksia ja vapaaehtoistoiminnan projekteja voidaan tiivistää vaikka yhteen päivään tai jakaa useammalle päivälle ryhmän tarpeisiin sopivalla tavalla. 

MIKÄ HOMMA? Ensimmäinen kurssipäivä on orientaatiopäivä. Silloin tutkitaan enemmän, mitä vapaaehtoistoiminta tarkoittaa ja miten sitä voi tehdä, tutustutaan omiin vahvuuksiin ja mielenkiinnonkohteisiin sekä pohditaan omia odotuksia ja toiveita kurssin aikana toteutettavalle vapaaehtoistoiminnan projektille.  

NYT TEHDÄÄN! Toinen kurssipäivä on suunnittelupäivä. Silloin tehdään tarkempi projektisuunnitelma ja tutustutaan enemmän myös harrastustoiminnan mahdollisuuksiin omalla lähialueella. 

PROJEKTIT! Toisen kurssipäivän jälkeen toteutetaan varsinaiset projektit, jotka voivat olla kertaluontoisia lyhyitä tempauksia omassa kotiluokassa tai pidempiä prosesseja jossain vapaaehtoistyön toimintapaikassa, kuten vanhusten palvelutalossa tai eläinsuojeluyhdistyksessä.  

MITEN MENI? Kolmas kurssipäivä on juhlapäivä! Silloin pohditaan, mitä projekteissa opittiin ja mihin vapaaehtoistoiminnalla vaikutettiin sekä juhlistetaan loppuun saatettuja projekteja. Viimeisellä kerralla jaetaan myös todistukset kurssin suorittamisesta. 

Vaikuttavaa auttamista omassa yhteisössä ja lähiympäristössä 

Tekemällä vapaaehtoistyötä jonkun toisten hyväksi voidaan vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta ja tukea nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen ja kiinnittymistä kansalaisyhteiskuntaan. Tutkimalla nuorten omia vahvuuksia vapaaehtois- ja harrastustoiminnan viitekehyksessä voidaan parhaimmillaan auttaa heitä löytämään omia polkujaan myös koulutus- ja työelämässä. Kehittämällä nuorten omiin vahvuuksiin perustuvaa osaamista ja opettelemalla kurssilla myös uusia taitoja voidaan parhaimmillaan tukea nuoria ottamaan pieniä askelia poluilla kohti suuriakin unelmia. 

Kursseilla yksi voimaannuttavimmista, merkityksellisimmistä ja nuorille tärkeimmistä kokemuksista on ollut toisten auttaminen. Auttamisesta saatu kokemus on niin voimakas, että se saattaa kulkea nuoren mukana loppuelämän. Osa nuorista on näyttänyt jopa fyysisesti kasvavan useita senttejä, kun kokemus omasta pystyvyydestä on suoristanut ryhtiä ja nostanut katsetta maasta. Hiljaisesta ryhmästä yhtäkkiä kuuluva puheensorina ja nauru, rohkeasti silmiin katsovat, omia vahvuuksiaan sanoittavat, puheenvuoroja ja tilaa ottavat nuoret, ovat ehdottomasti olleet ohjaajan näkökulmasta parasta. Kun välinpitämättömyys on muuttunut innostukseksi, kun kuulokkeet ovat jääneetkin pöydälle ja kun nuoret keskustelevatkin yhtäkkiä kurssin teemoista toistensa kanssa, on kurssilla tapahtunut jotain merkittävää. 

Auttamisen vaikutusten näkyväksi tekeminen auttaa nuoria ymmärtämään, että näennäisesti pieneltä tuntuva teko voikin itse asiassa olla hyvin suuri – teon vaikutukset voivat yltää hyvin pitkälle ja koskettaa monia ihmisiä. Se auttaa ymmärtämään sen, että kaikilla meidän teoillamme, niin hyvässä kuin pahassa, on vaikutuksia meitä ympäröivään yhteisöön ja ympäristöön. Auttaminen on aina vaikuttavaa. 

Nuorten vahvuudet, kyky pohtia elämää, unelmia ja omaa itseään niin syvältä ja rohkeus tarttua itselleen uusiin asioihin mahdollisista haastavista elämäntilanteista huolimatta jotenkin yllättää joka kerta.  

  

Anna Vilen
Meidän projekti, projektipäällikkö
Nuorten Akatemia

www.meidanprojekti.fi 

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteutetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Nuorten Akatemian yhteistyönä. 

Artikkelin kuva on otettu keväällä 2019, kun Meidän projektia toteutettiin Lahden Salpauksen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat tekivät vapaaehtoistyötä muun muassa kerholaisten parissa. Kuvassa opiskelija kerholaisen kanssa.

Auttamisen kokemuksia ja uusia taitoja vapaaehtoistoiminnan projektikurssilta

Auttamisen kokemuksia ja uusia taitoja vapaaehtoistoiminnan projektikurssilta

Meidän projekti! – vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektikurssi 

Meidän projekti! -hankkeen aikana olemme saaneet kohdata upeita nuoria sekä kasvotusten että etänä ja kokeilla heidän kanssaan yhdessä erilaisia tapoja toteuttaa vapaaehtoistoiminnan projektikurssia toisen asteen oppilaitoksissa, lähinnä osana VALMA-opintoja. Kurssin pilotointien kautta, yhdessä opiskelijaryhmien kanssa kokeilemalla, löysimme toimivia tapoja toteuttaa kurssia ja nyt syksyllä olemme päässeet kokeilemaan tarkemmin mallinnettua kurssia myös ihan kasvotusten kevään etätoteutusten jälkeen. Kurssin toimintamalli on kaikkien saatavilla sähköisesti opettajan oppaassa tai sen voi tilata itselleen painoversiona tästä linkistä. 

Kurssin vahvuutena tuntuu olevan mukautuvaisuus – ryhmät ja nuoret ovat kukin erilaisia ja harjoituksista voi yhdessä opettajan kanssa valita sellaisia, jotka parhaiten palvelevat kutakin ryhmää. Harjoitus, joka saattaa olla toisille helppo ja kiva, asettaakin toiset epämiellyttävän haasteen eteen. Siksi on tärkeää mukauttaa kurssin harjoituksia ryhmien mukaan. Sopivia harjoituksia valitsemalla, haastamalla opiskelijoita turvallisella tavalla kastamaan varpaitaan seikkailualueelle omia vahvuuksia ja mielenkiinnonkohteita hyödyntäen, voidaan mahdollistaa heille merkityksellisyyden ja vaikuttamisen kokemuksia, vahvistaa heidän uskoaan omaan pystyvyyteen ja lisätä heidän ymmärrystään omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan. 

Projektikurssi käytännössä – kasvotusten ja etätoteutuksena 

Kehitimme ja kokeilimme kurssin erilaisia rakenteita VALMA-ryhmien kanssa eri paikkakunnilla, ennen kuin keväällä oikeastaan kaikki yhteistyöoppilaitokset siirtyivät etäopetukseen. Poikkeuksellinen tilanne mahdollisti kurssin harjoitusten testaamisen myös etätoteutuksena – käytimme kurssitehtävien palautukseen Instagramia, viestintään opiskelijoiden kanssa WhatsAppia ja yhteisten hetkien järjestämiseen Teamsin videokokousta. Vapaaehtoistyötä teimme tuottamalla sisältöä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennettiin. Instagramin yksityisviestit ja Teams -kokoukset mahdollistivat meille ohjaajille nuorten tukena olemista turvallisen matkan päästä, joka tuntui monille kurssilaisille olevan mieleen. Ehkä pieni turvallinen etäisyys ja ruudun takana, omassa kodissa oleminen madalsi jopa joidenkin kynnystä kommentoida ja jakaa omia ajatuksiaan – niitä voi olla paljon helpompi kirjoittaa viestillä, kuin sanoa ääneen koko ryhmän kuullen luokassa. Näimme rohkaistumista ja itseluottamuksen kasvua myös etätoteutuksissa, vaikka etänä ryhmän tunnelmia ja sanatonta viestintää ei olekaan niin helppo aistia. 

Kurssi, toteutetaan sitä sitten luokassa tai etänä, rakentuu kolmesta kurssipäivästä ja varsinaisesta vapaaehtoistoiminnan projektien toteutuksesta, joka sijoittuu kurssipäivien 2 ja 3 väliin.  Kurssin harjoituksia ja vapaaehtoistoiminnan projekteja voidaan tiivistää vaikka yhteen päivään tai jakaa useammalle päivälle ryhmän tarpeisiin sopivalla tavalla. 

MIKÄ HOMMA? Ensimmäinen kurssipäivä on orientaatiopäivä. Silloin tutkitaan enemmän, mitä vapaaehtoistoiminta tarkoittaa ja miten sitä voi tehdä, tutustutaan omiin vahvuuksiin ja mielenkiinnonkohteisiin sekä pohditaan omia odotuksia ja toiveita kurssin aikana toteutettavalle vapaaehtoistoiminnan projektille.  

NYT TEHDÄÄN! Toinen kurssipäivä on suunnittelupäivä. Silloin tehdään tarkempi projektisuunnitelma ja tutustutaan enemmän myös harrastustoiminnan mahdollisuuksiin omalla lähialueella. 

PROJEKTIT! Toisen kurssipäivän jälkeen toteutetaan varsinaiset projektit, jotka voivat olla kertaluontoisia lyhyitä tempauksia omassa kotiluokassa tai pidempiä prosesseja jossain vapaaehtoistyön toimintapaikassa, kuten vanhusten palvelutalossa tai eläinsuojeluyhdistyksessä.  

MITEN MENI? Kolmas kurssipäivä on juhlapäivä! Silloin pohditaan, mitä projekteissa opittiin ja mihin vapaaehtoistoiminnalla vaikutettiin sekä juhlistetaan loppuun saatettuja projekteja. Viimeisellä kerralla jaetaan myös todistukset kurssin suorittamisesta. 

Vaikuttavaa auttamista omassa yhteisössä ja lähiympäristössä 

Tekemällä vapaaehtoistyötä jonkun toisten hyväksi voidaan vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta ja tukea nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen ja kiinnittymistä kansalaisyhteiskuntaan. Tutkimalla nuorten omia vahvuuksia vapaaehtois- ja harrastustoiminnan viitekehyksessä voidaan parhaimmillaan auttaa heitä löytämään omia polkujaan myös koulutus- ja työelämässä. Kehittämällä nuorten omiin vahvuuksiin perustuvaa osaamista ja opettelemalla kurssilla myös uusia taitoja voidaan parhaimmillaan tukea nuoria ottamaan pieniä askelia poluilla kohti suuriakin unelmia. 

Kursseilla yksi voimaannuttavimmista, merkityksellisimmistä ja nuorille tärkeimmistä kokemuksista on ollut toisten auttaminen. Auttamisesta saatu kokemus on niin voimakas, että se saattaa kulkea nuoren mukana loppuelämän. Osa nuorista on näyttänyt jopa fyysisesti kasvavan useita senttejä, kun kokemus omasta pystyvyydestä on suoristanut ryhtiä ja nostanut katsetta maasta. Hiljaisesta ryhmästä yhtäkkiä kuuluva puheensorina ja nauru, rohkeasti silmiin katsovat, omia vahvuuksiaan sanoittavat, puheenvuoroja ja tilaa ottavat nuoret, ovat ehdottomasti olleet ohjaajan näkökulmasta parasta. Kun välinpitämättömyys on muuttunut innostukseksi, kun kuulokkeet ovat jääneetkin pöydälle ja kun nuoret keskustelevatkin yhtäkkiä kurssin teemoista toistensa kanssa, on kurssilla tapahtunut jotain merkittävää. 

Auttamisen vaikutusten näkyväksi tekeminen auttaa nuoria ymmärtämään, että näennäisesti pieneltä tuntuva teko voikin itse asiassa olla hyvin suuri – teon vaikutukset voivat yltää hyvin pitkälle ja koskettaa monia ihmisiä. Se auttaa ymmärtämään sen, että kaikilla meidän teoillamme, niin hyvässä kuin pahassa, on vaikutuksia meitä ympäröivään yhteisöön ja ympäristöön. Auttaminen on aina vaikuttavaa. 

Nuorten vahvuudet, kyky pohtia elämää, unelmia ja omaa itseään niin syvältä ja rohkeus tarttua itselleen uusiin asioihin mahdollisista haastavista elämäntilanteista huolimatta jotenkin yllättää joka kerta.  

  

Anna Vilen
Meidän projekti, projektipäällikkö
Nuorten Akatemia

www.meidanprojekti.fi 

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteutetaan Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Nuorten Akatemian yhteistyönä. 

Artikkelin kuva on otettu keväällä 2019, kun Meidän projektia toteutettiin Lahden Salpauksen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat tekivät vapaaehtoistyötä muun muassa kerholaisten parissa. Kuvassa opiskelija kerholaisen kanssa.