Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Minustako vaikuttaja -työpajat romaninuorten kanssa

Toteutimme yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön Sanoista tekoihin 2 –hankkeen kanssa vaikuttamistyöpajoja romaninuorten parissa keväällä 2019. Sanoista tekoihin 2 -hankkeen tavoitteena on edistää uuden romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2) tunnettuutta maakuntatasolla: paikallisesti ja alueellisesti. Hankkeessa on järjestetty useita tilaisuuksia eripuolilla SuomeaSuunnittelimme ja toteutimme yhteistyössä hankkeen kanssa nuorille suunnatun kolmen työpajan sarjan. 

Työpajojen tavoitteet ja menetelmät suunniteltiin yhdessä hankkeen projektikoordinaattori Katja Vauhkosen sekä työryhmän kanssa. Projektin visuaalisten materiaalien tuottamisessa oli mukana myös ammattiopisto Luovi ja Kauhajoella Satakunnan läänintaiteilija Maikki Kantola. Työpajoja toteutettiin yhteensä kolme kappaletta; Nurmijärvellä, Kauhajoella ja Iisalmessa. Työpajojen teemana oli nuorten vaikuttaminen. Aihetta käsiteltiin asunto-, opiskelu-, työllisyys- ja osallisuusoikeuden, kulttuurin säilyttämisen ja muiden maiden romanien oikeuksien edistämisen teemojen kautta. Työpajan tavoite oli kerätä nuorten mielipiteitä, kokemuksia ja ideoita vaikuttamiseen liittyen sekä kartuttaa heidän käsitystään omista mahdollisuuksista vaikuttaa sekä yksilöinä että osana yhteisöä. Työpajassa tutustuttiin hieman myös kansainvälisiin romaniverkostoihin katsellen romaninuorten videotervehdyksiä eri puolilta Eurooppaa. Työpajojen peruslähtökohta oli nuorten äänen esiintuominen ja osallisuus. ​Kohderyhmänä oli ensisijaisesti 15–29-vuotiaat romaninuoret, mutta pajoissa oli mukana myös yli 29-vuotiaita osallistujina. Ensimmäinen Nurmijärvellä toteutettu työpaja striimattiin nettiin, jolloin ihmisillä oli mahdollisuus osallistua keskusteluun myös etänä. Striimin aikana tulleita kommentteja käytiin myös läpi työpajassa. Siitä saatiin runsaasti positiivista palautetta. ​ 

Työpaja toteutettiin Learning café -menetelmällä, hyödyntäen työstössä myös tarinoita ja sarjaa varten tuotettuja vaikuttajakortteja. Loimme projektille omat ideointipohjat, joille lopulliset ideat ja ajatukset koottiin loppuesitystä varten. Työpajoissa havaittiin, että nuoret kaipasivat lisää tukea opinto-ohjaajilta. He kokivat, että opot ovat ylityöllistettyjä, eivätkä pysty tarjoamaan kaivattua tukea. Osa nuorista oli kokenut, että opinto-ohjaajat yhä ohjaavat romaneja vain tiettyihin ammatteihin: kokeiksi, automekaanikoiksi, lähihoitajiksi ja niin edelleen.  ”Ohjaamossa vasta kysyttiin, että mitä sinä haluaisit tehdä”, eräs osallistuja kommentoi.​ Nuoret painivat hyvin tyypillisten haasteiden kanssa: miten varmistua siitä, että valittu ala on ”se oikea”.  

Tasapainoilu oman kulttuurin ja valtaväestön kulttuurin välillä koettiin haastavana. Useissa ryhmissä nousi esiin oman kokoontumistilan tai kerhon tarve. Hieman yllättäenkin suosituimmaksi teemaksi nousi kuitenkin romanikielen ja -kulttuurin säilyttäminen – se valittiin jatkotyöstöön kaikilla paikkakunnilla. Nuoret kokivat kulttuurisen osaamisen vahvistamisen tärkeänä: miten  kannustaa vanhempia opettamaan tietoja ja taitoja nuoremmille sukupolville? Yhteiskunnan tarjoamat tuki- ja opetuspalvelut ovat vähällä käytöllä – niitä voisi olla enemmänkin. 

Vaikuttamiskeinojen kirjo oli osallistujille osin tuttu ja suurin anti olikin konkretisointi omien vaikuttamiskeinojen ja arjen toiminnan välillä. Oli myös hyödyllistä tuoda esiin erilaisten romanijärjestöjen ja paikallisen nuorisotoimen keinoja auttaa nuoria heitä innostavissa teemoissa. Romaninuorissa on yhä enenevissä määrin loistavia vaikuttajaesimerkkejä, mikä kannustaa muitakin ryhtymään vaikuttajiksi yhteisissä asioissa. Työpajoissa todettiin myös, että erilaiset vertaismentorointiohjelmat, kulttuurikohtaamiset valtaväestön kanssa sekä koulutukset romanikulttuuriin niin virkamiehille, kuin ”tavallisillekin ihmisille” olisivat tärkeitä. Valtaväestötä nuoret toivoivat avointa mieltä: kohtaa minut yksilönä!

Projekti oli meille vetäjille erittäin antoisa ja avartava. Nuorten paneutuminen teemoihin sekä heittäytyminen ideointiin oli upeaa ja koimme vahvaa yhteisöllisyyden tunnetta työpajoissa. Loppuringeissä toistui: ”Tämän kaltaisia tilaisuuksia pitäisi saada lisää.” Avoin keskustelu ja esimerkiksi pohdinnat oman paikan löytämisestä sekä hyväksytyksi tulemisesta ja itselle sopivan ammatin löytämisestä koskettavat kaikkia nuoria, mutta usko vahva usko tulevaisuuteen ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiin oli havaittavissa.  

Sillä, että joku uskoo sinuun, on suuri merkitys. 

 

Teksti: Reija Arnberg & Heidi Välimäki
Kirjoittajat ovat Nuorten Akatemian palvelumuotoilijoita. Reija ja Heidi ovat rautaisia fasilitaattoreita ja aina valmiina hyppäämään uuden teeman tai aiheen pariin!

Minustako vaikuttaja -työpajat romaninuorten kanssa

Minustako vaikuttaja -työpajat romaninuorten kanssa

Toteutimme yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön Sanoista tekoihin 2 –hankkeen kanssa vaikuttamistyöpajoja romaninuorten parissa keväällä 2019. Sanoista tekoihin 2 -hankkeen tavoitteena on edistää uuden romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2) tunnettuutta maakuntatasolla: paikallisesti ja alueellisesti. Hankkeessa on järjestetty useita tilaisuuksia eripuolilla SuomeaSuunnittelimme ja toteutimme yhteistyössä hankkeen kanssa nuorille suunnatun kolmen työpajan sarjan. 

Työpajojen tavoitteet ja menetelmät suunniteltiin yhdessä hankkeen projektikoordinaattori Katja Vauhkosen sekä työryhmän kanssa. Projektin visuaalisten materiaalien tuottamisessa oli mukana myös ammattiopisto Luovi ja Kauhajoella Satakunnan läänintaiteilija Maikki Kantola. Työpajoja toteutettiin yhteensä kolme kappaletta; Nurmijärvellä, Kauhajoella ja Iisalmessa. Työpajojen teemana oli nuorten vaikuttaminen. Aihetta käsiteltiin asunto-, opiskelu-, työllisyys- ja osallisuusoikeuden, kulttuurin säilyttämisen ja muiden maiden romanien oikeuksien edistämisen teemojen kautta. Työpajan tavoite oli kerätä nuorten mielipiteitä, kokemuksia ja ideoita vaikuttamiseen liittyen sekä kartuttaa heidän käsitystään omista mahdollisuuksista vaikuttaa sekä yksilöinä että osana yhteisöä. Työpajassa tutustuttiin hieman myös kansainvälisiin romaniverkostoihin katsellen romaninuorten videotervehdyksiä eri puolilta Eurooppaa. Työpajojen peruslähtökohta oli nuorten äänen esiintuominen ja osallisuus. ​Kohderyhmänä oli ensisijaisesti 15–29-vuotiaat romaninuoret, mutta pajoissa oli mukana myös yli 29-vuotiaita osallistujina. Ensimmäinen Nurmijärvellä toteutettu työpaja striimattiin nettiin, jolloin ihmisillä oli mahdollisuus osallistua keskusteluun myös etänä. Striimin aikana tulleita kommentteja käytiin myös läpi työpajassa. Siitä saatiin runsaasti positiivista palautetta. ​ 

Työpaja toteutettiin Learning café -menetelmällä, hyödyntäen työstössä myös tarinoita ja sarjaa varten tuotettuja vaikuttajakortteja. Loimme projektille omat ideointipohjat, joille lopulliset ideat ja ajatukset koottiin loppuesitystä varten. Työpajoissa havaittiin, että nuoret kaipasivat lisää tukea opinto-ohjaajilta. He kokivat, että opot ovat ylityöllistettyjä, eivätkä pysty tarjoamaan kaivattua tukea. Osa nuorista oli kokenut, että opinto-ohjaajat yhä ohjaavat romaneja vain tiettyihin ammatteihin: kokeiksi, automekaanikoiksi, lähihoitajiksi ja niin edelleen.  ”Ohjaamossa vasta kysyttiin, että mitä sinä haluaisit tehdä”, eräs osallistuja kommentoi.​ Nuoret painivat hyvin tyypillisten haasteiden kanssa: miten varmistua siitä, että valittu ala on ”se oikea”.  

Tasapainoilu oman kulttuurin ja valtaväestön kulttuurin välillä koettiin haastavana. Useissa ryhmissä nousi esiin oman kokoontumistilan tai kerhon tarve. Hieman yllättäenkin suosituimmaksi teemaksi nousi kuitenkin romanikielen ja -kulttuurin säilyttäminen – se valittiin jatkotyöstöön kaikilla paikkakunnilla. Nuoret kokivat kulttuurisen osaamisen vahvistamisen tärkeänä: miten  kannustaa vanhempia opettamaan tietoja ja taitoja nuoremmille sukupolville? Yhteiskunnan tarjoamat tuki- ja opetuspalvelut ovat vähällä käytöllä – niitä voisi olla enemmänkin. 

Vaikuttamiskeinojen kirjo oli osallistujille osin tuttu ja suurin anti olikin konkretisointi omien vaikuttamiskeinojen ja arjen toiminnan välillä. Oli myös hyödyllistä tuoda esiin erilaisten romanijärjestöjen ja paikallisen nuorisotoimen keinoja auttaa nuoria heitä innostavissa teemoissa. Romaninuorissa on yhä enenevissä määrin loistavia vaikuttajaesimerkkejä, mikä kannustaa muitakin ryhtymään vaikuttajiksi yhteisissä asioissa. Työpajoissa todettiin myös, että erilaiset vertaismentorointiohjelmat, kulttuurikohtaamiset valtaväestön kanssa sekä koulutukset romanikulttuuriin niin virkamiehille, kuin ”tavallisillekin ihmisille” olisivat tärkeitä. Valtaväestötä nuoret toivoivat avointa mieltä: kohtaa minut yksilönä!

Projekti oli meille vetäjille erittäin antoisa ja avartava. Nuorten paneutuminen teemoihin sekä heittäytyminen ideointiin oli upeaa ja koimme vahvaa yhteisöllisyyden tunnetta työpajoissa. Loppuringeissä toistui: ”Tämän kaltaisia tilaisuuksia pitäisi saada lisää.” Avoin keskustelu ja esimerkiksi pohdinnat oman paikan löytämisestä sekä hyväksytyksi tulemisesta ja itselle sopivan ammatin löytämisestä koskettavat kaikkia nuoria, mutta usko vahva usko tulevaisuuteen ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiin oli havaittavissa.  

Sillä, että joku uskoo sinuun, on suuri merkitys. 

 

Teksti: Reija Arnberg & Heidi Välimäki
Kirjoittajat ovat Nuorten Akatemian palvelumuotoilijoita. Reija ja Heidi ovat rautaisia fasilitaattoreita ja aina valmiina hyppäämään uuden teeman tai aiheen pariin!