Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Dihtosis paikkaa saamelaistiedon puutetta oppilaitoksissa jo kolmannen vuoden ajan  

Olemme yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa toteuttaneet vuodesta 2018 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön tuella oppilaitoksiin suunnattua Dihtosis-hanketta, jonka tavoitteena on lisätä saamelaistietoisuutta valtaväestön nuorten keskuudessa. 

Oppilaitoksiin suunnattuun hankkeeseen on alusta alkaen kuulunut saamelaisnuorten vetämät kouluvierailut. Lisäksi oppilaitoksille on tarjottu saamelaistietoa kasvattavan menetelmäpakan ja mobiilipelien tilausmahdollisuutta. Mobiilipeleistä löytyy kahdelle eri ikäryhmälle suunnatut pelivaihtoehdot. Pieni peli saamelaisista on suunnattu alakoulujen 4.-6.-luokkaisille ja Sukellus saamelaiskulttuuriin yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Dihtosiksen sisällöt ovat kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana palvelleet yläkouluja ja toisen asteen oppilaitoksia, mutta nyt hanke on laajentunut, osin opettajien toiveesta, myös alakoulujen puolelle. 

Laajalla kohderyhmällään ja valtakunnallisella levikillään Dihtosis on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä saamelaistietoa lisäävistä hankkeista. Tarvetta tällaiselle toiminnalle olisi enemmänkin, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreen selvityksen mukaan saamelaistiedon määrä perusopetuksen oppimateriaaleissa on hyvin vähäistä ja tiedon laatu ja todenperäisyys vaihtelevat.  

Dihtosis paikkaa tätä aukkoa ja näyttää esimerkkiä sisältöjen vastuullisessa toteuttamisessa. Saamelaisnuorilla on ollut merkittävä rooli sekä hankkeen suunnittelussa, kehittämisessä että sen toteuttamisessa. Kaikki tieto, kuvat ja videot, mitkä on valittu Dihtosis-hankkeeseen ovat saamelaisnuorten valitsemia tai hyväksymiä. 

Tänä vuonna Dihtosis tuottaa ensimmäistä kertaa materiaalia myös pohjoissaameksi, jotta saamelaisnuorilla olisi mahdollisuus saada lisätietoa omasta kulttuuristaan omalla äidinkielellään. Tällä hetkellä saamelaislapset ja -nuoret saavat peruskoulussa hyvin vähän tarttumapintaa omaan kulttuuriinsa. 

Saamelaisten kansallispäivän (6.2.) huomioiminen on kasvanut ilahduttavasti viime vuosina. Dihtosis pyrkii ja samalla kannustaa oppilaitoksia siihen, että saamelaisia tuotaisiin kouluarjessa esiin useammin kuin kerran vuodessa. 

Hankkeen projektipäällikkö Ulla Saalasti ja projektikoordinaattori Maria Aikio vastaavat mielellään hanketta koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Ulla Saalasti
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

Maria Aikio
+358 40 8470 862
maria.aikio@nuortenakatemia.fi 

 

Artikkelin kuva on Sukellus saamelaiskulttuuriin -pelistä. Hankkeen molemmat pelit toimivat Seppo-alustalla ja ne ovat tilaajille maksuttomia. Tilaajataholla ei tarvitse olla Seppo-lisenssiä valmiiksi. Myös tarjoamamme kouluvierailut ovat maksuttomia ja tällä hetkellä tarjoamme kouluvierailuja myös etätoteutuksena. Etävierailuja voidaan toteuttaa myös hankkeissa määriteltyjen kouluvierailualueiden ulkopuolella. Kaikkien tilausten tekeminen onnistuu täällä.

Dihtosis paikkaa saamelaistiedon puutetta oppilaitoksissa jo kolmannen vuoden ajan  

Dihtosis paikkaa saamelaistiedon puutetta oppilaitoksissa jo kolmannen vuoden ajan  

Olemme yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa toteuttaneet vuodesta 2018 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön tuella oppilaitoksiin suunnattua Dihtosis-hanketta, jonka tavoitteena on lisätä saamelaistietoisuutta valtaväestön nuorten keskuudessa. 

Oppilaitoksiin suunnattuun hankkeeseen on alusta alkaen kuulunut saamelaisnuorten vetämät kouluvierailut. Lisäksi oppilaitoksille on tarjottu saamelaistietoa kasvattavan menetelmäpakan ja mobiilipelien tilausmahdollisuutta. Mobiilipeleistä löytyy kahdelle eri ikäryhmälle suunnatut pelivaihtoehdot. Pieni peli saamelaisista on suunnattu alakoulujen 4.-6.-luokkaisille ja Sukellus saamelaiskulttuuriin yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Dihtosiksen sisällöt ovat kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana palvelleet yläkouluja ja toisen asteen oppilaitoksia, mutta nyt hanke on laajentunut, osin opettajien toiveesta, myös alakoulujen puolelle. 

Laajalla kohderyhmällään ja valtakunnallisella levikillään Dihtosis on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä saamelaistietoa lisäävistä hankkeista. Tarvetta tällaiselle toiminnalle olisi enemmänkin, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreen selvityksen mukaan saamelaistiedon määrä perusopetuksen oppimateriaaleissa on hyvin vähäistä ja tiedon laatu ja todenperäisyys vaihtelevat.  

Dihtosis paikkaa tätä aukkoa ja näyttää esimerkkiä sisältöjen vastuullisessa toteuttamisessa. Saamelaisnuorilla on ollut merkittävä rooli sekä hankkeen suunnittelussa, kehittämisessä että sen toteuttamisessa. Kaikki tieto, kuvat ja videot, mitkä on valittu Dihtosis-hankkeeseen ovat saamelaisnuorten valitsemia tai hyväksymiä. 

Tänä vuonna Dihtosis tuottaa ensimmäistä kertaa materiaalia myös pohjoissaameksi, jotta saamelaisnuorilla olisi mahdollisuus saada lisätietoa omasta kulttuuristaan omalla äidinkielellään. Tällä hetkellä saamelaislapset ja -nuoret saavat peruskoulussa hyvin vähän tarttumapintaa omaan kulttuuriinsa. 

Saamelaisten kansallispäivän (6.2.) huomioiminen on kasvanut ilahduttavasti viime vuosina. Dihtosis pyrkii ja samalla kannustaa oppilaitoksia siihen, että saamelaisia tuotaisiin kouluarjessa esiin useammin kuin kerran vuodessa. 

Hankkeen projektipäällikkö Ulla Saalasti ja projektikoordinaattori Maria Aikio vastaavat mielellään hanketta koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Ulla Saalasti
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

Maria Aikio
+358 40 8470 862
maria.aikio@nuortenakatemia.fi 

 

Artikkelin kuva on Sukellus saamelaiskulttuuriin -pelistä. Hankkeen molemmat pelit toimivat Seppo-alustalla ja ne ovat tilaajille maksuttomia. Tilaajataholla ei tarvitse olla Seppo-lisenssiä valmiiksi. Myös tarjoamamme kouluvierailut ovat maksuttomia ja tällä hetkellä tarjoamme kouluvierailuja myös etätoteutuksena. Etävierailuja voidaan toteuttaa myös hankkeissa määriteltyjen kouluvierailualueiden ulkopuolella. Kaikkien tilausten tekeminen onnistuu täällä.