Harrastaen tutuksi

Harrastaen tutuksi -hankkeen tavoitteena oli Suomeen muuttaneiden nuorten moninaisen osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen sekä osaamisen kanavointi järjestöjen, urheiluseurojen ja muiden vapaa-ajantoimintaa järjestävien tahojen toimintaan. Nuorisoalan toimijoille hanke tarjosi ideoita uusien ihmisten tavoittamiseen ja tukea toiminnan yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden kehittämiseen.

Hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja toiminta aloitettiin alueellisilla ideatyöpajoilla. Ideatyöpajoissa uudet tulijat, kotoutumisen parissa työskentelevät ja harrastustoimijat pääsivät ideoimaan harrastustoimintaa ja kartoittamaan yhteisiä intressejä. Työpajassa suunniteltiin yhdessä myös alueen jatkotoimet.

Ideatyöpajoissa pohdittiin mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä ideoita ja osaamista maahanmuuttajilla ja turvapaikanhakijoilla on tarjota järjestöille ja muille toimijoille?  Mitä he toivovat järjestöiltä ja seuroilta? Miten tehdä harrastustoiminnasta avointa ja yhdenvertaista? Miten tavoittaa uusia ihmisiä mukaan toimintaan? Millaisia tekemisen paikkoja harrastustoimijoilla on aktiivisille ja osaavilla maahanmuuttajille tarjota?

Vuoden 2019 aikana alueelliset tahot järjestivät tapahtumia ja koulutuksia, joissa nuoria autettiin löytämään itse harrastuksia, tarjottiin paikallisille vapaa-ajantoimijoille tietoa ja saavutettavuudesta ja vahvistettiin kotouttamisen parissa työskentelevien verkostoja.

Tammikuussa 2020 julkaistiin harrastustoimijoiden käyttöön tarkoitettu Saavutettavan vapaa-ajantoiminnan askeleet -opas sekä harrastuksien tärkeydestä muistuttava video Harrastuksemme – Our Hobbies. Kevään ja kesän aikana näitä ja muita hankkeen materiaaleja hyödynnettiin ja levitettiin avoimissa sekä tilauksesta järjestetyissä TEAMS-ympäristössä toteutetuissa saavutettavuuskoulutuksissa.

Harrastaen tutuksi oli yhteishanke, jonka koordinoivana tahona toimi Nuorten Akatemia. Hankkeessa olivat mukana Rauhankasvatusinstituutti, Suomen partiolaiset, Luonto-Liitto, Setlementtiliitto, Kanuuna-verkosto, Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU), Anti-Racist Forum, Oikeudet ilman rajoja, Moniheli, Turvapaikanhakijoiden tuki ja Kotimajoitusverkosto.

Hanketta rahoitti opetushallitus. Hanke oli valtakunnallinen ja se toimi seuraavilla paikkakunnilla: Forssa, Lohja, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku.

Lisätietoja: Vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen luotu opas, sekä muuta materiaalia saavutettavuuden lisäämiseksi omassa yhteisössäsi löydät täältä.

Harrastaen tutuksi

Harrastaen tutuksi

Harrastaen tutuksi -hankkeen tavoitteena oli Suomeen muuttaneiden nuorten moninaisen osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen sekä osaamisen kanavointi järjestöjen, urheiluseurojen ja muiden vapaa-ajantoimintaa järjestävien tahojen toimintaan. Nuorisoalan toimijoille hanke tarjosi ideoita uusien ihmisten tavoittamiseen ja tukea toiminnan yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden kehittämiseen.

Hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja toiminta aloitettiin alueellisilla ideatyöpajoilla. Ideatyöpajoissa uudet tulijat, kotoutumisen parissa työskentelevät ja harrastustoimijat pääsivät ideoimaan harrastustoimintaa ja kartoittamaan yhteisiä intressejä. Työpajassa suunniteltiin yhdessä myös alueen jatkotoimet.

Ideatyöpajoissa pohdittiin mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä ideoita ja osaamista maahanmuuttajilla ja turvapaikanhakijoilla on tarjota järjestöille ja muille toimijoille?  Mitä he toivovat järjestöiltä ja seuroilta? Miten tehdä harrastustoiminnasta avointa ja yhdenvertaista? Miten tavoittaa uusia ihmisiä mukaan toimintaan? Millaisia tekemisen paikkoja harrastustoimijoilla on aktiivisille ja osaavilla maahanmuuttajille tarjota?

Vuoden 2019 aikana alueelliset tahot järjestivät tapahtumia ja koulutuksia, joissa nuoria autettiin löytämään itse harrastuksia, tarjottiin paikallisille vapaa-ajantoimijoille tietoa ja saavutettavuudesta ja vahvistettiin kotouttamisen parissa työskentelevien verkostoja.

Tammikuussa 2020 julkaistiin harrastustoimijoiden käyttöön tarkoitettu Saavutettavan vapaa-ajantoiminnan askeleet -opas sekä harrastuksien tärkeydestä muistuttava video Harrastuksemme – Our Hobbies. Kevään ja kesän aikana näitä ja muita hankkeen materiaaleja hyödynnettiin ja levitettiin avoimissa sekä tilauksesta järjestetyissä TEAMS-ympäristössä toteutetuissa saavutettavuuskoulutuksissa.

Harrastaen tutuksi oli yhteishanke, jonka koordinoivana tahona toimi Nuorten Akatemia. Hankkeessa olivat mukana Rauhankasvatusinstituutti, Suomen partiolaiset, Luonto-Liitto, Setlementtiliitto, Kanuuna-verkosto, Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU), Anti-Racist Forum, Oikeudet ilman rajoja, Moniheli, Turvapaikanhakijoiden tuki ja Kotimajoitusverkosto.

Hanketta rahoitti opetushallitus. Hanke oli valtakunnallinen ja se toimi seuraavilla paikkakunnilla: Forssa, Lohja, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku.

Lisätietoja: Vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen luotu opas, sekä muuta materiaalia saavutettavuuden lisäämiseksi omassa yhteisössäsi löydät täältä.