Intoa projektista

Intoa projektista -toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoista toimijuutta ja luoda mahdollisuuksia nuorille tärkeän aiheen käsittelyyn ja keskusteluun projektin avulla. Yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret voivat ryhmänä hakea 100–1500 euron tukea oman projektinsa toteuttamiseen.

Nuoret voivat hakea projektirahaa itse ideoimiinsa ja toteuttamiinsa projekteihin. Projektien tulee liittyä johonkin alla olevista teemoista:

Projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa nuorille tulevat tutuiksi monet tärkeät taidot, joista on hyötyä myös myöhemmin esimerkiksi työelämässä – tai vaikkapa jonain päivänä oman yrityksen perustamisessa. Projektit kehittävät organisointikykyä, ryhmätyötaitoja, oman toiminnan arviointia, viestinnällisiä taitoja sekä talouden hallintaa. Projektin avulla nuoret löytävät omia vahvuuksiaan ja saavat iloa onnistumisesta.

Huom. Meidän Eurooppa -hankkeessa tarjoamme vastaavaa tukea nuorten projekteihin, jotka käsittelevät Euroopan unionia ja Eurooppaa.

Kuinka hakea tukea?

Tukea 100–1500 euron projekteihin haetaan hakulomakkeella. Jotta projektin suunnittelu olisi helpompaa, olemme luoneet Seppo-pelillisyysalustalle Maaliin!-projektipelin, joka johdattelee yksityiskohtaisemmin projektin eri vaiheisiin. Nimestään huolimatta projektipeli ei ole perinteinen peli, vaan pikemminkin työkalu, jonka avulla projektin suunnittelu on helpompaa. Sen voi tilata tilauslomakkeella.

Projekti voi olla melkeinpä mitä vain – kunhan se on nuorille mieleinen. Se voi olla tapahtuma, retki, teemapäivä, video, kerho, näyttely tai vaikkapa haastekampanja. Se voi myös olla näiden yhdistelmä. Huom. Nuorten ideoiman projektin tulee sisältää muutakin kuin yhdessä ideoitu retkikohde. Projektilla tulee olla jokin tavoite. Lisäksi nuorten tulee pohtia laajemmin projektin viestintää, budjettia ja arviointia.

Rahoitusta haetaan vähintään kolmen hengen ryhmänä, mutta halutessaan samaa projektia voi olla toteuttamassa myös koko luokka. Projektirahahakemukseen tulee liittää yhteystiedot yhdeltä täysi-ikäiseltä nuorelta tai opettajalta/ohjaajalta, joka loppukädessä vastaa projektin kulusta ja varojen asiallisesta käytöstä.

Teemme tukipäätöksiä kerran kuussa.

Tuenhaun päivät syksylle 2022

Tuenhaun kriteereistä tarkempaa tietoa löytyy täältä.

Projektirahan hakulomake löytyy tämän linkin alta.

Maaliin!-projektipelin voi tilata maksutta täältä.

Raportointi

Jokainen projekti tulee raportoida blogikirjoituksella ja kuvalla. Osa kirjoituksista julkaistaan kuvan kanssa Nuorten Akatemian blogissa. Suuremmilta, yli 500 euron projekteilta vaaditaan laajempaa kirjallista raporttia, jonka ohjeet tulevat hakijan sähköpostiin tukipäätöksen yhteydessä. Kaikki kuitit projektin kustannuksista toimitetaan raportoinnin yhteydessä skannattuina Nuorten Akatemiaan.

Toivomme nuorten ryhmien viestivän projekteistaan. Viestinnän tukena sosiaalisessa mediassa voi käyttää hankkeen tunnistetta #intoaprojektista sekä @nuortenakatemia.

Huomioittehan, että projektista aiheutuviin kustannuksiin ei saa hyödyntää bonuskortteja.

Käyttämättömät projektirahat sitoudutaan palauttamaan viipymättä tilille FI87 8146 9710 1644 34. Palautuksesta tulee lähettää kuitti Nuorten Akatemialle. Tilimaksun viestikohtaan kirjoitetaan “Projektirahapalautus Intoa projektista PROJEKTIN NIMI”. Alle 10 euron summaa ei tarvitse palauttaa.

Jos projektista ei raportoida määräaikaan mennessä, peritään koko myönnetty tukisumma takaisin.

Raportointilomake

Intoa projektista -toiminta rahoitetaan Merja Fischerin testamentin varoilla.

Lisätietoja 
Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

Niina Salmi
Kehittämispäällikkö
+358 50 4645 559
niina.salmi@nuortenakatemia.fi

Intoa projektista -verksamheten

Intoa projektista -verksamhetens mål är att uppmuntra unga till spontant initiativtagande och skapa möjligheter för dem att diskutera och behandla viktiga ämnen med hjälp av ett projekt. Unga som studerar i högstadier och andra stadiers läroanstalter kan i grupp anhålla om ett stöd på 100–1500 euro för att genomföra sitt eget projekt.

Unga kan anhålla om projektmedel till projekt som de själv planerat och genomfört. Projekten bör tillhöra något av följande teman:

De unga kommer att lära sig många viktiga färdigheter då de planerar och genomför projektet. Av dessa färdigheter kommer de också att dra nytta, till exempel i arbetslivet – eller förslagsvis då de vill grunda eget företag i framtiden. Projekten framhäver organiseringsförmåga, samarbetskunskaper, evaluering av egen verksamhet, kommunikationsfärdigheter samt behärskandet av ekonomin. Med hjälp av projektet hittar unga sina egna styrkor och får glädje av framgångar.

Obs. Meidän Eurooppa (Vårt Europa) -projektet erbjuder motsvarande stöd till ungas projekt som behandlar den Europeiska unionen och Europa.

Hur anhåller man om stöd?

Stöd till 100–1500 euros projekt anhålls med en ansökningsblankett. Vi har skapat ett Maaliin-projektspel på Seppo-spelplatformen, som guidar mer detaljerat till projektets alla faser, för att planeringen av projektet skulle vara lättare. Oavsett namnet, är projektspelet inget traditionellt spel, utan fungerar mera som ett underlättande verktyg för planeringen av projektet. Spelet kan beställas med ansökningsblanketten.

Projektet kan handla om nästan vad som helst – så länge det känns trevligt för de unga. Det kan handla om ett evenemang, en utfärd, en temadag, en video, en klubb, ett skådespel eller en utmaningskampanj. Finansiering ansökes i grupper på minst tre personer, men hela klassen kan också ansöka om finansiering, om man så önskar. Kontaktinformation av en myndig vuxen lärare/handledare, som sist och slutligen ansvarar för projektets gång och sakenlig användning av medel, måste bifogas till projektfinansieringsansökan.

Stödbeslut fattas en gång i månaden.

Stödansökningsdagarna för hösten 2022:

Kriterier till projektfinansiering

Projektirahan hakulomake löytyy tämän linkin alta.

Rapportering

Alla projekt skall rapporteras med en bloggtext och en bild. En del av texterna kommer att publiceras med bild i Unga Akademins blogg. En mera omfattande skriftlig rapport krävs i de större, över 500 euros projekt. Informationen om detta skickas till sökande per e-post i samband med stödbeslutet. Kvitton på alla kostnader skall skannas och skickas till De Ungas Akademin i samband med rapporteringen.

Vi hoppas att de unga informerar om sina projekt. Man kan använda projektets tagg #intoaprojektista och @nuortenakatemia i sociala medier.

Vänligen observera att ni inte får använda bonuskort vid betalning av projektkostnader.

Oanvänt projektmedel måste betalas omedelbart tillbaka på kontot FI87 8146 9710 1644 34. Kvittot måste skickas till De Ungas Akademin. Vid betalning skall nämnas ”Projektirahapalautus Intoa projektista PROJEKTETS NAMN” i meddelandefältet. Mindre än 10 euros summor behöver inte returneras.

Om rapportering av projektet inte sköts innan deadline, begärs den hela beviljade  stödsumman tillbaka.

Projektkapitalets rapporteringsblanket

Intoa projektista – verksamheten finansieras av Merja Fischers testamente.

Intoa projektista

Intoa projektista

Intoa projektista -toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoista toimijuutta ja luoda mahdollisuuksia nuorille tärkeän aiheen käsittelyyn ja keskusteluun projektin avulla. Yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat nuoret voivat ryhmänä hakea 100–1500 euron tukea oman projektinsa toteuttamiseen.

Nuoret voivat hakea projektirahaa itse ideoimiinsa ja toteuttamiinsa projekteihin. Projektien tulee liittyä johonkin alla olevista teemoista:

Projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa nuorille tulevat tutuiksi monet tärkeät taidot, joista on hyötyä myös myöhemmin esimerkiksi työelämässä – tai vaikkapa jonain päivänä oman yrityksen perustamisessa. Projektit kehittävät organisointikykyä, ryhmätyötaitoja, oman toiminnan arviointia, viestinnällisiä taitoja sekä talouden hallintaa. Projektin avulla nuoret löytävät omia vahvuuksiaan ja saavat iloa onnistumisesta.

Huom. Meidän Eurooppa -hankkeessa tarjoamme vastaavaa tukea nuorten projekteihin, jotka käsittelevät Euroopan unionia ja Eurooppaa.

Kuinka hakea tukea?

Tukea 100–1500 euron projekteihin haetaan hakulomakkeella. Jotta projektin suunnittelu olisi helpompaa, olemme luoneet Seppo-pelillisyysalustalle Maaliin!-projektipelin, joka johdattelee yksityiskohtaisemmin projektin eri vaiheisiin. Nimestään huolimatta projektipeli ei ole perinteinen peli, vaan pikemminkin työkalu, jonka avulla projektin suunnittelu on helpompaa. Sen voi tilata tilauslomakkeella.

Projekti voi olla melkeinpä mitä vain – kunhan se on nuorille mieleinen. Se voi olla tapahtuma, retki, teemapäivä, video, kerho, näyttely tai vaikkapa haastekampanja. Se voi myös olla näiden yhdistelmä. Huom. Nuorten ideoiman projektin tulee sisältää muutakin kuin yhdessä ideoitu retkikohde. Projektilla tulee olla jokin tavoite. Lisäksi nuorten tulee pohtia laajemmin projektin viestintää, budjettia ja arviointia.

Rahoitusta haetaan vähintään kolmen hengen ryhmänä, mutta halutessaan samaa projektia voi olla toteuttamassa myös koko luokka. Projektirahahakemukseen tulee liittää yhteystiedot yhdeltä täysi-ikäiseltä nuorelta tai opettajalta/ohjaajalta, joka loppukädessä vastaa projektin kulusta ja varojen asiallisesta käytöstä.

Teemme tukipäätöksiä kerran kuussa.

Tuenhaun päivät syksylle 2022

Tuenhaun kriteereistä tarkempaa tietoa löytyy täältä.

Projektirahan hakulomake löytyy tämän linkin alta.

Maaliin!-projektipelin voi tilata maksutta täältä.

Raportointi

Jokainen projekti tulee raportoida blogikirjoituksella ja kuvalla. Osa kirjoituksista julkaistaan kuvan kanssa Nuorten Akatemian blogissa. Suuremmilta, yli 500 euron projekteilta vaaditaan laajempaa kirjallista raporttia, jonka ohjeet tulevat hakijan sähköpostiin tukipäätöksen yhteydessä. Kaikki kuitit projektin kustannuksista toimitetaan raportoinnin yhteydessä skannattuina Nuorten Akatemiaan.

Toivomme nuorten ryhmien viestivän projekteistaan. Viestinnän tukena sosiaalisessa mediassa voi käyttää hankkeen tunnistetta #intoaprojektista sekä @nuortenakatemia.

Huomioittehan, että projektista aiheutuviin kustannuksiin ei saa hyödyntää bonuskortteja.

Käyttämättömät projektirahat sitoudutaan palauttamaan viipymättä tilille FI87 8146 9710 1644 34. Palautuksesta tulee lähettää kuitti Nuorten Akatemialle. Tilimaksun viestikohtaan kirjoitetaan “Projektirahapalautus Intoa projektista PROJEKTIN NIMI”. Alle 10 euron summaa ei tarvitse palauttaa.

Jos projektista ei raportoida määräaikaan mennessä, peritään koko myönnetty tukisumma takaisin.

Raportointilomake

Intoa projektista -toiminta rahoitetaan Merja Fischerin testamentin varoilla.

Lisätietoja 
Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

Niina Salmi
Kehittämispäällikkö
+358 50 4645 559
niina.salmi@nuortenakatemia.fi

Intoa projektista -verksamheten

Intoa projektista -verksamhetens mål är att uppmuntra unga till spontant initiativtagande och skapa möjligheter för dem att diskutera och behandla viktiga ämnen med hjälp av ett projekt. Unga som studerar i högstadier och andra stadiers läroanstalter kan i grupp anhålla om ett stöd på 100–1500 euro för att genomföra sitt eget projekt.

Unga kan anhålla om projektmedel till projekt som de själv planerat och genomfört. Projekten bör tillhöra något av följande teman:

De unga kommer att lära sig många viktiga färdigheter då de planerar och genomför projektet. Av dessa färdigheter kommer de också att dra nytta, till exempel i arbetslivet – eller förslagsvis då de vill grunda eget företag i framtiden. Projekten framhäver organiseringsförmåga, samarbetskunskaper, evaluering av egen verksamhet, kommunikationsfärdigheter samt behärskandet av ekonomin. Med hjälp av projektet hittar unga sina egna styrkor och får glädje av framgångar.

Obs. Meidän Eurooppa (Vårt Europa) -projektet erbjuder motsvarande stöd till ungas projekt som behandlar den Europeiska unionen och Europa.

Hur anhåller man om stöd?

Stöd till 100–1500 euros projekt anhålls med en ansökningsblankett. Vi har skapat ett Maaliin-projektspel på Seppo-spelplatformen, som guidar mer detaljerat till projektets alla faser, för att planeringen av projektet skulle vara lättare. Oavsett namnet, är projektspelet inget traditionellt spel, utan fungerar mera som ett underlättande verktyg för planeringen av projektet. Spelet kan beställas med ansökningsblanketten.

Projektet kan handla om nästan vad som helst – så länge det känns trevligt för de unga. Det kan handla om ett evenemang, en utfärd, en temadag, en video, en klubb, ett skådespel eller en utmaningskampanj. Finansiering ansökes i grupper på minst tre personer, men hela klassen kan också ansöka om finansiering, om man så önskar. Kontaktinformation av en myndig vuxen lärare/handledare, som sist och slutligen ansvarar för projektets gång och sakenlig användning av medel, måste bifogas till projektfinansieringsansökan.

Stödbeslut fattas en gång i månaden.

Stödansökningsdagarna för hösten 2022:

Kriterier till projektfinansiering

Projektirahan hakulomake löytyy tämän linkin alta.

Rapportering

Alla projekt skall rapporteras med en bloggtext och en bild. En del av texterna kommer att publiceras med bild i Unga Akademins blogg. En mera omfattande skriftlig rapport krävs i de större, över 500 euros projekt. Informationen om detta skickas till sökande per e-post i samband med stödbeslutet. Kvitton på alla kostnader skall skannas och skickas till De Ungas Akademin i samband med rapporteringen.

Vi hoppas att de unga informerar om sina projekt. Man kan använda projektets tagg #intoaprojektista och @nuortenakatemia i sociala medier.

Vänligen observera att ni inte får använda bonuskort vid betalning av projektkostnader.

Oanvänt projektmedel måste betalas omedelbart tillbaka på kontot FI87 8146 9710 1644 34. Kvittot måste skickas till De Ungas Akademin. Vid betalning skall nämnas ”Projektirahapalautus Intoa projektista PROJEKTETS NAMN” i meddelandefältet. Mindre än 10 euros summor behöver inte returneras.

Om rapportering av projektet inte sköts innan deadline, begärs den hela beviljade  stödsumman tillbaka.

Projektkapitalets rapporteringsblanket

Intoa projektista – verksamheten finansieras av Merja Fischers testamente.