Juurista latvoille - elävän musiikin idealaboratoriot

Tutkimusten mukaan nuorten kiinnostus elävän musiikin tapahtumiin on viime vuosina hiipunut, ja tavat kuluttaa elävää musiikkia muuttuneetElämää kulttuurin juurista latvoille -hankkeen tavoitteena on turvata elävän popmusiikkikulttuurin moninaisuus ja jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Hankkeessa kehitetään muun muassa palvelumuotoilun menetelmin innovatiivisia tapoja muuttaa ja rakentaa elävän musiikin kulttuuria uuden sukupolven näköiseksi. 

Hankkeen ensimmäisissä vaiheissa toteutettiin taustatutkimus nuorten elävän musiikin kuluttamisesta, kartoitettiin elävän musiikin toimijoiden verkostoa ja luotiin tulevaisuusskenaarioita toimialan mahdollisesta muutoksesta. Tuotettua tietoa hyödynnetään nuorille ja musiikkialan toimijoille suunnatuissa idealaboratorioissa syksyllä 2020Nuorten Akatemia ja DUNK rf järjestävät yhteen neljä yläasteikäisille nuorille suunnattuja työpajaa sekä suomeksi että ruotsiksi eri puolilla Suomea. Työpajoissamme 8.- ja 9.-luokkalaiset kehittävät tapoja edistää nuorten omaehtoista pop-musiikkikulttuurin kuluttamista ja tuottamista. 

Idealaboratorioissa syntyneitä innovaatioita ja toimintamalleja testataan käytännössä vuoden 2020 loppupuolella, ja mallit julkaistaan toimialan avoimeen käyttöön. 

Hankkeen toteuttaa LiveFIN ry yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, DUNK rf:n sekä Nuorten Akatemian kanssa. Nuorisotutkimusseuran panos on myös merkittävä taustatutkimuksen tiedon keruussa.   

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lisätietoja:
Heidi Rosbäck
Kehittämispäällikkö
+358 50 320 7808
heidi.rosback@nuortenakatemia.fi 

Juurista latvoille - elävän musiikin idealaboratoriot

Juurista latvoille - elävän musiikin idealaboratoriot

Tutkimusten mukaan nuorten kiinnostus elävän musiikin tapahtumiin on viime vuosina hiipunut, ja tavat kuluttaa elävää musiikkia muuttuneetElämää kulttuurin juurista latvoille -hankkeen tavoitteena on turvata elävän popmusiikkikulttuurin moninaisuus ja jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Hankkeessa kehitetään muun muassa palvelumuotoilun menetelmin innovatiivisia tapoja muuttaa ja rakentaa elävän musiikin kulttuuria uuden sukupolven näköiseksi. 

Hankkeen ensimmäisissä vaiheissa toteutettiin taustatutkimus nuorten elävän musiikin kuluttamisesta, kartoitettiin elävän musiikin toimijoiden verkostoa ja luotiin tulevaisuusskenaarioita toimialan mahdollisesta muutoksesta. Tuotettua tietoa hyödynnetään nuorille ja musiikkialan toimijoille suunnatuissa idealaboratorioissa syksyllä 2020Nuorten Akatemia ja DUNK rf järjestävät yhteen neljä yläasteikäisille nuorille suunnattuja työpajaa sekä suomeksi että ruotsiksi eri puolilla Suomea. Työpajoissamme 8.- ja 9.-luokkalaiset kehittävät tapoja edistää nuorten omaehtoista pop-musiikkikulttuurin kuluttamista ja tuottamista. 

Idealaboratorioissa syntyneitä innovaatioita ja toimintamalleja testataan käytännössä vuoden 2020 loppupuolella, ja mallit julkaistaan toimialan avoimeen käyttöön. 

Hankkeen toteuttaa LiveFIN ry yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian, DUNK rf:n sekä Nuorten Akatemian kanssa. Nuorisotutkimusseuran panos on myös merkittävä taustatutkimuksen tiedon keruussa.   

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lisätietoja:
Heidi Rosbäck
Kehittämispäällikkö
+358 50 320 7808
heidi.rosback@nuortenakatemia.fi