Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille -hankkeen tavoitteena on ottaa nuoret mukaan kaupunkiympäristön suunnitteluun ja kehittää menetelmiä osallistavaan kaupunkikehittämiseen. Hankkeessa luodaan menetelmäpakki, jolla saadaan arvokasta tietoa nuorten kokemuksista kaupunkitilaa koskien, kutsutaan nuoret mukaan suunnitteluun ja käytännön ongelmanratkaisuun heitä motivoivalla tavalla sekä edistetään vähähiilistä ja terveellistä liikkumista.

FCG ja Nuorten Akatemia toteuttavat syksyllä 2020 yhdessä Kangasalan, Tampereen ja Espoon kuntien kanssa kolme työpajamallia, joiden menetelmät sovelletaan kaupunkisuunnittelija Jan Gehlin menetelmien pohjalta nuorille sopiviksi. Työpajoissa toisen asteen ja korkeakouluasteen opiskelijat arvioivat, kuvaavat ja havainnoivat kävellessään ympäristöä muun muassa Maptionnaire-mobiilisovelluksen avulla.

Kaupunkilabrojen ytimessä on turvallisen, mukavan ja iloa tuottavan kävely- ja oleskeluympäristön luominen kaupunkikeskustoihin ja alakeskuksiin. Hankkeessa ääni annetaan nuorille, jotka ovat usein julkisen tilan aktiivisimpia käyttäjiä. Samalla se rohkaisee nuoria osallistumaan suunnitteluun ja esittämään omia ideoita sekä ratkaisuja kaupunkikehittämisen tarpeisiin.

Valmis menetelmäpakki julkaistaan kaikkien kuntien käyttöön.

 

 

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

“Nuorten Akatemian asiantuntijat ohjaavat nuoria kaupunkilabroissa vankalla kokemuksella. Nuorten Akatemian osallisuus kävelevissä kaupunkilabroissa on luonteva, sillä organisaation päätehtävänä on juuri nuorten osallisuus, sen tukeminen ja nuorten ideoiden tuominen aikuisten maailmaan. Kaupunkilabran työpajoissa nuorten ääntä ja havaintoja kuullaan monipuolisen menetelmän avuin. Käytössä on niin kirjallisia tehtäviä, havainnointia ympäristössä labraa varten suunnitellun sovelluksen ohjaamana kuin ryhmätyötä kehitys- ja parannusehdotuksia muodostaen ja esitellen.” , kertoo Jani Päivänen FCG:ltä.

Kävelevät kaupunkilabrat -kokeilun tuloksena syntyi kaksi tapaa tehdä kävely-ympäristön analyysi yhdessä nuorten kanssa: digitaalinen ja analoginen. Mobiilisovelluksen avulla merkittiin miellyttäviä ja epämiellyttäviä paikkoja, sekä esitettiin kehitysehdotuksia. Lisäksi nuoret työstivät videot paremmasta tulevaisuuden kävely-ympäristöstä. Kaupunkien kaavoittajat olivat seuraamassa työpajapäiviä ja ottivat ylös kehityskohteita.

Lue lisää yhteistyökumppani FCG:n nettisivuilla

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille -hankkeen tavoitteena on ottaa nuoret mukaan kaupunkiympäristön suunnitteluun ja kehittää menetelmiä osallistavaan kaupunkikehittämiseen. Hankkeessa luodaan menetelmäpakki, jolla saadaan arvokasta tietoa nuorten kokemuksista kaupunkitilaa koskien, kutsutaan nuoret mukaan suunnitteluun ja käytännön ongelmanratkaisuun heitä motivoivalla tavalla sekä edistetään vähähiilistä ja terveellistä liikkumista.

FCG ja Nuorten Akatemia toteuttavat syksyllä 2020 yhdessä Kangasalan, Tampereen ja Espoon kuntien kanssa kolme työpajamallia, joiden menetelmät sovelletaan kaupunkisuunnittelija Jan Gehlin menetelmien pohjalta nuorille sopiviksi. Työpajoissa toisen asteen ja korkeakouluasteen opiskelijat arvioivat, kuvaavat ja havainnoivat kävellessään ympäristöä muun muassa Maptionnaire-mobiilisovelluksen avulla.

Kaupunkilabrojen ytimessä on turvallisen, mukavan ja iloa tuottavan kävely- ja oleskeluympäristön luominen kaupunkikeskustoihin ja alakeskuksiin. Hankkeessa ääni annetaan nuorille, jotka ovat usein julkisen tilan aktiivisimpia käyttäjiä. Samalla se rohkaisee nuoria osallistumaan suunnitteluun ja esittämään omia ideoita sekä ratkaisuja kaupunkikehittämisen tarpeisiin.

Valmis menetelmäpakki julkaistaan kaikkien kuntien käyttöön.