Tyttö kädet auki viherseinä takanaan

Kestävästi 2030 – Pohjoismaiden nuoret pelinkehittäjinä

Kestävästi 2030 -hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä kestävästä kehityksestä Pohjoismaissa. Hankkeessa 13–17-vuotiaat nuoret Suomesta, Ruotsista ja Islannista suunnittelevat Agenda 2030 -aiheisen digitaalisen pelin Tehtävä: Maa, joka lanseerattiin elokuussa. Peli sopii yläkouluikäisille nuorille, ja sen voi tilata oppilaitoksiin tai nuorten vapaa-ajan puolelle.

Pelissä selvitetään, mistä Agenda 2030 -tavoitteissa on kyse ja tehdään konkreettisia ehdotuksia sille, mitä itse voimme tehdä kestävämmän maapallon hyväksi. Pisteitä keräämällä ja tekemällä yhteistyötä myös kasvien ja eläinten kanssa, maailmasta muokataan parempi paikka meille kaikille. 2030 pisteellä maailma pelastetaan.

Pohjoismaalaiset nuoret ovat kehittäneet pelin kolmen fasilitoidun työpajan tuloksena. Työpajat ja alkuperäinen peli kehitettiin englanniksi, myöhemmin se käännettiin hankemaiden kielille.

Tehtävä: Maa -peli toimii Seppo-alustalla. Se on suunniteltu pienryhmissä pelattavaksi, mutta sen voi suorittaa myös itsenäisesti. Peli on maksuton, eikä ohjaaja tarvitse omaa Seppo-lisenssiä sen pelauttamiseen.

Pelin voi tilata täältä.

Hanke on kehitetty yhdessä islantilaisen nuorisojärjestön Samfésin sekä ruotsalaisen Fritidsforumin kanssa, ja sen rahoittaa Pohjoismainen kulttuuripiste.

Pelintekijöihin lukeutui nuoria kaikista hankemaista muun muassa:

Islannista: Anton Arash, Anton Orri Gränz, Kacper Jastrzebski ja Stefán Orri Sigurðsson
Suomesta: Atte Jeskanen, Riku Lehtonen, Ishan Malu, Victoria Medvedkina ja Cristian Tissari da Costa
Ruotsista: Terje Aittamaa ja Tor Ström

Lisätietoja
Ulla Saalasti
projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

 

Sustainably 2030 – Nordic Youth as Game Creators

The goal for the project is to increase knowledge on sustainable development in Nordic countries. 13–17-year-old youngsters from Finland, Sweden and Iceland co-created a game called Mission: Earth on Agenda 2030 development goals in facilitated workshops. The game is designed for secondary school students, and it will be launched in August 2021.

In the game the players find out what Agenda 2030 is about. Players make concrete suggestions on how to achieve a more sustainable Earth. By collecting points and cooperating with others including plants and animals you make the Earth a better place for all. You save the Earth with 2030 points.

Nordic youngsters have developed the game in English, and it will be translated in local languages. The Finnish game with instructions will be ready by August 2021.

The Mission: Earth game is played on Seppo platform. It is designed to played in small teams, but one can play the game by oneself as well. The game is free of charge and the instructor does not need to have an own Seppo license.

The project is developed together with youth work organizations: Samfés from Iceland and Fritidsforum from Sweden. It is funded by Nordic Culture Point.

Youngsters from each partner country were co-creating the game, such as:

From Finland: Atte Jeskanen, Riku Lehtonen, Ishan Malu, Victoria Medvedkina and Cristian Tissari da Costa
From Iceland: Anton Arash, Anton Orri Gränz, Kacper Jastrzebski and Stefán Orri Sigurðsson
From Sweden: Terje Aittamaa and Tor Ström

Additional information
Ulla Saalasti
project manager
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

Tyttö kädet auki viherseinä takanaan

Kestävästi 2030 – Pohjoismaiden nuoret pelinkehittäjinä

Tyttö kädet auki viherseinä takanaan

Kestävästi 2030 – Pohjoismaiden nuoret pelinkehittäjinä

Kestävästi 2030 -hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä kestävästä kehityksestä Pohjoismaissa. Hankkeessa 13–17-vuotiaat nuoret Suomesta, Ruotsista ja Islannista suunnittelevat Agenda 2030 -aiheisen digitaalisen pelin Tehtävä: Maa, joka lanseerattiin elokuussa. Peli sopii yläkouluikäisille nuorille, ja sen voi tilata oppilaitoksiin tai nuorten vapaa-ajan puolelle.

Pelissä selvitetään, mistä Agenda 2030 -tavoitteissa on kyse ja tehdään konkreettisia ehdotuksia sille, mitä itse voimme tehdä kestävämmän maapallon hyväksi. Pisteitä keräämällä ja tekemällä yhteistyötä myös kasvien ja eläinten kanssa, maailmasta muokataan parempi paikka meille kaikille. 2030 pisteellä maailma pelastetaan.

Pohjoismaalaiset nuoret ovat kehittäneet pelin kolmen fasilitoidun työpajan tuloksena. Työpajat ja alkuperäinen peli kehitettiin englanniksi, myöhemmin se käännettiin hankemaiden kielille.

Tehtävä: Maa -peli toimii Seppo-alustalla. Se on suunniteltu pienryhmissä pelattavaksi, mutta sen voi suorittaa myös itsenäisesti. Peli on maksuton, eikä ohjaaja tarvitse omaa Seppo-lisenssiä sen pelauttamiseen.

Pelin voi tilata täältä.

Hanke on kehitetty yhdessä islantilaisen nuorisojärjestön Samfésin sekä ruotsalaisen Fritidsforumin kanssa, ja sen rahoittaa Pohjoismainen kulttuuripiste.

Pelintekijöihin lukeutui nuoria kaikista hankemaista muun muassa:

Islannista: Anton Arash, Anton Orri Gränz, Kacper Jastrzebski ja Stefán Orri Sigurðsson
Suomesta: Atte Jeskanen, Riku Lehtonen, Ishan Malu, Victoria Medvedkina ja Cristian Tissari da Costa
Ruotsista: Terje Aittamaa ja Tor Ström

Lisätietoja
Ulla Saalasti
projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

 

Sustainably 2030 – Nordic Youth as Game Creators

The goal for the project is to increase knowledge on sustainable development in Nordic countries. 13–17-year-old youngsters from Finland, Sweden and Iceland co-created a game called Mission: Earth on Agenda 2030 development goals in facilitated workshops. The game is designed for secondary school students, and it will be launched in August 2021.

In the game the players find out what Agenda 2030 is about. Players make concrete suggestions on how to achieve a more sustainable Earth. By collecting points and cooperating with others including plants and animals you make the Earth a better place for all. You save the Earth with 2030 points.

Nordic youngsters have developed the game in English, and it will be translated in local languages. The Finnish game with instructions will be ready by August 2021.

The Mission: Earth game is played on Seppo platform. It is designed to played in small teams, but one can play the game by oneself as well. The game is free of charge and the instructor does not need to have an own Seppo license.

The project is developed together with youth work organizations: Samfés from Iceland and Fritidsforum from Sweden. It is funded by Nordic Culture Point.

Youngsters from each partner country were co-creating the game, such as:

From Finland: Atte Jeskanen, Riku Lehtonen, Ishan Malu, Victoria Medvedkina and Cristian Tissari da Costa
From Iceland: Anton Arash, Anton Orri Gränz, Kacper Jastrzebski and Stefán Orri Sigurðsson
From Sweden: Terje Aittamaa and Tor Ström

Additional information
Ulla Saalasti
project manager
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi