Matkalla maailmankansalaiseksi

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa lisätään nuorten tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteista sekä vahvistetaan aktiivisen maailmankansalaisen taitoja. Aiheeseen perehtyneet kouluvierailijat vetävät yläkoululaisille sekä toisen asteen opiskelijoille työpajasarjan, jossa teemaan tutustutaan mobiilipelien ja Erätauko-keskustelun kautta. 5.–6.-luokkalaisille sekä nuorten vapaa-ajan puolelle voi tilata kertaluontoisen työpajan. Vierailut toteutetaan etänä valtakunnallisesti. Lähivierailuja toteutetaan hankepaikkakunnilla, jotka vahvistuvat syksyllä 2021.

Nuorisobarometrin 2016 mukaan vain 25 % nuorista suhtautuu positiivisesti maailman tulevaisuuteen. Nuoria huolestuttavat muun muassa ilmastokysymykset sekä eriarvoistuminen. Maailmankansalaisen taidot ymmärretään tietoina, taitoina, asenteina, arvoina ja haluna toimia kestävämmän maailman puolesta. Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa vahvistetaankin nuorten uskoa globaaliin tulevaisuuteen lisäten samalla yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä, kriittistä ajattelua sekä keinoja vaikuttaa.

Kouluvierailut nojaavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä lukion opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaan ja rohkaisevat toimimaan myönteisesti toisia kunnioittaen. Kokonaisuus tukee laaja-alaista osaamista globaaleista kysymyksistä ja kestävästä elämäntavasta. Työpajoissa käytetyt menetelmät edistävät nuorten toiminnallista osallisuutta ja dialogitaitoja.

Työpajasarja yläkouluille ja toiselle asteelle

Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu työpajasarja sisältää kolme oppituntia. Oppitunneista kaksi ovat kouluvierailijan vetämiä ja yhden opettaja ohjaa itse:

 1. oppitunti (75–90 min)
  Kouluvierailijan vetämä tunti, jolla perehdytään Seppo-alustalle suunnitellun digipelin avulla yleisesti Agenda 2030 -tavoitteisiin, syventyen kohtiin: 1. Ei köyhyyttä, 5. Sukupuolten tasa-arvo, 8. Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, 12. Vastuullinen kuluttaminen, 13. Ilmastotekoja ja 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.
 2. oppitunti (75–90 min)
  Opettajavetoinen tunti, jolla pelataan Seppo-alustalle tuotettu peli. Opiskelijat saavat valita, mihin seuraavista teemoista syventyvät: 1) ihmisarvoinen työ, 2) empatia ja solidaarisuus tai 3) köyhyys ja taloudellinen epätasa-arvo. Toisella oppitunnilla opettaja toimii pelin ohjaajana arvioiden nuorten vastauksia. Oppituntia varten opettaja saa käyttöönsä oppaan Seppo-pelien ohjaamiseen.
 3. oppitunti (75–90 min)
  Kouluvierailijan vetämä kolmas oppitunti kokoaa yhteen edellisten työpajojen aikana virinneitä ajatuksia. Tunnilla käydään Erätauko-menetelmällä toteutettu keskustelu aiheesta Minä maailmankansalainen. Keskustelu oivalluttaa maailmankansalaisena toimimisesta, tarvittavista taidoista sekä merkityksestä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskustelu johdattaa ajatukseen, että kuka tahansa voi olla ja toimia maailmankansalaisena.

Suosittelemme Seppo-pelejä pelattavaksi 3–4 hengen tiimeissä, halutessaan pelin voi pelata myös yksin. Jokainen tiimi tai itsekseen pelaava pelaaja tarvitsee yhden älylaitteen peliä varten.

Työpaja 5.-ja 6.-luokkalaisille

Alakoulujen ylemmille luokille suunnatulla kertaluontoisella oppitunnilla kouluvierailija perehdyttää Agenda 2030 -tavoitteisiin helpotetun Seppo-pelin avulla. Peli käsittelee kestävän kehityksen tavoitteita yleisesti ja syventyy teemoihin: 1. Ei köyhyyttä, 5. Sukupuolten tasa-arvo, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, 13. Ilmastotekoja sekä 16. Rauha ja oikeudenmukaisuus.

Myös tällä oppitunnilla vahvistetaan alakoululaisten uskoa tulevaisuuteen ja ymmärrystä maailmankansalaisena toimimiseen. 75–90 minuutin mittainen oppitunti vahvistaa keskustelutaitoja ja empatiakykyä nostaen esiin solidaarisuustekoja meillä ja maailmalla.

Työpaja nuorten vapaa-ajan puolelle

Kouluvierailijan voi tilata myös nuorisotalolle, partioryhmälle, rippileirille tai muualle nuorten vapaa-ajanpuolella tapahtuvaan toimintaan.

Työpajassa pelataan Seppo-alustalle tehtyä peliä, joka käsittelee Agenda 2030 -tavoitteita syventyen kohtiin: 1. Ei köyhyyttä, 5. Sukupuolten tasa-arvo, 8. Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, 12. Vastuullinen kuluttaminen, 13. Ilmastotekoja ja 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Työpaja kestää 75–90 minuuttia, ja sen lopuksi käydään keskustelu opitusta.

Vierailuja toteutetaan marraskuusta 2021 lähtien. Etävierailuja voi tilata valtakunnallisesti. Lähivierailut ovat tilattavissa hankepaikkakunnille, jotka varmistuvat syksyllä 2021.

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK sekä Erätauko-säätiö. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö.

Yhteystiedot:

Sanna Lindgren
Projektikoordinaattori
+358 400 827 413
sanna.lindgren@nuortenakatemia.fi

Niina Salmi
Kehittämispäällikkö
+358 50 4645 559
niina.salmi@nuortenakatemia.fi

Matkalla maailmankansalaiseksi

Matkalla maailmankansalaiseksi

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa lisätään nuorten tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteista sekä vahvistetaan aktiivisen maailmankansalaisen taitoja. Aiheeseen perehtyneet kouluvierailijat vetävät yläkoululaisille sekä toisen asteen opiskelijoille työpajasarjan, jossa teemaan tutustutaan mobiilipelien ja Erätauko-keskustelun kautta. 5.–6.-luokkalaisille sekä nuorten vapaa-ajan puolelle voi tilata kertaluontoisen työpajan. Vierailut toteutetaan etänä valtakunnallisesti. Lähivierailuja toteutetaan hankepaikkakunnilla, jotka vahvistuvat syksyllä 2021.

Nuorisobarometrin 2016 mukaan vain 25 % nuorista suhtautuu positiivisesti maailman tulevaisuuteen. Nuoria huolestuttavat muun muassa ilmastokysymykset sekä eriarvoistuminen. Maailmankansalaisen taidot ymmärretään tietoina, taitoina, asenteina, arvoina ja haluna toimia kestävämmän maailman puolesta. Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa vahvistetaankin nuorten uskoa globaaliin tulevaisuuteen lisäten samalla yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä, kriittistä ajattelua sekä keinoja vaikuttaa.

Kouluvierailut nojaavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä lukion opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaan ja rohkaisevat toimimaan myönteisesti toisia kunnioittaen. Kokonaisuus tukee laaja-alaista osaamista globaaleista kysymyksistä ja kestävästä elämäntavasta. Työpajoissa käytetyt menetelmät edistävät nuorten toiminnallista osallisuutta ja dialogitaitoja.

Työpajasarja yläkouluille ja toiselle asteelle

Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu työpajasarja sisältää kolme oppituntia. Oppitunneista kaksi ovat kouluvierailijan vetämiä ja yhden opettaja ohjaa itse:

 1. oppitunti (75–90 min)
  Kouluvierailijan vetämä tunti, jolla perehdytään Seppo-alustalle suunnitellun digipelin avulla yleisesti Agenda 2030 -tavoitteisiin, syventyen kohtiin: 1. Ei köyhyyttä, 5. Sukupuolten tasa-arvo, 8. Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, 12. Vastuullinen kuluttaminen, 13. Ilmastotekoja ja 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.
 2. oppitunti (75–90 min)
  Opettajavetoinen tunti, jolla pelataan Seppo-alustalle tuotettu peli. Opiskelijat saavat valita, mihin seuraavista teemoista syventyvät: 1) ihmisarvoinen työ, 2) empatia ja solidaarisuus tai 3) köyhyys ja taloudellinen epätasa-arvo. Toisella oppitunnilla opettaja toimii pelin ohjaajana arvioiden nuorten vastauksia. Oppituntia varten opettaja saa käyttöönsä oppaan Seppo-pelien ohjaamiseen.
 3. oppitunti (75–90 min)
  Kouluvierailijan vetämä kolmas oppitunti kokoaa yhteen edellisten työpajojen aikana virinneitä ajatuksia. Tunnilla käydään Erätauko-menetelmällä toteutettu keskustelu aiheesta Minä maailmankansalainen. Keskustelu oivalluttaa maailmankansalaisena toimimisesta, tarvittavista taidoista sekä merkityksestä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskustelu johdattaa ajatukseen, että kuka tahansa voi olla ja toimia maailmankansalaisena.

Suosittelemme Seppo-pelejä pelattavaksi 3–4 hengen tiimeissä, halutessaan pelin voi pelata myös yksin. Jokainen tiimi tai itsekseen pelaava pelaaja tarvitsee yhden älylaitteen peliä varten.

Työpaja 5.-ja 6.-luokkalaisille

Alakoulujen ylemmille luokille suunnatulla kertaluontoisella oppitunnilla kouluvierailija perehdyttää Agenda 2030 -tavoitteisiin helpotetun Seppo-pelin avulla. Peli käsittelee kestävän kehityksen tavoitteita yleisesti ja syventyy teemoihin: 1. Ei köyhyyttä, 5. Sukupuolten tasa-arvo, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, 13. Ilmastotekoja sekä 16. Rauha ja oikeudenmukaisuus.

Myös tällä oppitunnilla vahvistetaan alakoululaisten uskoa tulevaisuuteen ja ymmärrystä maailmankansalaisena toimimiseen. 75–90 minuutin mittainen oppitunti vahvistaa keskustelutaitoja ja empatiakykyä nostaen esiin solidaarisuustekoja meillä ja maailmalla.

Työpaja nuorten vapaa-ajan puolelle

Kouluvierailijan voi tilata myös nuorisotalolle, partioryhmälle, rippileirille tai muualle nuorten vapaa-ajanpuolella tapahtuvaan toimintaan.

Työpajassa pelataan Seppo-alustalle tehtyä peliä, joka käsittelee Agenda 2030 -tavoitteita syventyen kohtiin: 1. Ei köyhyyttä, 5. Sukupuolten tasa-arvo, 8. Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen, 12. Vastuullinen kuluttaminen, 13. Ilmastotekoja ja 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Työpaja kestää 75–90 minuuttia, ja sen lopuksi käydään keskustelu opitusta.

Vierailuja toteutetaan marraskuusta 2021 lähtien. Etävierailuja voi tilata valtakunnallisesti. Lähivierailut ovat tilattavissa hankepaikkakunnille, jotka varmistuvat syksyllä 2021.

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK sekä Erätauko-säätiö. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö.

Yhteystiedot:

Sanna Lindgren
Projektikoordinaattori
+358 400 827 413
sanna.lindgren@nuortenakatemia.fi

Niina Salmi
Kehittämispäällikkö
+358 50 4645 559
niina.salmi@nuortenakatemia.fi