Meidän projekti!

Meidän projekti! -hankkeessa kehitettiin nuorten tekemää vapaaehtoistoimintaa ja tuotettiin vapaaehtoistoiminnan projektikurssi ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Hankkeessa kehitettiin kurssikokonaisuus, jossa nuorten on mahdollista oppia (työ)elämäntaitoja projektimaisen oppimisen avulla. Kurssimateriaali on opettajien käyttöön suunniteltu, helposti omien opiskelijoiden tarpeisiin muokattava toimintamalli vapaaehtoistoiminnan kurssin toteuttamiseksi  ja sen sisällöt on suunnattu erityisesti VALMA-opiskelijoille.

Meidän projekti! -kurssilla toteutettavien projektien tarkoituksena on opettaa nuorille esimerkiksi tiimityötä, vaikuttamista ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa nuorten kokemusta omasta pystyvyydestä ja ymmärrystä vapaaehtoistyöstä. Kurssin aikana voidaan tehdä näkyväksi erityisesti opiskelijoiden normaalissa koulutyössä näkymättömäksi jäävää osaamista, hyödyntää opiskelijoiden vahvuuksia, pohtia nuorten kiinnostuksen kohteita ja harjoitella erilaisia tarpeellisia taitoja.  Kurssilla tutustutaan erilaisiin vapaaehtoistyön muotoihin ja harrastuksiin ja tehdään vapaaehtoistyötä nuorten valitsemissa kohteissa. Nuorten vapaaehtoistoiminnan projektit toteutetaan paikallisesti tai verkossa.

Meidän projektissa oli mukana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Koulutuskeskus Salpaus, Suomen Nuoriso-opisto Paukkula, Stadin ammattiopisto, Vantaan ammattiopisto Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Vaasan ammattiopisto Vamia.

Hankkeessa tuotettua materiaalia:

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke oli Nuorten Akatemian ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteishanke, joka on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja jota koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke päättyi Nuorten Akatemian osalta tammikuussa 2021, mutta jatkuu Mannerheimin lastensuojeluliiton toimesta vielä kesäkuun loppuun 2021.

Lisätietoja: Meidän projektin omat nettisivut.

 

 

                           

Meidän projekti!

Meidän projekti!

Meidän projekti! -hankkeessa kehitettiin nuorten tekemää vapaaehtoistoimintaa ja tuotettiin vapaaehtoistoiminnan projektikurssi ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Hankkeessa kehitettiin kurssikokonaisuus, jossa nuorten on mahdollista oppia (työ)elämäntaitoja projektimaisen oppimisen avulla. Kurssimateriaali on opettajien käyttöön suunniteltu, helposti omien opiskelijoiden tarpeisiin muokattava toimintamalli vapaaehtoistoiminnan kurssin toteuttamiseksi  ja sen sisällöt on suunnattu erityisesti VALMA-opiskelijoille.

Meidän projekti! -kurssilla toteutettavien projektien tarkoituksena on opettaa nuorille esimerkiksi tiimityötä, vaikuttamista ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa nuorten kokemusta omasta pystyvyydestä ja ymmärrystä vapaaehtoistyöstä. Kurssin aikana voidaan tehdä näkyväksi erityisesti opiskelijoiden normaalissa koulutyössä näkymättömäksi jäävää osaamista, hyödyntää opiskelijoiden vahvuuksia, pohtia nuorten kiinnostuksen kohteita ja harjoitella erilaisia tarpeellisia taitoja.  Kurssilla tutustutaan erilaisiin vapaaehtoistyön muotoihin ja harrastuksiin ja tehdään vapaaehtoistyötä nuorten valitsemissa kohteissa. Nuorten vapaaehtoistoiminnan projektit toteutetaan paikallisesti tai verkossa.

Meidän projektissa oli mukana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Koulutuskeskus Salpaus, Suomen Nuoriso-opisto Paukkula, Stadin ammattiopisto, Vantaan ammattiopisto Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Vaasan ammattiopisto Vamia.

Hankkeessa tuotettua materiaalia:

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke oli Nuorten Akatemian ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteishanke, joka on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja jota koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke päättyi Nuorten Akatemian osalta tammikuussa 2021, mutta jatkuu Mannerheimin lastensuojeluliiton toimesta vielä kesäkuun loppuun 2021.

Lisätietoja: Meidän projektin omat nettisivut.