Pelaa!

Pelaa!-ESR-hankkeessa Nuorten Akatemia, SAKU ry ja Lasten ja nuorten säätiö kehittävät hyötypelejä osallistavassa pelikehittämisprosessissa yhdessä ammattiin opiskelevien nuorten kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022.

Hankkeen päämääränä on tukea 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten osallisuuden edistämistä ja sosiaalista vahvistamista pelipedagogiikan avulla. Hankkeen aikana kaikki kolme toteuttajaorganisaatiota käynnistävät ammattiin opiskelevien nuorten kanssa palvelumuotoilu- ja pelikehittämisprosessin, jossa nuoret pääsevät aktiivisina toimijoina kehittämään opetuspelejä. Opetuspelit tulevat valmistuttuaan ammattioppilaitosten ja nuorisoalan järjestöjen käyttöön. Pelit käsittelevät aiheiltaan liikkeen lisäämistä, harrastusten löytämistä sekä nuorten työelämäosallisuutta ja tulevaisuususkoa.

Opetuspelejä testataan pelikiertueilla, jotka järjestetään hankkeen yhteistyöoppilaitoksissa keväällä 2021. Pelikehittämisprosessin päätyttyä pelejä levitetään opetuskäyttöön kouluttamalla kumppanioppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilökuntaa pelien käyttämiseen heidän omassa työssään.

Hankkeen aikana kolmannen sektorin toimijoille tuotetaan tietoa ja välineitä siihen, kuinka hyödyntää pelipedagogiikkaa ja pelillistämistä omassa työssään nuorten ja yhteisöjen kanssa. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot järjestävät kolmannen sektorin sidosryhmilleen tilaisuuksia, joissa esitellään hankkeen tuloksia ja jaetaan hyviä käytäntöjä pelikehittämisprosessista ja hyötypelien hyödyntämisestä kolmannen sektorin toteuttamassa opetus- ja kasvatustyössä.

Pelaa!-ESR-hanke on Nuorten Akatemian, SAKU ry:n ja Lasten ja nuorten säätiön yhteishanke. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja:
Sonja Hämäläinen
Projektipäällikkö
+358 50 5601 674
sonja.hamalainen@nuortenakatemia.fi

 

 

Pelaa!

Pelaa!

Pelaa!-ESR-hankkeessa Nuorten Akatemia, SAKU ry ja Lasten ja nuorten säätiö kehittävät hyötypelejä osallistavassa pelikehittämisprosessissa yhdessä ammattiin opiskelevien nuorten kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022.

Hankkeen päämääränä on tukea 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten osallisuuden edistämistä ja sosiaalista vahvistamista pelipedagogiikan avulla. Hankkeen aikana kaikki kolme toteuttajaorganisaatiota käynnistävät ammattiin opiskelevien nuorten kanssa palvelumuotoilu- ja pelikehittämisprosessin, jossa nuoret pääsevät aktiivisina toimijoina kehittämään opetuspelejä. Opetuspelit tulevat valmistuttuaan ammattioppilaitosten ja nuorisoalan järjestöjen käyttöön. Pelit käsittelevät aiheiltaan liikkeen lisäämistä, harrastusten löytämistä sekä nuorten työelämäosallisuutta ja tulevaisuususkoa.

Opetuspelejä testataan pelikiertueilla, jotka järjestetään hankkeen yhteistyöoppilaitoksissa keväällä 2021. Pelikehittämisprosessin päätyttyä pelejä levitetään opetuskäyttöön kouluttamalla kumppanioppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilökuntaa pelien käyttämiseen heidän omassa työssään.

Hankkeen aikana kolmannen sektorin toimijoille tuotetaan tietoa ja välineitä siihen, kuinka hyödyntää pelipedagogiikkaa ja pelillistämistä omassa työssään nuorten ja yhteisöjen kanssa. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot järjestävät kolmannen sektorin sidosryhmilleen tilaisuuksia, joissa esitellään hankkeen tuloksia ja jaetaan hyviä käytäntöjä pelikehittämisprosessista ja hyötypelien hyödyntämisestä kolmannen sektorin toteuttamassa opetus- ja kasvatustyössä.

Pelaa!-ESR-hanke on Nuorten Akatemian, SAKU ry:n ja Lasten ja nuorten säätiön yhteishanke. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja:
Sonja Hämäläinen
Projektipäällikkö
+358 50 5601 674
sonja.hamalainen@nuortenakatemia.fi