Vapaa - Vapaaehtoisena oppimassa

Hanke toteutettiin 2015-2016.

Vapaaehtoisena oppimassa -kokeiluhankkeessa kokeiltiin nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa vailla toisen asteen koulutusta olevien nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja vastuunoton, osallisuuden ja opiskelumotivaation vahvistamisen sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumisen välineenä. Hankkeessa toteutetuissa vapaaehtoisprojekteissa päättivät itse ketä auttavat ja miten.

Hankkeessa kokeiltiin suomalaisessa ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa (VALMA) Irlantilaisen Localise-organisaation kehittämää Localise Programme -mallia. Toteutettujen projektien kautta nuoret kokivat tekevänsä merkityksellistä työtä ja löysivät omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita. Vapaaehtoistyössä saatua kokemusta nuoret voivat hyödyntää jatkossa omissa koulutusalavalinnoissa tai työelämään liittyvissä valinnoissa.

Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeessa toteutettiin 7 vapaaehtoisprojektia vuosina 2015-2016. Projekteihin osallistui yhteensa 72 Valma-opiskelijaa. Vapaaehtoisprojekteja toteutettiin palvelutaloissa, iltapäiväkerhoissa sekä turvapaikanhakijoiden kanssa.

Vapaaehtoisprojektit soveltuvat hyvin Valma-opointoihin tukien opiskelijoiden työelämävalmiuksia, ryhmäytymistä, yksilöllisiä opintopolkuja ja yhteisten asioiden hoitamista. Toimintaa tullaan hankkeen jälkeen jatkamaan molemmissa oppilaitoksissa ja se pyritään vakiinnuttamaan osaksi niiden toimintaa. Nuorille vapaaehtoisprojektit tarjosivat merkityksellisen kokemuksen auttamisesta, uusia taitoja, itsetuntemusta ja tietoa vapaaehtoistyön tarjoamista mahdollisuuksista.

Vapaaehtoisuutta oppimassa –kokeiluhankkeessa yhteistyössä kanssamme toimivat irlantilainen Localise organisaatio (www.localise.ie), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vapaaehtoisena oppimassa -menetelmäopas
Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeen arviointi

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgbVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

 

Vapaa - Vapaaehtoisena oppimassa

Vapaaehtoisena oppimassa -kokeiluhankkeessa kokeillaan nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa vailla toisen asteen koulutusta olevien nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja vastuunoton, osallisuuden ja opiskelumotivaation vahvistamisen sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumisen välineenä. Hankkeessa toteutetuissa vapaaehtoisprojekteissa nuoret itse päättävät ketä auttavat ja miten.

Hankkeessa kokeillaan suomalaisessa ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa (VALMA) Irlantilaisen Localise-organisaation kehittämää Localise Programme -mallia. Toteutettujen projektien kautta nuoret kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä ja löytävät omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita. Vapaaehtoistyössä saatua kokemusta nuoret voivat hyödyntää jatkossa omissa koulutusalavalinnoissa tai työelämään liittyvissä valinnoissa.

Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeessa 2-4 nuorten ryhmää (yhteensä 60 nuorta) suunnittelee ja toteuttaa vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Kokeilu on suunnattu ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille, jotka etsivät suuntaa omalle elämälleen ja joilla ei ole vielä selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia. Nuorten ryhmien, opettajien sekä ohjaajien työtä tukee hankkeen ohjaaja.

Kokeilussa keskitytään selvittämään mallin toimivuutta suomalaisessa järjestelmässä, projektimaisen vapaaehtoistoiminnan soveltuvuutta oppilaitosten ja järjestöjen välisenä yhteistyömallina. Lisäksi hankkeessa selvitetään millaista tukea opettajat tarvitsevat projektimaisen toiminnan tukemiseen. Hankkeessa etsitään myös ratkaisumalleja ammatillisten oppilaitosten sekä vapaaehtoispaikkojen yhteistyö mahdollistamiseen. Kokeiluhanke tarjoaa nuorten parissa toimiville opettajille ja ohjaajille mahdollisuuden kehittää valmentavaa ammatillista opetusta.

Hanke tukee Nuorisotakuuta varmistaen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan, löytää mielekäs opiskelupaikka ja varmista opintojen saattaminen loppuun.

Vapaaehtoisuutta oppimassa –kokeiluhankkeessa yhteistyössä kanssamme toimivat irlantilainen Localise organisaatio (www.localise.ie), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia,  Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Minna Leskinen, minna.leskinen[at]nuortenakatemia.fi, p. 040 8447 793
Niina Salmi, niina.salmi[at]nuortenakatemia.fi, p. 050 4645 559

Vapaa - Vapaaehtoisena oppimassa

Hanke toteutettiin 2015-2016.

Vapaaehtoisena oppimassa -kokeiluhankkeessa kokeiltiin nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa vailla toisen asteen koulutusta olevien nuorten sosiaalisen vahvistamisen ja vastuunoton, osallisuuden ja opiskelumotivaation vahvistamisen sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumisen välineenä. Hankkeessa toteutetuissa vapaaehtoisprojekteissa päättivät itse ketä auttavat ja miten.

Hankkeessa kokeiltiin suomalaisessa ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa (VALMA) Irlantilaisen Localise-organisaation kehittämää Localise Programme -mallia. Toteutettujen projektien kautta nuoret kokivat tekevänsä merkityksellistä työtä ja löysivät omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita. Vapaaehtoistyössä saatua kokemusta nuoret voivat hyödyntää jatkossa omissa koulutusalavalinnoissa tai työelämään liittyvissä valinnoissa.

Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeessa toteutettiin 7 vapaaehtoisprojektia vuosina 2015-2016. Projekteihin osallistui yhteensa 72 Valma-opiskelijaa. Vapaaehtoisprojekteja toteutettiin palvelutaloissa, iltapäiväkerhoissa sekä turvapaikanhakijoiden kanssa.

Vapaaehtoisprojektit soveltuvat hyvin Valma-opointoihin tukien opiskelijoiden työelämävalmiuksia, ryhmäytymistä, yksilöllisiä opintopolkuja ja yhteisten asioiden hoitamista. Toimintaa tullaan hankkeen jälkeen jatkamaan molemmissa oppilaitoksissa ja se pyritään vakiinnuttamaan osaksi niiden toimintaa. Nuorille vapaaehtoisprojektit tarjosivat merkityksellisen kokemuksen auttamisesta, uusia taitoja, itsetuntemusta ja tietoa vapaaehtoistyön tarjoamista mahdollisuuksista.

Vapaaehtoisuutta oppimassa –kokeiluhankkeessa yhteistyössä kanssamme toimivat irlantilainen Localise organisaatio (www.localise.ie), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vapaaehtoisena oppimassa -menetelmäopas
Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeen arviointi

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgbVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb