Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Kulttuurien koulu

Kulttuurien koulu on syksyllä 2021 alkava maksuton täydennyskoulutussarja yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille. Koulutussarjan päätteeksi opettajien ymmärrys saamelais- sekä romanikulttuurien erityispiirteistä kasvaa. Koulutuksessa opettaja kokeilee menetelmiä oman ryhmänsä kanssa ja saa valmiuksia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen sekä nuoren kulttuurisen identiteetin tukemiseen. Valtaosa koulutuksista järjestetään etänä, ja ne ovat valtakunnallisia.

Ennakkoluulot vähemmistöjä kohtaan johtuvat usein tietämättömyydestä. Koulusta ei tällä hetkellä saa tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä saamelais- ja romanikulttuurien erityispiirteistä ja oppikirjojen sisältämä tieto on pinnallista. Toisaalta saamelais- ja romaninuori ei useinkaan saa opintiellään tukea kulttuuri-identiteettinsä muodostumiseen, jos ei opettajalla ole riittäviä valmiuksia ja ymmärrystä kulttuurin erityisyydestä. Kuitenkin sekä perus- että lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opetuksen tulee tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista.

Kulttuurien koulu -täydennyskoulutussarjalla haluamme lisätä tietoa ja vähentää stereotypioita. Sarja koostuu viidestä koulutuspäivästä: kolmesta online- ja kahdesta etäpäivästä. Online-päivinä aihetta käsitellään ryhmänä yhdessä Teamsin ja Howspace-alustan välityksellä. Etäpäivinä osallistujat vievät oppeja käytäntöön omien aikataulujensa mukaisesti. Osallistujat sitoutuvat käymään koko koulutussarjan läpi.

Koulutussarjan sisältö

Kouluttajina toimivat saamelais- ja romaniasioiden asiantuntijat, ja keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia.

 1. Saamelais- ja romaniaiheet opetuksessa (online)
  Päivän aikana osallistujat saavat perustietoa ajankohtaisista saamelais- ja romanikysymyksistä sekä vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen identiteetistä. Ensimmäisenä päivänä keskustelemme muun muassa valtarakenteista, osallisuudesta sekä aiheesta opetussuunnitelmissa, ja tutustumme tuoreisiin oppimateriaaleihin.
 1. Opit käytäntöön ½ (etäpäivä)
  Etäpäivän aikana opettaja vie oppeja käytäntöön omalle ryhmälleen ja reflektoi ajatuksiaan Howspace-alustalle tuotettujen välitehtävien kautta.
 1. Nuorten ääni (online)
  Päivän aikana kuulemme romani- ja saamelaisnuorten omia ajatuksia koulumaailmasta. Nuoret kertovat mietteitään muun muassa kulttuurien kehityksestä, yksilön kohtaamisesta, ennakkoluuloista ja jakavat konkreettisia ehdotuksia sille, kuinka opettaja voisi paremmin tukea nuoren kulttuuri-identiteetin rakentumista.
 1. Opit käytäntöön 2/2 (etäpäivä)
  Etäpäivänä opettaja käy avointa keskustelua omien nuorten kanssa valmiiksi pohdituista saamelais- ja romaniteemoista. Aiheet räätälöidään opettajan oppitunteihin sopiviksi. Harjoitteessa lisätään nuorten ymmärrystä ja vahvistetaan empatiataitoja pohtimalla elämää tämän näkökulmasta.
 1. Kulttuuri-identiteetistä (online)
  Päivän aikana keskustellaan muun muassa kulttuuri-identiteetistä ja aiheesta käydään Erätauko-keskustelu. Erätauon ideana on rakentavan ja tasavertaisen keskustelukulttuurin luominen erilaisten ajattelijoiden välille. Päivän aikana pohditaan, missä tilanteissa ja millä tavoin Erätauko-menetelmää voisi hyödyntää omassa luokassa.

Koulutukset on rakennettu vuorovaikutteisiksi, joten kuhunkin koulutussarjaan otetaan vain 17 opettajaa mukaan. Päiviin jätetään tilaa opettajien vertaiskeskusteluille.

Huom. Koulutus on osallistujille maksuton. Mikäli et pääsekään osallistumaan, tulee peruutus tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Tämän jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitamme 100 € peruutusmaksun.

Koulutukset

Koulutuspäivät pidetään klo 9–15 (sis. omakustanteisen lounastauon ja kahvitauon).

Syksy 2021 pilottikoulutukset
1. koulutussarja: ti 5.10., ke 27.10. ja to 18.11.
2. koulutussarja: ti 2.11., ke 24.11. ja to 16.12.

Kevät 2022 koulutukset
3. koulutussarja: ti 25.1., ke 16.2. ja to 17.3.
4. koulutussarja: ti 29.3., ke 20.4. ja to 12.5.

Syksy 2022 koulutukset
5. koulutussarja: ti 13.9., ke 5.10. ja to 3.11.

Lähikoulutukset 2022
Covid-pandemiatilanteen niin salliessa järjestämme aiheesta myös kaksi lähikoulutusta vuoden 2022 puolella.
6. Lähikoulutus Oulussa: ti 22.3., ke 13.4. ja to 5.5.
7. Lähikoulutus Helsingissä: ti 30.8., ke 21.9. ja to 6.10.

Huom. Koulutuspäivien väliin opettajan tulee varata aikaa kahteen etäkoulutuspäivään, jolloin oppeja viedään käytäntöön opettajan omien aikataulujen mukaisesti (ks. Koulutussarjan sisältö).

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Kulttuurien koulu -täydennyskoulutuksiin avataan heinäkuussa. Ennakkoilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse maria.aikio@nuortenakatemia.fi.

Koulutukset toteutetaan yhdessä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sekä Suomen Romaniyhdistys ry:n kanssa, ja ne ovat Opetushallituksen rahoittamia.

Lisätietoja

Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi
+358 40 567 4203

Maria Aikio
Projektikoordinaattori
maria.aikio@nuortenakatemia.fi

Kulttuurien koulu

Kulttuurien koulu

Kulttuurien koulu on syksyllä 2021 alkava maksuton täydennyskoulutussarja yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille. Koulutussarjan päätteeksi opettajien ymmärrys saamelais- sekä romanikulttuurien erityispiirteistä kasvaa. Koulutuksessa opettaja kokeilee menetelmiä oman ryhmänsä kanssa ja saa valmiuksia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen sekä nuoren kulttuurisen identiteetin tukemiseen. Valtaosa koulutuksista järjestetään etänä, ja ne ovat valtakunnallisia.

Ennakkoluulot vähemmistöjä kohtaan johtuvat usein tietämättömyydestä. Koulusta ei tällä hetkellä saa tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä saamelais- ja romanikulttuurien erityispiirteistä ja oppikirjojen sisältämä tieto on pinnallista. Toisaalta saamelais- ja romaninuori ei useinkaan saa opintiellään tukea kulttuuri-identiteettinsä muodostumiseen, jos ei opettajalla ole riittäviä valmiuksia ja ymmärrystä kulttuurin erityisyydestä. Kuitenkin sekä perus- että lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että opetuksen tulee tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista.

Kulttuurien koulu -täydennyskoulutussarjalla haluamme lisätä tietoa ja vähentää stereotypioita. Sarja koostuu viidestä koulutuspäivästä: kolmesta online- ja kahdesta etäpäivästä. Online-päivinä aihetta käsitellään ryhmänä yhdessä Teamsin ja Howspace-alustan välityksellä. Etäpäivinä osallistujat vievät oppeja käytäntöön omien aikataulujensa mukaisesti. Osallistujat sitoutuvat käymään koko koulutussarjan läpi.

Koulutussarjan sisältö

Kouluttajina toimivat saamelais- ja romaniasioiden asiantuntijat, ja keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia.

 1. Saamelais- ja romaniaiheet opetuksessa (online)
  Päivän aikana osallistujat saavat perustietoa ajankohtaisista saamelais- ja romanikysymyksistä sekä vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen identiteetistä. Ensimmäisenä päivänä keskustelemme muun muassa valtarakenteista, osallisuudesta sekä aiheesta opetussuunnitelmissa, ja tutustumme tuoreisiin oppimateriaaleihin.
 1. Opit käytäntöön ½ (etäpäivä)
  Etäpäivän aikana opettaja vie oppeja käytäntöön omalle ryhmälleen ja reflektoi ajatuksiaan Howspace-alustalle tuotettujen välitehtävien kautta.
 1. Nuorten ääni (online)
  Päivän aikana kuulemme romani- ja saamelaisnuorten omia ajatuksia koulumaailmasta. Nuoret kertovat mietteitään muun muassa kulttuurien kehityksestä, yksilön kohtaamisesta, ennakkoluuloista ja jakavat konkreettisia ehdotuksia sille, kuinka opettaja voisi paremmin tukea nuoren kulttuuri-identiteetin rakentumista.
 1. Opit käytäntöön 2/2 (etäpäivä)
  Etäpäivänä opettaja käy avointa keskustelua omien nuorten kanssa valmiiksi pohdituista saamelais- ja romaniteemoista. Aiheet räätälöidään opettajan oppitunteihin sopiviksi. Harjoitteessa lisätään nuorten ymmärrystä ja vahvistetaan empatiataitoja pohtimalla elämää tämän näkökulmasta.
 1. Kulttuuri-identiteetistä (online)
  Päivän aikana keskustellaan muun muassa kulttuuri-identiteetistä ja aiheesta käydään Erätauko-keskustelu. Erätauon ideana on rakentavan ja tasavertaisen keskustelukulttuurin luominen erilaisten ajattelijoiden välille. Päivän aikana pohditaan, missä tilanteissa ja millä tavoin Erätauko-menetelmää voisi hyödyntää omassa luokassa.

Koulutukset on rakennettu vuorovaikutteisiksi, joten kuhunkin koulutussarjaan otetaan vain 17 opettajaa mukaan. Päiviin jätetään tilaa opettajien vertaiskeskusteluille.

Huom. Koulutus on osallistujille maksuton. Mikäli et pääsekään osallistumaan, tulee peruutus tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Tämän jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitamme 100 € peruutusmaksun.

Koulutukset

Koulutuspäivät pidetään klo 9–15 (sis. omakustanteisen lounastauon ja kahvitauon).

Syksy 2021 pilottikoulutukset
1. koulutussarja: ti 5.10., ke 27.10. ja to 18.11.
2. koulutussarja: ti 2.11., ke 24.11. ja to 16.12.

Kevät 2022 koulutukset
3. koulutussarja: ti 25.1., ke 16.2. ja to 17.3.
4. koulutussarja: ti 29.3., ke 20.4. ja to 12.5.

Syksy 2022 koulutukset
5. koulutussarja: ti 13.9., ke 5.10. ja to 3.11.

Lähikoulutukset 2022
Covid-pandemiatilanteen niin salliessa järjestämme aiheesta myös kaksi lähikoulutusta vuoden 2022 puolella.
6. Lähikoulutus Oulussa: ti 22.3., ke 13.4. ja to 5.5.
7. Lähikoulutus Helsingissä: ti 30.8., ke 21.9. ja to 6.10.

Huom. Koulutuspäivien väliin opettajan tulee varata aikaa kahteen etäkoulutuspäivään, jolloin oppeja viedään käytäntöön opettajan omien aikataulujen mukaisesti (ks. Koulutussarjan sisältö).

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Kulttuurien koulu -täydennyskoulutuksiin avataan heinäkuussa. Ennakkoilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse maria.aikio@nuortenakatemia.fi.

Koulutukset toteutetaan yhdessä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sekä Suomen Romaniyhdistys ry:n kanssa, ja ne ovat Opetushallituksen rahoittamia.

Lisätietoja

Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi
+358 40 567 4203

Maria Aikio
Projektikoordinaattori
maria.aikio@nuortenakatemia.fi