Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Dihtosis – osallistavia työpajoja saamelaisuudesta yläkoululaisille

Dihtosis on Nuorten Akatemian ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Tiedon ja menetelmävinkkien avulla pyritään nostamaan saamelaiset ja saamelaiskulttuuri osaksi nuorten arkitietoa. Aiheen innostava käsittely ehkäisee samalla saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää, ja vahvistaa  saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä.

Hankkeessa saamelaisnuoret toimivat työpajaohjaajina ja vetävät osallistavia työpajoja hankepaikkakunnilla. Yläkouluille suunnatut vierailut ovat 75 tai 90 min mittaisia. Lukuvuoden 2019-2020 hankepaikkakunnat ovat pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Rovaniemi sekä näiden lähiseudut.

Hankkeessa on tuotettu menetelmäpakka, jonka avulla kasvattajat, opettajat ja ohjaajat voivat käsitellä saamelaiskulttuuria nuorten kanssa. Menetelmäpakka toimii tietopankkina ja innostajana saamelaisuuden käsittelyyn osallistavin menetelmin. Pakan harjoitukset sopivat yläkouluikäisten nuorten lisäksi alakoulujen ylemmille luokille sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Pakka on saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Hankkeen puitteissa on toteutettu myös Seppo-alustalla toimiva Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli,  jonka avulla yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset ympäri Suomen voivat käsitellä aihetta aivan uudella, innostavalla tavalla.

Aihe sopii käsiteltäväksi hyvin moneen oppituntiin – ympäri vuoden. Kannustamme kuitenkin oppilaitoksia viettämään saamelaisten kansallispäivää ja nostamaan teema esille erityisesti 6.2.

Tilaa Dihtosis-kouluvierailu, menetelmäpakka tai Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli täältä.
Dihtosis-pakan lisämateriaaleineen voi ladata myös nettisivuiltamme.

Kaikki oppimateriaalimme, kouluvierailumme sekä pelit ovat oppilaitoksille täysin maksuttomia. Sukellus saamelaiskulttuuriin -pelin tilaajalla ei tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

 

 

Dihtosis – osallistavia työpajoja saamelaisuudesta yläkoululaisille

Dihtosis – osallistavia työpajoja saamelaisuudesta yläkoululaisille

Dihtosis on Nuorten Akatemian ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Tiedon ja menetelmävinkkien avulla pyritään nostamaan saamelaiset ja saamelaiskulttuuri osaksi nuorten arkitietoa. Aiheen innostava käsittely ehkäisee samalla saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää, ja vahvistaa  saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä.

Hankkeessa saamelaisnuoret toimivat työpajaohjaajina ja vetävät osallistavia työpajoja hankepaikkakunnilla. Yläkouluille suunnatut vierailut ovat 75 tai 90 min mittaisia. Lukuvuoden 2019-2020 hankepaikkakunnat ovat pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Rovaniemi sekä näiden lähiseudut.

Hankkeessa on tuotettu menetelmäpakka, jonka avulla kasvattajat, opettajat ja ohjaajat voivat käsitellä saamelaiskulttuuria nuorten kanssa. Menetelmäpakka toimii tietopankkina ja innostajana saamelaisuuden käsittelyyn osallistavin menetelmin. Pakan harjoitukset sopivat yläkouluikäisten nuorten lisäksi alakoulujen ylemmille luokille sekä toisen asteen oppilaitoksiin. Pakka on saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Hankkeen puitteissa on toteutettu myös Seppo-alustalla toimiva Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli,  jonka avulla yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset ympäri Suomen voivat käsitellä aihetta aivan uudella, innostavalla tavalla.

Aihe sopii käsiteltäväksi hyvin moneen oppituntiin – ympäri vuoden. Kannustamme kuitenkin oppilaitoksia viettämään saamelaisten kansallispäivää ja nostamaan teema esille erityisesti 6.2.

Tilaa Dihtosis-kouluvierailu, menetelmäpakka tai Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli täältä.
Dihtosis-pakan lisämateriaaleineen voi ladata myös nettisivuiltamme.

Kaikki oppimateriaalimme, kouluvierailumme sekä pelit ovat oppilaitoksille täysin maksuttomia. Sukellus saamelaiskulttuuriin -pelin tilaajalla ei tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi