Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Dihtosis – saamelaiskulttuuri tutuksi

Dihtosis-hankkeessa halutaan tutustuttaa valtaväestö saamelaiskulttuuriin mobiilipelien, video-oppituntien sekä menetelmäpakan avulla. Hanke on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja sitä toteutetaan lukuvuoden 2021–2022 aikana alakoulujen, yläkoulujen ja toisen asteen puolella. Dihtosiksen palveluja voi tilata valtakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Video-oppitunnit, pelit ja menetelmäpakan harjoitukset tarjoavat monipuolisia näkökulmia saamelaisaiheeseen ja antavat nuorille ainutlaatuisen kokemuksen, jota oppikirjat eivät tarjoa. Aiheen innostava käsittely ehkäisee samalla saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää, ja vahvistaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä. Kaikki materiaalit on tuotettu yhdessä saamelaisnuorten kanssa.

Video-oppitunnit

Vuoden 2022 uutuutena tarjoamme kolme saamelaiskulttuuria käsittelevää video-oppituntia, jotka opettaja voi tilata maksutta käyttöönsä. Videot on lajiteltu kolmen teeman alle: 1. Perustietoa saamelaiskulttuurista, 2. Saamen kielet ja kansa, 3. Ihmisoikeudet ja alkuperäiskansa. Niitä opettaja voi hyödyntää joko itsenäisinä kokonaisuuksina tai yhdistellen toisiinsa.

Video-oppitunnilla opettaja laittaa videon pyörimään ja videolla saamelaisnuori johdattelee teemaan. Kun videossa näkyy paussi-symboli, opettaja laittaa videon tauolle ja nuoret tekevät ohjeiden mukaisesti harjoituksen pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Kun harjoitus on tehty, opettaja laittaa jälleen videon päälle. Tilatessaan video-oppitunnin opettaja saa myös pienen opettajan oppaan, josta löytyvät kootusti kaikki videolla näkyvät harjoitukset sisällysluetteloineen.

Mobiilipelit

Pieni peli saamelaisista on 4-6-luokkalaisille suunnattu digitaalinen peli, jossa tutustutaan saamelaisiin ja saamelaiseen kulttuuriin selkokielisten pelitehtävien avulla. Tehtävät käsittelevät esimerkiksi saamelaisaluetta, historiaa, kieliä, saamenkielisiä lasten ohjelmia, saamenpukua ja saamelaismusiikkia. Peli tarjoaa perustietoa siitä, keitä saamelaiset ovat ja mitkä piirteet tekevät heidän kulttuuristaan ainutlaatuisen.

Sukellus saamelaiskulttuuriin on yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu digitaalinen peli, joka menee aiheessa hieman syvemmälle. Peli käsittelee saamelaisuutta historian ja nykypäivän ilmiöiden sekä henkilöiden kautta. Pelissä tutustutaan muun muassa saamen kieliin, elinkeinoihin, kulttuuriseen omimiseen ja perinteiseen tarinankerrontaan. Pelin voi tilata myös pohjoissaamen kielellä.

Pelejä pelataan pienissä joukkueissa tai halutessaan itsekseen. Sukellus saamelaiskulttuuriin -pelistä on tilattavissa myös etäpeliversio, jonka pelaaminen onnistuu ilman pelikaveria vaikka etäkoulussa. Pelit toimivat Seppo-alustalla. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Dihtosis-menetelmäpakka

Dihtosis-menetelmäpakka sisältää 18 toiminnallista harjoitusta, joiden avulla opettaja voi käsitellä saamelaisaihetta itsenäisesti oppilaidensa kanssa. Eri mittaisista harjoituksista voi muodostaa kokonaisen oppitunnin tai aiheen avauksen. Harjoitukset on suunnattu alakoulujen ylimpien luokkien, yläkoulujen ja toisen asteen oppilaille. Menetelmäpakka on tilattu loppuun, mutta sen voi ladata digitaalisena Dihtosiksen oppimateriaalisivuilta.

Dihtosis-kouluvierailut

Hankkeen aikana on toteutettu saamelaisnuorten ohjaamia kouluvierailuita. Kouluvierailuita ei toistaiseksi ole saatavilla. Kouluvierailut ovat 45–90 minuutin mittaisia, ja ne koostuvat pienen teoriaosuuden lisäksi toiminnallisista harjoituksista. Alakoulujen, yläkoulujen sekä toisen asteen puolelle tilattavia kouluvierailuja vetää aiheeseen koulutettu saamelaisnuori. Työpajat sopivat moneen oppituntiin, sillä harjoitukset pitävät sisällään muun muassa saamenkielisiä sanoja, kuvia, musiikkia sekä pohdintaa saamenpuvusta tai ihmisoikeuksista.

Tilaa maksuton video-oppitunti tai peli.

Kannustamme oppilaitoksia saamelaisaiheen käsittelyyn läpi lukuvuoden. Erityisesti teema sopii nostettavaksi esille kuitenkin saamelaisten kansallispäivänä 6.2.

Dihtosis-hanke on ollut käynnissä vuodesta 2018, ja se on saavuttanut suuren suosion opettajien ja oppilaiden keskuudessa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

 

 

Dihtosis – saamelaiskulttuuri tutuksi

Dihtosis – saamelaiskulttuuri tutuksi

Dihtosis-hankkeessa halutaan tutustuttaa valtaväestö saamelaiskulttuuriin mobiilipelien, video-oppituntien sekä menetelmäpakan avulla. Hanke on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja sitä toteutetaan lukuvuoden 2021–2022 aikana alakoulujen, yläkoulujen ja toisen asteen puolella. Dihtosiksen palveluja voi tilata valtakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Video-oppitunnit, pelit ja menetelmäpakan harjoitukset tarjoavat monipuolisia näkökulmia saamelaisaiheeseen ja antavat nuorille ainutlaatuisen kokemuksen, jota oppikirjat eivät tarjoa. Aiheen innostava käsittely ehkäisee samalla saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää, ja vahvistaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä. Kaikki materiaalit on tuotettu yhdessä saamelaisnuorten kanssa.

Video-oppitunnit

Vuoden 2022 uutuutena tarjoamme kolme saamelaiskulttuuria käsittelevää video-oppituntia, jotka opettaja voi tilata maksutta käyttöönsä. Videot on lajiteltu kolmen teeman alle: 1. Perustietoa saamelaiskulttuurista, 2. Saamen kielet ja kansa, 3. Ihmisoikeudet ja alkuperäiskansa. Niitä opettaja voi hyödyntää joko itsenäisinä kokonaisuuksina tai yhdistellen toisiinsa.

Video-oppitunnilla opettaja laittaa videon pyörimään ja videolla saamelaisnuori johdattelee teemaan. Kun videossa näkyy paussi-symboli, opettaja laittaa videon tauolle ja nuoret tekevät ohjeiden mukaisesti harjoituksen pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Kun harjoitus on tehty, opettaja laittaa jälleen videon päälle. Tilatessaan video-oppitunnin opettaja saa myös pienen opettajan oppaan, josta löytyvät kootusti kaikki videolla näkyvät harjoitukset sisällysluetteloineen.

Mobiilipelit

Pieni peli saamelaisista on 4-6-luokkalaisille suunnattu digitaalinen peli, jossa tutustutaan saamelaisiin ja saamelaiseen kulttuuriin selkokielisten pelitehtävien avulla. Tehtävät käsittelevät esimerkiksi saamelaisaluetta, historiaa, kieliä, saamenkielisiä lasten ohjelmia, saamenpukua ja saamelaismusiikkia. Peli tarjoaa perustietoa siitä, keitä saamelaiset ovat ja mitkä piirteet tekevät heidän kulttuuristaan ainutlaatuisen.

Sukellus saamelaiskulttuuriin on yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu digitaalinen peli, joka menee aiheessa hieman syvemmälle. Peli käsittelee saamelaisuutta historian ja nykypäivän ilmiöiden sekä henkilöiden kautta. Pelissä tutustutaan muun muassa saamen kieliin, elinkeinoihin, kulttuuriseen omimiseen ja perinteiseen tarinankerrontaan. Pelin voi tilata myös pohjoissaamen kielellä.

Pelejä pelataan pienissä joukkueissa tai halutessaan itsekseen. Sukellus saamelaiskulttuuriin -pelistä on tilattavissa myös etäpeliversio, jonka pelaaminen onnistuu ilman pelikaveria vaikka etäkoulussa. Pelit toimivat Seppo-alustalla. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Dihtosis-menetelmäpakka

Dihtosis-menetelmäpakka sisältää 18 toiminnallista harjoitusta, joiden avulla opettaja voi käsitellä saamelaisaihetta itsenäisesti oppilaidensa kanssa. Eri mittaisista harjoituksista voi muodostaa kokonaisen oppitunnin tai aiheen avauksen. Harjoitukset on suunnattu alakoulujen ylimpien luokkien, yläkoulujen ja toisen asteen oppilaille. Menetelmäpakka on tilattu loppuun, mutta sen voi ladata digitaalisena Dihtosiksen oppimateriaalisivuilta.

Dihtosis-kouluvierailut

Hankkeen aikana on toteutettu saamelaisnuorten ohjaamia kouluvierailuita. Kouluvierailuita ei toistaiseksi ole saatavilla. Kouluvierailut ovat 45–90 minuutin mittaisia, ja ne koostuvat pienen teoriaosuuden lisäksi toiminnallisista harjoituksista. Alakoulujen, yläkoulujen sekä toisen asteen puolelle tilattavia kouluvierailuja vetää aiheeseen koulutettu saamelaisnuori. Työpajat sopivat moneen oppituntiin, sillä harjoitukset pitävät sisällään muun muassa saamenkielisiä sanoja, kuvia, musiikkia sekä pohdintaa saamenpuvusta tai ihmisoikeuksista.

Tilaa maksuton video-oppitunti tai peli.

Kannustamme oppilaitoksia saamelaisaiheen käsittelyyn läpi lukuvuoden. Erityisesti teema sopii nostettavaksi esille kuitenkin saamelaisten kansallispäivänä 6.2.

Dihtosis-hanke on ollut käynnissä vuodesta 2018, ja se on saavuttanut suuren suosion opettajien ja oppilaiden keskuudessa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi