Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Dihtosis – saamelaiskulttuuri tutuksi

Dihtosis-hankkeessa halutaan tutustuttaa valtaväestö saamelaiskulttuuriin saamelaisnuorten vetämien toiminnallisten kouluvierailujen, mobiilipelien sekä menetelmäpakan avulla. Hanke on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja sitä toteutetaan lukuvuoden 2020–2021 aikana alakoulujen, yläkoulujen ja toisen asteen puolella. Dihtosiksen palveluja voi tilata valtakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Aiheen innostava käsittely ehkäisee samalla saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää, ja vahvistaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä.

Dihtosis-kouluvierailut

Kouluvierailut ovat 75–90 minuutin mittaisia, ja ne koostuvat pienen teoriaosuuden lisäksi toiminnallisista harjoituksista. Alakoulujen, yläkoulujen sekä toisen asteen puolelle tilattavia kouluvierailuja vetää aiheeseen koulutettu saamelaisnuori. Työpajat sopivat moneen oppituntiin, sillä harjoitukset pitävät sisällään muun muassa saamenkielisiä sanoja, kuvia, musiikkia, pohdintaa saamenpuvusta tai ihmisoikeuksista.

Työpajan voi tilata etä- tai lähivierailuna. Etävierailun voi tilata minne päin Suomea tahansa, lähivierailuja toteutetaan pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä sekä näiden lähiseuduilla.

Sukellus saamelaiskulttuuriin -mobiilipeli

Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli käsittelee saamelaisuutta historian ja nykypäivän ilmiöiden sekä henkilöiden kautta. Pienjoukkueissa tai yksittäin pelattavassa pelissä tutustutaan muun muassa saamen kieliin, elinkeinoihin, kulttuuriseen omimiseen ja perinteiseen tarinankerrontaan.

Pelistä on tilattavissa myös etäpeliversio, jonka pelaaminen onnistuu ilman pelikaveria. Peli toimii Seppo-alustalla. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Huom. Syksyn aikana käännämme pelin myös pohjoissaameksi, ja kehitämme alakouluille sopivan mobiilipelin. Nämä julkaistaan tammikuussa 2021.

Dihtosis-menetelmäpakka

Dihtosis-menetelmäpakka sisältää 18 toiminnallista harjoitusta, joiden avulla opettaja voi käsitellä saamelaisaihetta itsenäisesti oppilaidensa kanssa. Eri mittaisista harjoituksista voi muodostaa kokonaisen oppitunnin tai aiheen avauksen. Harjoitukset on suunnattu alakoulujen ylimpien luokkien, yläkoulujen ja toisen asteen oppilaille. Suomenkielinen pakka tilattiin loppuun, mutta sen harjoitukset löytyvät Dihtosiksen oppimateriaalisivuilta. Pakka on yhä tilattavissa ruotsinkielisenä.

Tilaa maksuton kouluvierailu, peli tai ruotsinkielinen menetelmäpakka

Kannustamme oppilaitoksia saamelaisaiheen käsittelyyn läpi lukuvuoden. Erityisesti teema sopii nostettavaksi esille kuitenkin saamelaisten kansallispäivänä 6.2.

Dihtosis-hanke on ollut käynnissä vuodesta 2018, ja se on saavuttanut suuren suosion opettajien keskuudessa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

 

 

Dihtosis – saamelaiskulttuuri tutuksi

Dihtosis – saamelaiskulttuuri tutuksi

Dihtosis-hankkeessa halutaan tutustuttaa valtaväestö saamelaiskulttuuriin saamelaisnuorten vetämien toiminnallisten kouluvierailujen, mobiilipelien sekä menetelmäpakan avulla. Hanke on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja sitä toteutetaan lukuvuoden 2020–2021 aikana alakoulujen, yläkoulujen ja toisen asteen puolella. Dihtosiksen palveluja voi tilata valtakunnallisesti.

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Aiheen innostava käsittely ehkäisee samalla saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää, ja vahvistaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisnuorten identiteettiä.

Dihtosis-kouluvierailut

Kouluvierailut ovat 75–90 minuutin mittaisia, ja ne koostuvat pienen teoriaosuuden lisäksi toiminnallisista harjoituksista. Alakoulujen, yläkoulujen sekä toisen asteen puolelle tilattavia kouluvierailuja vetää aiheeseen koulutettu saamelaisnuori. Työpajat sopivat moneen oppituntiin, sillä harjoitukset pitävät sisällään muun muassa saamenkielisiä sanoja, kuvia, musiikkia, pohdintaa saamenpuvusta tai ihmisoikeuksista.

Työpajan voi tilata etä- tai lähivierailuna. Etävierailun voi tilata minne päin Suomea tahansa, lähivierailuja toteutetaan pääkaupunkiseudulla, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä sekä näiden lähiseuduilla.

Sukellus saamelaiskulttuuriin -mobiilipeli

Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu Sukellus saamelaiskulttuuriin -peli käsittelee saamelaisuutta historian ja nykypäivän ilmiöiden sekä henkilöiden kautta. Pienjoukkueissa tai yksittäin pelattavassa pelissä tutustutaan muun muassa saamen kieliin, elinkeinoihin, kulttuuriseen omimiseen ja perinteiseen tarinankerrontaan.

Pelistä on tilattavissa myös etäpeliversio, jonka pelaaminen onnistuu ilman pelikaveria. Peli toimii Seppo-alustalla. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Huom. Syksyn aikana käännämme pelin myös pohjoissaameksi, ja kehitämme alakouluille sopivan mobiilipelin. Nämä julkaistaan tammikuussa 2021.

Dihtosis-menetelmäpakka

Dihtosis-menetelmäpakka sisältää 18 toiminnallista harjoitusta, joiden avulla opettaja voi käsitellä saamelaisaihetta itsenäisesti oppilaidensa kanssa. Eri mittaisista harjoituksista voi muodostaa kokonaisen oppitunnin tai aiheen avauksen. Harjoitukset on suunnattu alakoulujen ylimpien luokkien, yläkoulujen ja toisen asteen oppilaille. Suomenkielinen pakka tilattiin loppuun, mutta sen harjoitukset löytyvät Dihtosiksen oppimateriaalisivuilta. Pakka on yhä tilattavissa ruotsinkielisenä.

Tilaa maksuton kouluvierailu, peli tai ruotsinkielinen menetelmäpakka

Kannustamme oppilaitoksia saamelaisaiheen käsittelyyn läpi lukuvuoden. Erityisesti teema sopii nostettavaksi esille kuitenkin saamelaisten kansallispäivänä 6.2.

Dihtosis-hanke on ollut käynnissä vuodesta 2018, ja se on saavuttanut suuren suosion opettajien keskuudessa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi