Dihtosis – saamelaiskulttuuri tutuksi

Dihtosis-hankkeessa halutaan tutustuttaa valtaväestö saamelaiskulttuuriin saamelaisnuorten vetämien toiminnallisten kouluvierailujen, mobiilipelien sekä menetelmäpakan avulla. Hanke on kehitetty yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja sitä toteutetaan lukuvuoden 2020–2021 aikana alakoulujen, yläkoulujen ja toisen asteen puolella. Dihtosiksen palveluja voi tilata valtakunnallisesti. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Aiheen innostava käsittely ehkäisee samalla saamelaislapsiin ja … Jatka artikkelin Dihtosis – saamelaiskulttuuri tutuksi lukemista