Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille -hankkeen tavoitteena on ottaa nuoret mukaan kaupunkiympäristön suunnitteluun ja kehittää menetelmiä osallistavaan kaupunkikehittämiseen. Hankkeessa luodaan menetelmäpakki, jolla saadaan arvokasta tietoa nuorten kokemuksista kaupunkitilaa koskien, kutsutaan nuoret mukaan suunnitteluun ja käytännön ongelmanratkaisuun heitä motivoivalla tavalla sekä edistetään vähähiilistä ja terveellistä liikkumista.

FCG ja Nuorten Akatemia toteuttavat syksyllä 2020 yhdessä Kangasalan, Tampereen ja Espoon kuntien kanssa kolme työpajamallia, joiden menetelmät sovelletaan kaupunkisuunnittelija Jan Gehlin menetelmien pohjalta nuorille sopiviksi. Työpajoissa toisen asteen ja korkeakouluasteen opiskelijat arvioivat, kuvaavat ja havainnoivat kävellessään ympäristöä muun muassa Maptionnaire-mobiilisovelluksen avulla.

Kaupunkilabrojen ytimessä on turvallisen, mukavan ja iloa tuottavan kävely- ja oleskeluympäristön luominen kaupunkikeskustoihin ja alakeskuksiin. Hankkeessa ääni annetaan nuorille, jotka ovat usein julkisen tilan aktiivisimpia käyttäjiä. Samalla se rohkaisee nuoria osallistumaan suunnitteluun ja esittämään omia ideoita sekä ratkaisuja kaupunkikehittämisen tarpeisiin.

Valmis menetelmäpakki julkaistaan kaikkien kuntien käyttöön.

 

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille -hankkeen tavoitteena on ottaa nuoret mukaan kaupunkiympäristön suunnitteluun ja kehittää menetelmiä osallistavaan kaupunkikehittämiseen. Hankkeessa luodaan menetelmäpakki, jolla saadaan arvokasta tietoa nuorten kokemuksista kaupunkitilaa koskien, kutsutaan nuoret mukaan suunnitteluun ja käytännön ongelmanratkaisuun heitä motivoivalla tavalla sekä edistetään vähähiilistä ja terveellistä liikkumista.

FCG ja Nuorten Akatemia toteuttavat syksyllä 2020 yhdessä Kangasalan, Tampereen ja Espoon kuntien kanssa kolme työpajamallia, joiden menetelmät sovelletaan kaupunkisuunnittelija Jan Gehlin menetelmien pohjalta nuorille sopiviksi. Työpajoissa toisen asteen ja korkeakouluasteen opiskelijat arvioivat, kuvaavat ja havainnoivat kävellessään ympäristöä muun muassa Maptionnaire-mobiilisovelluksen avulla.

Kaupunkilabrojen ytimessä on turvallisen, mukavan ja iloa tuottavan kävely- ja oleskeluympäristön luominen kaupunkikeskustoihin ja alakeskuksiin. Hankkeessa ääni annetaan nuorille, jotka ovat usein julkisen tilan aktiivisimpia käyttäjiä. Samalla se rohkaisee nuoria osallistumaan suunnitteluun ja esittämään omia ideoita sekä ratkaisuja kaupunkikehittämisen tarpeisiin.

Valmis menetelmäpakki julkaistaan kaikkien kuntien käyttöön.