Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Kestävästi 2030 – Pohjoismaiden nuoret pelinkehittäjinä

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä kestävästä kehityksestä Pohjoismaissa. Hankkeessa 13–17-vuotiaat nuoret Suomesta, Ruotsista ja Islannista kokoontuvat yhteisiin pelinkehitystyöpajoihin, joissa nuoret suunnittelevat digitaalisen pelin, joka lanseerataan elokuussa 2021. Peli käsittelee kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030 -tavoitteita globaalisti sekä lokaalisti hankemaissa. Peli tuotetaan työkaluksi erityisesti nuoriso-ohjaajille, jotka voivat pelin avulla keskustella kestävän kehityksen tavoitteista nuorten kanssa. Sen voi tilata myös yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin.

Peli suunnitellaan kolmessa fasilitoidussa työpajassa tiistaisin 23.3., 13.4. sekä 4.5. klo 17–20. Työpajoissa tutustutaan pelin suunnitteluun, pohditaan kestävän kehityksen tavoitteita ja merkityksiä, ideoidaan aiheita peliin ja lopulta muokataan aiheista pelitehtäviä, joista syntyy kestävän kehityksen peli. Pelinkehittäjätiimi koostuu kolmen Pohjoismaan työryhmästä, joissa on mukana viisi 13–17-vuotiasta nuorta ja kaksi nuorisoalan työntekijää jokaisesta kohdemaasta. Työpajat toteutetaan englanniksi.

Peli tuotetaan ensin englanniksi, minkä jälkeen se käännetään hankemaiden kieliin. Suomenkielinen peli ohjeineen valmistuu elokuun 2021 alkuun. Peli toteutetaan Seppo-pelialustalle.

Hanke työstetään yhdessä islantilaisen nuorisojärjestön Samfésin sekä ruotsalaisen Fritidsforumin kanssa, ja sen rahoittaa Pohjoismainen kulttuuripiste.

Lisätietoja
Ulla Saalasti
projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

 

Sustainably 2030 – Nordic Youth as Game Creators

The idea of the project is to increase knowledge of sustainable development in Nordic countries. 13–17-year-old youngsters from Finland, Sweden and Iceland gather to co-create a game in facilitated workshops. As a result, they develop a digital game that will be launched in August 2021. The game is about the 2030 Agenda sustainable development goals (SDG) and it will focus on both global and local issues. The game will be a tool especially for youth work to have discussions about the SDGs with youth. It can also be used in secondary and upper secondary schools.

The game will be produced in three facilitated workshops on Tuesdays 23rd of March, 13th of April and 4th of May from 5 till 8 Pm. In the workshops, youngsters get to familiarize on game developing. They reflect about the SDGs, brainstorm ideas, and afterwards create the final game tasks that will build the game on sustainable development. The game developing team will consist of five youngsters and two youth workers from three Nordic countries. The workshops are held in English.

The game will be developed first in English and afterwards in Finnish, Swedish and Icelandic. The Finnish game with a user manual will be launched in the beginning of August 2021. The game will be placed on Seppo platform.

The project is developed together with youth work organizations: Samfés from Iceland and Fritidsforum from Sweden. It is funded by Nordic Culture Point.

Additional information
Ulla Saalasti
project manager
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

 

           

Kestävästi 2030 – Pohjoismaiden nuoret pelinkehittäjinä

Kestävästi 2030 – Pohjoismaiden nuoret pelinkehittäjinä

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä kestävästä kehityksestä Pohjoismaissa. Hankkeessa 13–17-vuotiaat nuoret Suomesta, Ruotsista ja Islannista kokoontuvat yhteisiin pelinkehitystyöpajoihin, joissa nuoret suunnittelevat digitaalisen pelin, joka lanseerataan elokuussa 2021. Peli käsittelee kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030 -tavoitteita globaalisti sekä lokaalisti hankemaissa. Peli tuotetaan työkaluksi erityisesti nuoriso-ohjaajille, jotka voivat pelin avulla keskustella kestävän kehityksen tavoitteista nuorten kanssa. Sen voi tilata myös yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin.

Peli suunnitellaan kolmessa fasilitoidussa työpajassa tiistaisin 23.3., 13.4. sekä 4.5. klo 17–20. Työpajoissa tutustutaan pelin suunnitteluun, pohditaan kestävän kehityksen tavoitteita ja merkityksiä, ideoidaan aiheita peliin ja lopulta muokataan aiheista pelitehtäviä, joista syntyy kestävän kehityksen peli. Pelinkehittäjätiimi koostuu kolmen Pohjoismaan työryhmästä, joissa on mukana viisi 13–17-vuotiasta nuorta ja kaksi nuorisoalan työntekijää jokaisesta kohdemaasta. Työpajat toteutetaan englanniksi.

Peli tuotetaan ensin englanniksi, minkä jälkeen se käännetään hankemaiden kieliin. Suomenkielinen peli ohjeineen valmistuu elokuun 2021 alkuun. Peli toteutetaan Seppo-pelialustalle.

Hanke työstetään yhdessä islantilaisen nuorisojärjestön Samfésin sekä ruotsalaisen Fritidsforumin kanssa, ja sen rahoittaa Pohjoismainen kulttuuripiste.

Lisätietoja
Ulla Saalasti
projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

 

Sustainably 2030 – Nordic Youth as Game Creators

The idea of the project is to increase knowledge of sustainable development in Nordic countries. 13–17-year-old youngsters from Finland, Sweden and Iceland gather to co-create a game in facilitated workshops. As a result, they develop a digital game that will be launched in August 2021. The game is about the 2030 Agenda sustainable development goals (SDG) and it will focus on both global and local issues. The game will be a tool especially for youth work to have discussions about the SDGs with youth. It can also be used in secondary and upper secondary schools.

The game will be produced in three facilitated workshops on Tuesdays 23rd of March, 13th of April and 4th of May from 5 till 8 Pm. In the workshops, youngsters get to familiarize on game developing. They reflect about the SDGs, brainstorm ideas, and afterwards create the final game tasks that will build the game on sustainable development. The game developing team will consist of five youngsters and two youth workers from three Nordic countries. The workshops are held in English.

The game will be developed first in English and afterwards in Finnish, Swedish and Icelandic. The Finnish game with a user manual will be launched in the beginning of August 2021. The game will be placed on Seppo platform.

The project is developed together with youth work organizations: Samfés from Iceland and Fritidsforum from Sweden. It is funded by Nordic Culture Point.

Additional information
Ulla Saalasti
project manager
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi