Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Matkalla maailmankansalaiseksi

Nuorisobarometrin 2016 mukaan vain 25 % nuorista suhtautuu positiivisesti maailman tulevaisuuteen. Nuoria huolestuttavat muun muassa ilmastokysymykset sekä eriarvoistuminen. 

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa lisätään nuorten tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteista sekä vahvistetaan aktiivisen maailmankansalaisen taitoja. Maailmankansalaisen taidot ymmärretään tietoina, taitoina, asenteina, arvoina ja haluna toimia kestävämmän maailman puolesta. Hankkeessa myös vahvistetaan nuorten uskoa globaaliin tulevaisuuteen lisäten samalla yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä, kriittistä ajattelua sekä keinoja vaikuttaa.

Hanke tarjoaa aiheen käsittelyyn maksuttomia kouluvierailuita ja mobiilipelejä. Pelit ja kouluvierailut nojaavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä lukion opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaan ja rohkaisevat toimimaan myönteisesti toisia kunnioittaen. Kokonaisuus tukee laaja-alaista osaamista globaaleista kysymyksistä ja kestävästä elämäntavasta. Työpajoissa käytetyt menetelmät edistävät nuorten toiminnallista osallisuutta ja dialogitaitoja.

Agenda 2030 tutuksi -peli ja kouluvierailu 5.-6.-luokkalaisille

Seppo-alustalla toimivassa Agenda 2030 tutuksi -pelissä tutustutaan kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan sekä opitaan perustietoa kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä. Peli sisältyy Agenda 2030 tutuksi -kouluvierailuun, mutta sen voi tilata myös erillisenä.

Kouluvierailussa pelin lisäksi tehdään toiminnallisia harjoitteita kouluvierailijoiden ohjauksella. Toiminnallinen työpaja vahvistaa nuorten valmiuksia kasvaa aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Kouluvierailun kesto: 75-90 min
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio ja Lappeenranta. Etävierailut ympäri Suomen.
Kouluvierailu on täysin maksuton.

Lisätietoa Agenda 2030 tutuksi -kouluvierailusta

Lisätietoa Agenda 2030 tutuksi -pelistä

Matkalla maailmankansalaiseksi -kouluvierailukokonaisuus yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin

Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu kouluvierailukokonaisuus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisellä kerralla virittäydytään teemaan, opitaan Agenda 2030 -toimintaohjelmasta, pelataan Seppo-alustalle tuotettua Agenda 2030 -teemaista Matkalla kestävään tulevaisuuteen -peliä sekä utopioidaan tulevaisuutta. Toisella kouluvierailukerralla käydään Erätauko-menetelmällä toteutettu keskustelu aiheesta ”Minä maailmankansalainen” ja kootaan yhteen aiemmilla oppitunneilla virinneitä ajatuksia. (Erätaukokeskustelussa ei etätoteutusmahdollisuutta.)

Kouluvierailun kesto: 75-90 min / kerta
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio ja Lappeenranta. Etävierailut ympäri Suomen.
Kouluvierailukokonaisuus on täysin maksuton.

Lisätietoa Matkalla maailmankansalaiseksi -kouluvierailukokonaisuudesta

Agenda 2030 -pelit yläkoululaisille ja 2. asteen opiskelijoille

Neljä Agenda 2030-teemaista peliä johdattavat nuoret tutustumaan kestävän kehityksen toimintaohjelmaan solidaarisuuden, ihmisarvoisen työn ja taloudellisen tasa-arvon näkökulmasta.

Pelit toimivat Seppo-alustalla ja ne ovat maksuttomia.

Pelejä voi hyödyntää oppilaitosten lisäksi myös vapaa-ajan puolella.

Lisätietoa Agenda 2030 -peleistä

Kouluvierailun ja pelin tilaaminen

Tilaus tehdään tilauslomakkeella. Tee tilaus -sivulta löydät lisätietoa tilaamisesta sekä linkin tilauslomakkeelle.

Erätaukokeskustelu maailmankansalaisuudesta nuorten vapaa-ajan puolelle

Voit tilata Erätaukokeskustelun maailmankansalaisuudesta esimerkiksi nuorisotalolle, partioryhmälle, rippileirille tai muualle nuorten vapaa-ajan puolelle.

Sisältö: Vierailu sisältää Erätauko-menetelmällä toteutetun keskustelun maailmankansalaisuudesta. Keskustelun tavoitteena on laajentaa ja haastaa ymmärrystä maailmankansalaisena toimimisesta, maailmankansalaisen taidoista ja oivaltaa näiden merkitys kestävän kehityksen edistämiseksi.
Ryhmäkoko: n. 6-25 nuorta
Kesto: 90 min
Vierailualueet:
pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio ja Lappeenranta. Ei etätoteutusmahdollisuutta.
Tila ja varusteet: Keskustelua varten tarvitaan sopiva tila, jossa nuoret pääsevät istumaan mielellään ringissä. Keskustelua varten ei tarvitse laitteita tai muita tarvikkeita.

Keskustelun vetävät koulutetut ohjaajat pääosin pareittain. Lisäksi paikalla tulee olla täysikäinen vastuuhenkilö.

Vierailu on maksuton.

Tilaaminen:
Tee tilaus tilauslomakkeella (Täydennä oppilaitoksen nimen sijaan organisaatiosi nimi.)

Yhteystiedot:

Niina Salmi
Kehittämispäällikkö
+358 50 4645 559
niina.salmi@nuortenakatemia.fi

Sanna Lindgren
Projektikoordinaattori
+358 400 827 413
sanna.lindgren@nuortenakatemia.fi

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK sekä Erätauko-säätiö. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö.

Matkalla maailmankansalaiseksi

Matkalla maailmankansalaiseksi

Nuorisobarometrin 2016 mukaan vain 25 % nuorista suhtautuu positiivisesti maailman tulevaisuuteen. Nuoria huolestuttavat muun muassa ilmastokysymykset sekä eriarvoistuminen. 

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeessa lisätään nuorten tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteista sekä vahvistetaan aktiivisen maailmankansalaisen taitoja. Maailmankansalaisen taidot ymmärretään tietoina, taitoina, asenteina, arvoina ja haluna toimia kestävämmän maailman puolesta. Hankkeessa myös vahvistetaan nuorten uskoa globaaliin tulevaisuuteen lisäten samalla yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä, kriittistä ajattelua sekä keinoja vaikuttaa.

Hanke tarjoaa aiheen käsittelyyn maksuttomia kouluvierailuita ja mobiilipelejä. Pelit ja kouluvierailut nojaavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä lukion opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaan ja rohkaisevat toimimaan myönteisesti toisia kunnioittaen. Kokonaisuus tukee laaja-alaista osaamista globaaleista kysymyksistä ja kestävästä elämäntavasta. Työpajoissa käytetyt menetelmät edistävät nuorten toiminnallista osallisuutta ja dialogitaitoja.

Agenda 2030 tutuksi -peli ja kouluvierailu 5.-6.-luokkalaisille

Seppo-alustalla toimivassa Agenda 2030 tutuksi -pelissä tutustutaan kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan sekä opitaan perustietoa kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä. Peli sisältyy Agenda 2030 tutuksi -kouluvierailuun, mutta sen voi tilata myös erillisenä.

Kouluvierailussa pelin lisäksi tehdään toiminnallisia harjoitteita kouluvierailijoiden ohjauksella. Toiminnallinen työpaja vahvistaa nuorten valmiuksia kasvaa aktiivisiksi maailmankansalaisiksi.

Kouluvierailun kesto: 75-90 min
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio ja Lappeenranta. Etävierailut ympäri Suomen.
Kouluvierailu on täysin maksuton.

Lisätietoa Agenda 2030 tutuksi -kouluvierailusta

Lisätietoa Agenda 2030 tutuksi -pelistä

Matkalla maailmankansalaiseksi -kouluvierailukokonaisuus yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin

Yläkouluille ja toiselle asteelle suunnattu kouluvierailukokonaisuus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisellä kerralla virittäydytään teemaan, opitaan Agenda 2030 -toimintaohjelmasta, pelataan Seppo-alustalle tuotettua Agenda 2030 -teemaista Matkalla kestävään tulevaisuuteen -peliä sekä utopioidaan tulevaisuutta. Toisella kouluvierailukerralla käydään Erätauko-menetelmällä toteutettu keskustelu aiheesta ”Minä maailmankansalainen” ja kootaan yhteen aiemmilla oppitunneilla virinneitä ajatuksia. (Erätaukokeskustelussa ei etätoteutusmahdollisuutta.)

Kouluvierailun kesto: 75-90 min / kerta
Kouluvierailualueet: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio ja Lappeenranta. Etävierailut ympäri Suomen.
Kouluvierailukokonaisuus on täysin maksuton.

Lisätietoa Matkalla maailmankansalaiseksi -kouluvierailukokonaisuudesta

Agenda 2030 -pelit yläkoululaisille ja 2. asteen opiskelijoille

Neljä Agenda 2030-teemaista peliä johdattavat nuoret tutustumaan kestävän kehityksen toimintaohjelmaan solidaarisuuden, ihmisarvoisen työn ja taloudellisen tasa-arvon näkökulmasta.

Pelit toimivat Seppo-alustalla ja ne ovat maksuttomia.

Pelejä voi hyödyntää oppilaitosten lisäksi myös vapaa-ajan puolella.

Lisätietoa Agenda 2030 -peleistä

Kouluvierailun ja pelin tilaaminen

Tilaus tehdään tilauslomakkeella. Tee tilaus -sivulta löydät lisätietoa tilaamisesta sekä linkin tilauslomakkeelle.

Erätaukokeskustelu maailmankansalaisuudesta nuorten vapaa-ajan puolelle

Voit tilata Erätaukokeskustelun maailmankansalaisuudesta esimerkiksi nuorisotalolle, partioryhmälle, rippileirille tai muualle nuorten vapaa-ajan puolelle.

Sisältö: Vierailu sisältää Erätauko-menetelmällä toteutetun keskustelun maailmankansalaisuudesta. Keskustelun tavoitteena on laajentaa ja haastaa ymmärrystä maailmankansalaisena toimimisesta, maailmankansalaisen taidoista ja oivaltaa näiden merkitys kestävän kehityksen edistämiseksi.
Ryhmäkoko: n. 6-25 nuorta
Kesto: 90 min
Vierailualueet:
pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio ja Lappeenranta. Ei etätoteutusmahdollisuutta.
Tila ja varusteet: Keskustelua varten tarvitaan sopiva tila, jossa nuoret pääsevät istumaan mielellään ringissä. Keskustelua varten ei tarvitse laitteita tai muita tarvikkeita.

Keskustelun vetävät koulutetut ohjaajat pääosin pareittain. Lisäksi paikalla tulee olla täysikäinen vastuuhenkilö.

Vierailu on maksuton.

Tilaaminen:
Tee tilaus tilauslomakkeella (Täydennä oppilaitoksen nimen sijaan organisaatiosi nimi.)

Yhteystiedot:

Niina Salmi
Kehittämispäällikkö
+358 50 4645 559
niina.salmi@nuortenakatemia.fi

Sanna Lindgren
Projektikoordinaattori
+358 400 827 413
sanna.lindgren@nuortenakatemia.fi

Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK sekä Erätauko-säätiö. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö.