Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Meidän Eurooppa

Meidän Eurooppa -hankkeessa toteutetaan nuorten Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä projekteja. Nuoret voivat hakea projektirahaa, jonka avulla he toteuttavat itse ideoimansa Eurooppaan tai EU:in liittyvän projektin, esimerkiksi tapahtuman, ekskursion, työpajan tai haastekampanjan. Projektirahaa voivat hakea 13–25-vuotiaat nuoret. Haku on auki 18.2.–31.11.2022. 

Projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa nuorille tulevat tutuiksi monet tärkeät taidot, joista on hyötyä pitkään. Projektit kehittävät organisointikykyä, ryhmätyötaitoja, oman toiminnan arviointia, viestinnällisiä taitoja sekä talouden hallintaa. Projektin avulla nuoret löytävät omia vahvuuksiaan ja saavat iloa onnistumisesta.

Kuinka hakea tukea?

Tukea 100–1500 euron Eurooppa-projekteihin haetaan hakulomakkeella. Jotta projektin suunnittelu olisi helpompaa, olemme luoneet Seppo-pelillisyysalustalle Maaliin!-projektipelin, joka johdattelee yksityiskohtaisemmin projektin eri vaiheisiin. Nimestään huolimatta projektipeli ei ole perinteinen peli, vaan pikemminkin työkalu, jonka avulla projektin suunnittelu on helpompaa. Sen voi tilata maksutta tilauslomakkeella, mutta projektipelin pelaaminen ei ole vaatimus projektin toteuttamiselle.

Rahoitusta haetaan vähintään kolmen hengen ryhmänä, mutta halutessaan samaa projektia voi olla toteuttamassa myös koko luokka. Projektirahahakemukseen tulee liittää yhteystiedot yhdeltä täysi-ikäiseltä nuorelta tai opettajalta/ohjaajalta, joka loppukädessä vastaa projektin kulusta ja varojen asiallisesta käytöstä.

Tuenhaun päivät syksylle 2022

Tuenhaun kriteereistä tarkempaa tietoa löytyy täältä.

Projektirahan hakulomake löytyy tämän linkin alta.

Maaliin!-projektipelin voi tilata maksutta täältä.

Huom. Intoa projektista -toiminnassa tarjoamme vastaavaa tukea nuorten projekteihin, jotka käsittelevät yhteiskuntaa ja vaikuttamista, talous- ja yrittäjyystaitoja tai luokan yhteishenkeä ja hyvivointia.

Raportointi

Meidän Eurooppa -projektit tulee raportoida blogikirjoituksella ja kuvalla 31.12. mennessä. Osa kirjoituksista julkaistaan kuvan kanssa Nuorten Akatemian blogissa. Suuremmilta, yli 500 euron projekteilta vaaditaan laajempaa kirjallista raporttia, jonka ohjeet tulevat hakijan sähköpostiin tukipäätöksen yhteydessä. Kaikki kuitit projektin kustannuksista toimitetaan raportoinnin yhteydessä skannattuina Nuorten Akatemiaan.

Toivomme nuorten ryhmien viestivän projekteistaan. Viestinnän tukena sosiaalisessa mediassa voi käyttää hankkeen tunnistetta #intoaprojektista sekä @nuortenakatemia.

Käyttämättömät projektirahat sitoudutaan palauttamaan viipymättä tilille FI87 8146 9710 1644 34. Palautuksesta tulee lähettää kuitti Nuorten Akatemialle. Tilimaksun viestikohtaan kirjoitetaan ”Projektirahapalautus Meidän Eurooppa PROJEKTIN NIMI”. Alle 10 euron summaa ei tarvitse palauttaa.

Jos projektista ei raportoida määräaikaan mennessä, peritään koko myönnetty tukisumma takaisin.

Raportointilomake

Hanketta rahoittaa Eurooppatiedotus.

Lisätietoja 
Niina Salmi 
Kehittämispäällikkö 
+358 50 464 5559 
niina.salmi@nuortenakatemia.fi 

Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

Meidän Eurooppa -projektet

I Meidän Eurooppa -projektet förverkligas projekt som behandlar den Europeiska unionen och Europa ur de ungas perspektiv. De unga kan ansöka om projektmedel och förverkliga sina projekt som handlar om Europa eller den Europeiska unionen. Projektet kan handla om ett evenemang, en exkursion, en workshop eller en utmaningskampanj. Ungdomar mellan 13 och 25 år kan ansöka om projektfinansiering. Ansökningstiden är 18.12.–31.11.2022. 

Observera att vi i Intoa projektista -verksamheten erbjuder likadant stöd till ungas projekt som behandlar ekonomi- och företagskunskap, människorättigheter och jämställdhet och laganda samt välbefinnande i klassen.

Hur anhåller man om stöd?

Stöd till 100–1500 euros projekt anhålls med en ansökningsblankett. Vi har skapat ett Maaliin-projektspel på Seppo-spelplatformen, som guidar mer detaljerat till projektets alla faser, för att planeringen av projektet skulle vara lättare. Oavsett namnet, är projektspelet inget traditionellt spel, utan fungerar mera som ett underlättande verktyg för planeringen av projektet. Spelet kan beställas med ansökningsblanketten.

Projektet kan handla om nästan vad som helst – så länge det känns trevligt för de unga. Det kan handla om ett evenemang, en utfärd, en temadag, en video, en klubb, ett skådespel eller en utmaningskampanj. Finansiering ansökes i grupper på minst tre personer, men hela klassen kan också ansöka om finansiering, om man så önskar. Kontaktinformation av en myndig vuxen lärare/handledare, som sist och slutligen ansvarar för projektets gång och sakenlig användning av medel, måste bifogas till projektfinansieringsansökan.

Stödbeslut fattas en gång i månaden.

Stödansökningsdagarna för hösten 2022:

Kriterier till projektfinansiering

Projektirahan hakulomake löytyy tämän linkin alta.

Rapportering

Alla projekt skall rapporteras med en bloggtext och en bild. En del av texterna kommer att publiceras med bild i Unga Akademins blogg. En mera omfattande skriftlig rapport krävs i de större, över 500 euros projekt. Informationen om detta skickas till sökande per e-post i samband med stödbeslutet. Kvitton på alla kostnader skall skannas och skickas till De Ungas Akademin i samband med rapporteringen.

Vi hoppas att de unga informerar om sina projekt. Man kan använda projektets tagg #intoaprojektista och @nuortenakatemia i sociala medier.

Vänligen observera att ni inte får använda bonuskort vid betalning av projektkostnader.

Oanvänt projektmedel måste betalas omedelbart tillbaka på kontot FI87 8146 9710 1644 34. Kvittot måste skickas till De Ungas Akademin. Vid betalning skall nämnas ”Projektirahapalautus Intoa projektista PROJEKTETS NAMN” i meddelandefältet. Mindre än 10 euros summor behöver inte returneras.

Om rapportering av projektet inte sköts innan deadline, begärs den hela beviljade  stödsumman tillbaka.

Projektkapitalets rapporteringsblanket

Meidän Eurooppa

Meidän Eurooppa

Meidän Eurooppa -hankkeessa toteutetaan nuorten Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä projekteja. Nuoret voivat hakea projektirahaa, jonka avulla he toteuttavat itse ideoimansa Eurooppaan tai EU:in liittyvän projektin, esimerkiksi tapahtuman, ekskursion, työpajan tai haastekampanjan. Projektirahaa voivat hakea 13–25-vuotiaat nuoret. Haku on auki 18.2.–31.11.2022. 

Projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa nuorille tulevat tutuiksi monet tärkeät taidot, joista on hyötyä pitkään. Projektit kehittävät organisointikykyä, ryhmätyötaitoja, oman toiminnan arviointia, viestinnällisiä taitoja sekä talouden hallintaa. Projektin avulla nuoret löytävät omia vahvuuksiaan ja saavat iloa onnistumisesta.

Kuinka hakea tukea?

Tukea 100–1500 euron Eurooppa-projekteihin haetaan hakulomakkeella. Jotta projektin suunnittelu olisi helpompaa, olemme luoneet Seppo-pelillisyysalustalle Maaliin!-projektipelin, joka johdattelee yksityiskohtaisemmin projektin eri vaiheisiin. Nimestään huolimatta projektipeli ei ole perinteinen peli, vaan pikemminkin työkalu, jonka avulla projektin suunnittelu on helpompaa. Sen voi tilata maksutta tilauslomakkeella, mutta projektipelin pelaaminen ei ole vaatimus projektin toteuttamiselle.

Rahoitusta haetaan vähintään kolmen hengen ryhmänä, mutta halutessaan samaa projektia voi olla toteuttamassa myös koko luokka. Projektirahahakemukseen tulee liittää yhteystiedot yhdeltä täysi-ikäiseltä nuorelta tai opettajalta/ohjaajalta, joka loppukädessä vastaa projektin kulusta ja varojen asiallisesta käytöstä.

Tuenhaun päivät syksylle 2022

Tuenhaun kriteereistä tarkempaa tietoa löytyy täältä.

Projektirahan hakulomake löytyy tämän linkin alta.

Maaliin!-projektipelin voi tilata maksutta täältä.

Huom. Intoa projektista -toiminnassa tarjoamme vastaavaa tukea nuorten projekteihin, jotka käsittelevät yhteiskuntaa ja vaikuttamista, talous- ja yrittäjyystaitoja tai luokan yhteishenkeä ja hyvivointia.

Raportointi

Meidän Eurooppa -projektit tulee raportoida blogikirjoituksella ja kuvalla 31.12. mennessä. Osa kirjoituksista julkaistaan kuvan kanssa Nuorten Akatemian blogissa. Suuremmilta, yli 500 euron projekteilta vaaditaan laajempaa kirjallista raporttia, jonka ohjeet tulevat hakijan sähköpostiin tukipäätöksen yhteydessä. Kaikki kuitit projektin kustannuksista toimitetaan raportoinnin yhteydessä skannattuina Nuorten Akatemiaan.

Toivomme nuorten ryhmien viestivän projekteistaan. Viestinnän tukena sosiaalisessa mediassa voi käyttää hankkeen tunnistetta #intoaprojektista sekä @nuortenakatemia.

Käyttämättömät projektirahat sitoudutaan palauttamaan viipymättä tilille FI87 8146 9710 1644 34. Palautuksesta tulee lähettää kuitti Nuorten Akatemialle. Tilimaksun viestikohtaan kirjoitetaan ”Projektirahapalautus Meidän Eurooppa PROJEKTIN NIMI”. Alle 10 euron summaa ei tarvitse palauttaa.

Jos projektista ei raportoida määräaikaan mennessä, peritään koko myönnetty tukisumma takaisin.

Raportointilomake

Hanketta rahoittaa Eurooppatiedotus.

Lisätietoja 
Niina Salmi 
Kehittämispäällikkö 
+358 50 464 5559 
niina.salmi@nuortenakatemia.fi 

Ulla Saalasti
Projektipäällikkö
+358 40 567 4203
ulla.saalasti@nuortenakatemia.fi

Meidän Eurooppa -projektet

I Meidän Eurooppa -projektet förverkligas projekt som behandlar den Europeiska unionen och Europa ur de ungas perspektiv. De unga kan ansöka om projektmedel och förverkliga sina projekt som handlar om Europa eller den Europeiska unionen. Projektet kan handla om ett evenemang, en exkursion, en workshop eller en utmaningskampanj. Ungdomar mellan 13 och 25 år kan ansöka om projektfinansiering. Ansökningstiden är 18.12.–31.11.2022. 

Observera att vi i Intoa projektista -verksamheten erbjuder likadant stöd till ungas projekt som behandlar ekonomi- och företagskunskap, människorättigheter och jämställdhet och laganda samt välbefinnande i klassen.

Hur anhåller man om stöd?

Stöd till 100–1500 euros projekt anhålls med en ansökningsblankett. Vi har skapat ett Maaliin-projektspel på Seppo-spelplatformen, som guidar mer detaljerat till projektets alla faser, för att planeringen av projektet skulle vara lättare. Oavsett namnet, är projektspelet inget traditionellt spel, utan fungerar mera som ett underlättande verktyg för planeringen av projektet. Spelet kan beställas med ansökningsblanketten.

Projektet kan handla om nästan vad som helst – så länge det känns trevligt för de unga. Det kan handla om ett evenemang, en utfärd, en temadag, en video, en klubb, ett skådespel eller en utmaningskampanj. Finansiering ansökes i grupper på minst tre personer, men hela klassen kan också ansöka om finansiering, om man så önskar. Kontaktinformation av en myndig vuxen lärare/handledare, som sist och slutligen ansvarar för projektets gång och sakenlig användning av medel, måste bifogas till projektfinansieringsansökan.

Stödbeslut fattas en gång i månaden.

Stödansökningsdagarna för hösten 2022:

Kriterier till projektfinansiering

Projektirahan hakulomake löytyy tämän linkin alta.

Rapportering

Alla projekt skall rapporteras med en bloggtext och en bild. En del av texterna kommer att publiceras med bild i Unga Akademins blogg. En mera omfattande skriftlig rapport krävs i de större, över 500 euros projekt. Informationen om detta skickas till sökande per e-post i samband med stödbeslutet. Kvitton på alla kostnader skall skannas och skickas till De Ungas Akademin i samband med rapporteringen.

Vi hoppas att de unga informerar om sina projekt. Man kan använda projektets tagg #intoaprojektista och @nuortenakatemia i sociala medier.

Vänligen observera att ni inte får använda bonuskort vid betalning av projektkostnader.

Oanvänt projektmedel måste betalas omedelbart tillbaka på kontot FI87 8146 9710 1644 34. Kvittot måste skickas till De Ungas Akademin. Vid betalning skall nämnas ”Projektirahapalautus Intoa projektista PROJEKTETS NAMN” i meddelandefältet. Mindre än 10 euros summor behöver inte returneras.

Om rapportering av projektet inte sköts innan deadline, begärs den hela beviljade  stödsumman tillbaka.

Projektkapitalets rapporteringsblanket