Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Nuorten oman toiminnan palvelumalli

NOTissa nuoret kehittivät keinoja nuorten oman toiminnan synnyttämiseksi amiksissa

NOTin eli Nuorten oman toiminnan palvelumallin lähtökohtana ovat opiskelijoiden tarpeet: millaista tukea ja apua he tarvitsevat, jotta he voisivat käynnistää ja pitää yllä omaehtoista toimintaa amiksissa. Menetelmänä käytettiin fasilitoituja työpajoja, joissa opiskelijat kehittivät aktivointikeinoja. Lopputuloksena syntyi palvelumalli, jota kunnat, järjestöt ja muut nuorten parissa työskentelevät voivat hyödyntää nuorten aktivointiin, kuulemiseen ja nuorten näköisen toiminnan kehittämiseen.Ideoita syntyi alanvaihtopäivästä kuplafutis-turnaukseen ja ystävänpäiväradiosta metsäretkeen. Opiskelijoiden positiivisen palautteen myötä järjestimme ideointipaja-menetelmän tiimoilta koulutuksia opettajille Keskuspuiston ja Keudan ammattiopistoissa sekä Uudellamaalla toimiville järjestötyöntekijöille. Kouluttamastamme menetelmästä löydät lisää oppaasta, jossa on tarkemmin kuvattu ideointipajojen reunaehdot ja esimerkkejä toteutetuista ideointipajoista.

Opas nuorten kanssa ideointiin.

Ideointipaja-menetelmään liittyen on tehty myös kaksi videota, joiden avulla voi innostaa niin nuoria kuin aikuisia menetelmän käyttöön: https://www.youtube.com/watch?v=aRSrHGDTkN8
https://www.youtube.com/watch?v=niKcbTCXfRM

Nuorten oman toiminnan palvelumalli

Nuorten oman toiminnan palvelumalli

NOTissa nuoret kehittivät keinoja nuorten oman toiminnan synnyttämiseksi amiksissa

NOTin eli Nuorten oman toiminnan palvelumallin lähtökohtana ovat opiskelijoiden tarpeet: millaista tukea ja apua he tarvitsevat, jotta he voisivat käynnistää ja pitää yllä omaehtoista toimintaa amiksissa. Menetelmänä käytettiin fasilitoituja työpajoja, joissa opiskelijat kehittivät aktivointikeinoja. Lopputuloksena syntyi palvelumalli, jota kunnat, järjestöt ja muut nuorten parissa työskentelevät voivat hyödyntää nuorten aktivointiin, kuulemiseen ja nuorten näköisen toiminnan kehittämiseen.Ideoita syntyi alanvaihtopäivästä kuplafutis-turnaukseen ja ystävänpäiväradiosta metsäretkeen. Opiskelijoiden positiivisen palautteen myötä järjestimme ideointipaja-menetelmän tiimoilta koulutuksia opettajille Keskuspuiston ja Keudan ammattiopistoissa sekä Uudellamaalla toimiville järjestötyöntekijöille. Kouluttamastamme menetelmästä löydät lisää oppaasta, jossa on tarkemmin kuvattu ideointipajojen reunaehdot ja esimerkkejä toteutetuista ideointipajoista.

Opas nuorten kanssa ideointiin.

Ideointipaja-menetelmään liittyen on tehty myös kaksi videota, joiden avulla voi innostaa niin nuoria kuin aikuisia menetelmän käyttöön: https://www.youtube.com/watch?v=aRSrHGDTkN8
https://www.youtube.com/watch?v=niKcbTCXfRM