Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Tukiparitoiminta - vapaaehtoistoiminnan malli

Hanke toteutettiin 2011-2014.

Tukiparitoiminnassa aikuinen tukee nuorta

Nuorten Akatemian koordinoimassa TUPA- eli Tukiparitoiminta paikalliseksi työkaluksi -hankkeessa kehitettiin yhdessä hankekumppaneiden kanssa varhaiseen puuttumiseen liittyvä yksilöllisen tuen malli paikallistahoille.

TUPA-hankkeen toimintamuotona oli tukiaikuisen ja nuoren muodostama tukipari. Mallissa nuori ja aikuinen sopivat yhdessä toiminnasta ja sen tavoitteista, minkä jälkeen heillä oli mahdollisuus hakea hankkeessa

mukana olevilta paikallistahoilta 300 euron tukea toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Tukiparitoiminnassa vapaaehtoinen aikuinen tarjosi yksilöllistä tukea 13–19-vuotiaalle nuorelle oman elämän haltuunottoon. Nuoren tarvitsema tuki liittyi esimerkiksi harrastuksen löytymiseen, koulunkäyntiin tai

tulevaisuuden suunnitteluun. Tukiaikuinen sitoutui vapaa-ajallaan tukemaan nuorta noin puolen vuoden ajan.

Toiminnassa oli mukana aivan tavallisia nuoria, jotka tarvitsivat aikuisen kanssa keskustelua ja kokemusten peilaamista sekä ohjausta ja apua valintojen tekemiseen.

Mukana olevien nuorten elämästä saattoi puuttua tukea antava aikuinen joko hetkellisesti tai pysyvämmin.

Hankkeen aikana vuosina 2011–2014 muodostettiin noin 200 tukiparia, ja toimintaan perehdytettiin yli 100 tukiaikuista. Alla olevista materiaaleista löytyy tietoa tukiparitoiminnasta

sekä vinkkejä ja materiaaleja sekä tukiaikuisille että tukiparitoiminnasta kiinnostuneille organisaatioille.

Hankkeen yhteistyöjärjestöinä toimivat Suomen Nuorisoseurat, Nuorten Keskus, Suomen Setlementtiliitto sekä Suomen Vanhempainliitto. Jos olet kiinnostunut ryhtymään tukiaikuiseksi tai jos läheinen nuori saattaisi hyötyä toiminnasta, ota yhteys yhteistyöjärjestöihin ja kysy, onko sinun paikkakunnallasi tukiparitoimintaa.

TUPA-hankketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Tukinuoren tarina: Sanna (pdf)

Tukiaikuisen tarina: Marjo (pdf)

Tutustu hankkeen aikana tuotetuihin materiaaleihin:

Opas tukiparitoiminnan paikalliseen toteuttamiseen 2015 (pdf)

Tervetuloa mukaan tukiparitoimintaan (pdf)

Ohjeet tukiaikuiselle rahankäyttöön (word)

Tukiparikirje nuorelle, tukiaikuiselle ja vanhemmille (word)

Tukiparitoiminta - vapaaehtoistoiminnan malli

Tukiparitoiminta - vapaaehtoistoiminnan malli

Hanke toteutettiin 2011-2014.

Tukiparitoiminnassa aikuinen tukee nuorta

Nuorten Akatemian koordinoimassa TUPA- eli Tukiparitoiminta paikalliseksi työkaluksi -hankkeessa kehitettiin yhdessä hankekumppaneiden kanssa varhaiseen puuttumiseen liittyvä yksilöllisen tuen malli paikallistahoille.

TUPA-hankkeen toimintamuotona oli tukiaikuisen ja nuoren muodostama tukipari. Mallissa nuori ja aikuinen sopivat yhdessä toiminnasta ja sen tavoitteista, minkä jälkeen heillä oli mahdollisuus hakea hankkeessa

mukana olevilta paikallistahoilta 300 euron tukea toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Tukiparitoiminnassa vapaaehtoinen aikuinen tarjosi yksilöllistä tukea 13–19-vuotiaalle nuorelle oman elämän haltuunottoon. Nuoren tarvitsema tuki liittyi esimerkiksi harrastuksen löytymiseen, koulunkäyntiin tai

tulevaisuuden suunnitteluun. Tukiaikuinen sitoutui vapaa-ajallaan tukemaan nuorta noin puolen vuoden ajan.

Toiminnassa oli mukana aivan tavallisia nuoria, jotka tarvitsivat aikuisen kanssa keskustelua ja kokemusten peilaamista sekä ohjausta ja apua valintojen tekemiseen.

Mukana olevien nuorten elämästä saattoi puuttua tukea antava aikuinen joko hetkellisesti tai pysyvämmin.

Hankkeen aikana vuosina 2011–2014 muodostettiin noin 200 tukiparia, ja toimintaan perehdytettiin yli 100 tukiaikuista. Alla olevista materiaaleista löytyy tietoa tukiparitoiminnasta

sekä vinkkejä ja materiaaleja sekä tukiaikuisille että tukiparitoiminnasta kiinnostuneille organisaatioille.

Hankkeen yhteistyöjärjestöinä toimivat Suomen Nuorisoseurat, Nuorten Keskus, Suomen Setlementtiliitto sekä Suomen Vanhempainliitto. Jos olet kiinnostunut ryhtymään tukiaikuiseksi tai jos läheinen nuori saattaisi hyötyä toiminnasta, ota yhteys yhteistyöjärjestöihin ja kysy, onko sinun paikkakunnallasi tukiparitoimintaa.

TUPA-hankketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Tukinuoren tarina: Sanna (pdf)

Tukiaikuisen tarina: Marjo (pdf)

Tutustu hankkeen aikana tuotetuihin materiaaleihin:

Opas tukiparitoiminnan paikalliseen toteuttamiseen 2015 (pdf)

Tervetuloa mukaan tukiparitoimintaan (pdf)

Ohjeet tukiaikuiselle rahankäyttöön (word)

Tukiparikirje nuorelle, tukiaikuiselle ja vanhemmille (word)