Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Turvallista ryhmää rakentamaan materiaalit 2010-2012

Turvallista ryhmää rakentamaan -hanke vahvisti yhteisöllisyyttä ammattioppilaitoksissa. (Irma saa valita kuvan)

Turvallista ryhmää rakentamaan -hankkeen (2010-2012) tavoitteena oli auttaa ammattioppilaitoksia huomioimaan turvallisen ryhmän merkitys kaikilla tasoilla, opiskelijasta johtoon.

Rakensimme hankkeessa koulutusmallin, jonka avulla toisen asteen ammatillisten oppilaitosten henkilöstö saa välineitä ryhmän turvallisuuden rakentamiseen ja tukemiseen. Hankkeessa koulutettiin valtakunnallisesti 1 100 ammattioppilaitosten työntekijää. Lisäksi hankkeessa kehitettiin tutorvastaavien koulutusmalli.

Toteutimme hankkeen yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, SAKKIn, SAKUn, Euroopan sosiaalirahaston ja Opetushallituksen kanssa. Oppilaitoksista mukana olivat Omnian ammattiopisto, Oulun seudun ammattiopisto, Etelä-Karjalan ammattiopisto, Ylivieskan ammattiopisto, Jyväskylän ammattiopisto sekä Koulutuskeskus Salpaus.

Tuotetut materiaalit

Tuotimme hankkeessa digitarinoita ja muuta materiaalia, jota kaikki opettajat voivat maksutta käyttää opiskelijaryhmän kiinteyden tukemiseen.

Impulssi-harjoitekortit
Digitarinat

Muut ryhmäyttämiseen ja osallisuuteen liittyvät materiaalit 

Turvallista ryhmää rakentamaan materiaalit 2010-2012

Turvallista ryhmää rakentamaan materiaalit 2010-2012

Turvallista ryhmää rakentamaan -hanke vahvisti yhteisöllisyyttä ammattioppilaitoksissa. (Irma saa valita kuvan)

Turvallista ryhmää rakentamaan -hankkeen (2010-2012) tavoitteena oli auttaa ammattioppilaitoksia huomioimaan turvallisen ryhmän merkitys kaikilla tasoilla, opiskelijasta johtoon.

Rakensimme hankkeessa koulutusmallin, jonka avulla toisen asteen ammatillisten oppilaitosten henkilöstö saa välineitä ryhmän turvallisuuden rakentamiseen ja tukemiseen. Hankkeessa koulutettiin valtakunnallisesti 1 100 ammattioppilaitosten työntekijää. Lisäksi hankkeessa kehitettiin tutorvastaavien koulutusmalli.

Toteutimme hankkeen yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, SAKKIn, SAKUn, Euroopan sosiaalirahaston ja Opetushallituksen kanssa. Oppilaitoksista mukana olivat Omnian ammattiopisto, Oulun seudun ammattiopisto, Etelä-Karjalan ammattiopisto, Ylivieskan ammattiopisto, Jyväskylän ammattiopisto sekä Koulutuskeskus Salpaus.

Tuotetut materiaalit

Tuotimme hankkeessa digitarinoita ja muuta materiaalia, jota kaikki opettajat voivat maksutta käyttää opiskelijaryhmän kiinteyden tukemiseen.

Impulssi-harjoitekortit
Digitarinat

Muut ryhmäyttämiseen ja osallisuuteen liittyvät materiaalit