Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Ilmastoajatuksia-kyselyt ja työpajat käynnistivät hankkeen poikkeusoloissa

Ilmastoajatuksia-hankkeessa kehitetään nuorisotyön ammattilaisten valmiuksia kohdata nuorten ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja luoda ilmastoaiheista toimintaa nuorisotyöhön. Kehittämistyötä tehdään Espoon ja Vantaan nuorisopalveluissa vuoden 2020 aikana.

Tässä blogitekstissä kerromme, kuinka hanke on edennyt koronakevään keskellä.

Ilmastoajatuksia-kyselyt

Toteutimme minikyselyt maalis-huhtikuussa Espoon & Vantaan nuorisopalveluille ja valtakunnallisesti avoimena nettilinkkinä. Kysely kartoitti sitä, miten ilmastoteemoja käsitellään tällä hetkellä nuoristyössä. Kyselyn tarkoitus oli myös herätellä nuoria ja nuorten kanssa työtä tekeviä pohtimaan ilmastonmuutokseen liittyviä ajatuksia ja tunteitaan, sekä niitä keinoja, joilla toiminnan kautta nuorisotyötä voitaisiin kehittää ilmastoasioiden saralla.

Kysely nuorille

Vastaukset:
Espoo & Vantaa: 45 nuorta 
Valtakunnallinen: 25 nuorta  

Nuorten kyselyissä toiveissa korostuvat erilaiset teemaillat, joista toiminnallisena ideana “Hävikkiruokailta” sai paljon kannatusta. Myös ilmastokeskustelut ja ilmastokahvila koettiin innostavina toimintaideoina 

Kuva Espoon ja Vantaan nuorten kyselystä . Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kysely aikuisille

Vastaukset:
Espoo & Vantaa: 43 aikuista
Valtakunnallinen: 14 aikuista

Kyselyssä nuorisotyöntekijät näkivät toimivansa ilmastovaikuttajana/-kasvattajina omassa työssään, ja he kokivat myös osaavansa muuttaa omaa toimintaansa ilmastovastuullisempaan suuntaan. Ilmastoasiat ovat tärkeitä ja omat asenteet, arvot, tunteet ja toiminta vaikuttavat nuoriin ilmastoaiheita käsiteltäessä.

Nuorisotyöntekijät kokivat kuitenkin, että he eivät saa tarpeeksi ammatillista tukea ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn tai keskusteluun omasta toiminnasta ilmastonmuutoksen suhteen. Lisäksi he kaipaisivat lisätietoa ilmastoaiheiden käsittelemisestä osana nuorisotyötä.

Kuva Espoon ja Vantaan aikuisten kyselystä. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. 

 

Työpaja

Toukokuussa Espoon nuvalaisten kanssa pidetyssä Zoom-etätyöpajassa kehitimme nuorten itse valitsemia ideoita projektiesittelyn tasolle.

Työpajassa saimme paljon tietoa siitä, mitä nuoret ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja minkä tyyppinen ilmastotoiminta olisi heidän mieleensä osana nuorisotyötä. Nuorten ilmastoajattelu näyttäytyi laaja-alaisena ja he näkivät, kuinka ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa samanaikaisesti monella rintamalla.  

Oli myös hyvä huomata, että kaikkia nuoria eivät inspiroineet samat ideat.Nuorisotyön tarjoaman ilmastokasvatuksen olisikin hyvä olla monipuolinen kattaus erilaisia toimintoja ja toimintakulttuuriin sidottuja kestäviä tapoja, josta kaikki nuoret voivat löytää itselleen sopivia malleja osallistua ja toimia.

Hankkeessa toteutetaan malli nuorisotyön ilmastokasvatukseen. Mallin jalkauttamiseksi tehdään koulutusmateriaali loppuvuodesta 2020.

Teksti:
Niilo Syväoja
Projektiassistentti Nuorten Akatemia

Ilmastoajatuksia-kyselyt ja työpajat käynnistivät hankkeen poikkeusoloissa

Ilmastoajatuksia-kyselyt ja työpajat käynnistivät hankkeen poikkeusoloissa

Ilmastoajatuksia-hankkeessa kehitetään nuorisotyön ammattilaisten valmiuksia kohdata nuorten ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja luoda ilmastoaiheista toimintaa nuorisotyöhön. Kehittämistyötä tehdään Espoon ja Vantaan nuorisopalveluissa vuoden 2020 aikana.

Tässä blogitekstissä kerromme, kuinka hanke on edennyt koronakevään keskellä.

Ilmastoajatuksia-kyselyt

Toteutimme minikyselyt maalis-huhtikuussa Espoon & Vantaan nuorisopalveluille ja valtakunnallisesti avoimena nettilinkkinä. Kysely kartoitti sitä, miten ilmastoteemoja käsitellään tällä hetkellä nuoristyössä. Kyselyn tarkoitus oli myös herätellä nuoria ja nuorten kanssa työtä tekeviä pohtimaan ilmastonmuutokseen liittyviä ajatuksia ja tunteitaan, sekä niitä keinoja, joilla toiminnan kautta nuorisotyötä voitaisiin kehittää ilmastoasioiden saralla.

Kysely nuorille

Vastaukset:
Espoo & Vantaa: 45 nuorta 
Valtakunnallinen: 25 nuorta  

Nuorten kyselyissä toiveissa korostuvat erilaiset teemaillat, joista toiminnallisena ideana “Hävikkiruokailta” sai paljon kannatusta. Myös ilmastokeskustelut ja ilmastokahvila koettiin innostavina toimintaideoina 

Kuva Espoon ja Vantaan nuorten kyselystä . Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kysely aikuisille

Vastaukset:
Espoo & Vantaa: 43 aikuista
Valtakunnallinen: 14 aikuista

Kyselyssä nuorisotyöntekijät näkivät toimivansa ilmastovaikuttajana/-kasvattajina omassa työssään, ja he kokivat myös osaavansa muuttaa omaa toimintaansa ilmastovastuullisempaan suuntaan. Ilmastoasiat ovat tärkeitä ja omat asenteet, arvot, tunteet ja toiminta vaikuttavat nuoriin ilmastoaiheita käsiteltäessä.

Nuorisotyöntekijät kokivat kuitenkin, että he eivät saa tarpeeksi ammatillista tukea ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn tai keskusteluun omasta toiminnasta ilmastonmuutoksen suhteen. Lisäksi he kaipaisivat lisätietoa ilmastoaiheiden käsittelemisestä osana nuorisotyötä.

Kuva Espoon ja Vantaan aikuisten kyselystä. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. 

 

Työpaja

Toukokuussa Espoon nuvalaisten kanssa pidetyssä Zoom-etätyöpajassa kehitimme nuorten itse valitsemia ideoita projektiesittelyn tasolle.

Työpajassa saimme paljon tietoa siitä, mitä nuoret ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja minkä tyyppinen ilmastotoiminta olisi heidän mieleensä osana nuorisotyötä. Nuorten ilmastoajattelu näyttäytyi laaja-alaisena ja he näkivät, kuinka ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa samanaikaisesti monella rintamalla.  

Oli myös hyvä huomata, että kaikkia nuoria eivät inspiroineet samat ideat.Nuorisotyön tarjoaman ilmastokasvatuksen olisikin hyvä olla monipuolinen kattaus erilaisia toimintoja ja toimintakulttuuriin sidottuja kestäviä tapoja, josta kaikki nuoret voivat löytää itselleen sopivia malleja osallistua ja toimia.

Hankkeessa toteutetaan malli nuorisotyön ilmastokasvatukseen. Mallin jalkauttamiseksi tehdään koulutusmateriaali loppuvuodesta 2020.

Teksti:
Niilo Syväoja
Projektiassistentti Nuorten Akatemia