Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Viisaasti amiksissa -työpajat

Viisaasti amiksissa -hanke tuo ammatillisiin 2. asteen oppilaitoksiin sekä yläkoulujen 9. luokille toiminnallisia viisaan liikkumisen työpajoja, joissa pohditaan kulkutapoihin liittyviä valintoja. Millaisia valintoja teen liikkuessani? Tukevatko nykyiset tapani liikkua toiveitani ja arvojani vai kannattaisiko toimia toisin? Viisaan liikkumisen työpajoissa aihetta käsitellään vuorovaikutteisin menetelmin tarjoten nuorille mahdollisuuden miettiä näkemyksiään ja toiveitaan paikallisen joukkoliikenteen järjestämisestä. Voit lukea lisää hankkeesta ja työpajoista hankekuvauksesta.

Viisaan liikkumisen työpajoja on toteutettu syyslukukaudella 2019 ammatillisissa oppilaitoksissa ja marraskuun lopussa vierailuja laajennettiin yläkoulujen 9. luokille. Kouluvierailut ovat saaneet jatkoa kevätlukukaudelle 2020 ja vierailuja toteutetaan rajoitettu määrä Tampereen ja Jyväskylän seudulla tammikuusta huhtikuuhun 2020. Työpajan mahdollisuutta voi tiedustella vielä myös Turun seudun kouluihin ja oppilaitoksiin keväällä 2020.Vierailuja tulevat pitämään Nuorten Akatemian kouluttamat kouluvierailijat. Ammattioppilaitoksessa vierailu sopii esimerkiksi opinto-ohjauksen, ryhmänohjaajan ja YTO-aineiden oppitunneille. Yläkoulussa työpaja sopii esimerkiksi luokanvalvojan tai opinto-ohjaajan tunneille sekä yhteiskuntaopin, maantiedon, liikunnan, elämänkatsomustiedon ja terveystiedon tunneille.

Kumppaneina hankkeessa toimivat paikallisen joukkoliikenteen järjestäjät Jyväskylän seudun Linkki, Turun seudun Föli, Tampereen seudun Nysse sekä Joensuun seudun Jojo.

Kesto: 90 min
Kohderyhmä: 2. asteen ammatilliset oppilaitokset ja yläkoulujen 9. luokat
Kouluvierailualueet keväällä 2020: Jyväskylä, Turku ja Tampere sekä lähialueet, jotka kuuluvat kumppaneiden joukkoliikennöintialueeseen

TILAA TÄSTÄ

Viisaasti amiksissa -työpajat

Viisaasti amiksissa -työpajat

Viisaasti amiksissa -hanke tuo ammatillisiin 2. asteen oppilaitoksiin sekä yläkoulujen 9. luokille toiminnallisia viisaan liikkumisen työpajoja, joissa pohditaan kulkutapoihin liittyviä valintoja. Millaisia valintoja teen liikkuessani? Tukevatko nykyiset tapani liikkua toiveitani ja arvojani vai kannattaisiko toimia toisin? Viisaan liikkumisen työpajoissa aihetta käsitellään vuorovaikutteisin menetelmin tarjoten nuorille mahdollisuuden miettiä näkemyksiään ja toiveitaan paikallisen joukkoliikenteen järjestämisestä. Voit lukea lisää hankkeesta ja työpajoista hankekuvauksesta.

Viisaan liikkumisen työpajoja on toteutettu syyslukukaudella 2019 ammatillisissa oppilaitoksissa ja marraskuun lopussa vierailuja laajennettiin yläkoulujen 9. luokille. Kouluvierailut ovat saaneet jatkoa kevätlukukaudelle 2020 ja vierailuja toteutetaan rajoitettu määrä Tampereen ja Jyväskylän seudulla tammikuusta huhtikuuhun 2020. Työpajan mahdollisuutta voi tiedustella vielä myös Turun seudun kouluihin ja oppilaitoksiin keväällä 2020.Vierailuja tulevat pitämään Nuorten Akatemian kouluttamat kouluvierailijat. Ammattioppilaitoksessa vierailu sopii esimerkiksi opinto-ohjauksen, ryhmänohjaajan ja YTO-aineiden oppitunneille. Yläkoulussa työpaja sopii esimerkiksi luokanvalvojan tai opinto-ohjaajan tunneille sekä yhteiskuntaopin, maantiedon, liikunnan, elämänkatsomustiedon ja terveystiedon tunneille.

Kumppaneina hankkeessa toimivat paikallisen joukkoliikenteen järjestäjät Jyväskylän seudun Linkki, Turun seudun Föli, Tampereen seudun Nysse sekä Joensuun seudun Jojo.

Kesto: 90 min
Kohderyhmä: 2. asteen ammatilliset oppilaitokset ja yläkoulujen 9. luokat
Kouluvierailualueet keväällä 2020: Jyväskylä, Turku ja Tampere sekä lähialueet, jotka kuuluvat kumppaneiden joukkoliikennöintialueeseen

TILAA TÄSTÄ