Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Näin syntyi Ylöjärven nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelma

Mitä varten olemme olemassa? Kenelle palvelumme ovat suunnattu? Mitkä ovat meidän tavoitteemme? Miten tavoitteisiin päästään? Näitä asioita pohdimme viime syksyn aikana Ylöjärven nuorisopalveluiden henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli yhteisen ymmärryksen ja vuorovaikutuksen lisääminen työyhteisön jäsenten kesken ja samalla pyrittiin löytämään keinoja siihen, miten nuorisopalveluiden roolia kunnassa voisi selkeyttää. Lopputuloksena syntyi nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelma.

Kolmiosainen prosessi koostui toimintaympäristön kartoituksesta ja keskeisen ydinviestin löytämisestä, strategisten valintojen tekemisestä ja arvojen määrittelystä sekä toimenpiteiden ja kokeilujen ideoinnista. Tavoitteena oli työskennellä mahdollisimman monipuolisesti eri työmuotojen kesken ja samalla vahvistaa yhteishenkeä. Yhteisöllisyyttä lähdettiin rakentamaan henkilökohtaisten onnistumistarinoiden kautta, jolloin tehtiin myös näkyväksi se, kuinka jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa nuorisopalveluissa tehtävää arvokasta työtä.

Toimintaympäristön tarkastelussa käytettiin hyödyksi kaupungin strategisia dokumentteja, auditointiraporttia sekä nuorille suunnattua kyselyä ja toiminnallisia harjoitteita, joiden avulla päästiin keräämään yhteen nuorisopalveluiden kohderyhmän tarpeita. Näistä koottiin laaja tilannekuva siitä, millaisten asioiden risteyksissä nuorisotyöntekijät työskentelevät: Millaiset ilmiöt vaikuttavat nuorten arkeen ja millaisia näkemyksiä ja toiveita nuorilla on juuri Ylöjärvellä? Entä millaisissa rakenteissa ja millaisin edellytyksin työskentely tapahtuu, eli millaiset asiat ohjaavat nuorisopalveluiden toimintaa?

Hyvän pohjatyöskentelyn jälkeen edettiin seuraavalla kerralla kohti strategisten kehittämiskohteiden ja toiminnan painopisteiden rajaamista. Yhteisten keskustelujen jälkeen työntekijät jakaantuivat pohtimaan työmuotokohtaisesti, miten arvot ja kohdennukset näkyisivät juuri heillä käytännössä. Näistä muodostui nuorisopalveluille viisi yhteistä kehittämistavoitetta, jotka keskittyivät nuorten oman toimijuuden tukemiseen, yhteistyön tiivistämiseen, palveluiden kohdentamiseen, riittävien resurssien varmistamiseen sekä yhtenäiseen ja aktiiviseen viestintään. Viimeisessä työpajassa kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi ideoitiin konkreettisia toimenpiteitä ja kokeiluja, jotka edistäisivät tavoitteeseen pääsyä. Tavoitteille pohdittiin myös mittareita, joilla tunnistaa onnistumisia ja seurata etenemistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Prosessin päätteeksi Ylöjärven nuorisopalveluille laadittu loppuraportti piti sisällään suosituksia jatkotoimenpiteistä. Loppuraportin tarkoituksena olikin helpottaa johdon työtä suunnitelman kiteyttämisessä sekä seurannan toteuttamisessa. Sen tavoitteena on viedä työpajoissa esiin nousseita kehittämisideoita käytäntöön, antaa eväitä jatkokeskusteluja varten ja auttaa kohti konkreettisia tuloksia. Lisäksi raportin laatiminen näyttäytyi tärkeänä, jotta saavutetut tulokset pystytään esittelemään luottamusjohdolle tai ulkopuolisille.

Nähdäksemme ulkopuolinen apu, jolla on tuntumaan nuorisotyön tekemisestä, toimijoiden yhteen tuomisesta sekä vuorovaikutuksen lisäämisestä, helpottaa suunnitelman laatimista. Usein viranhaltijajohdolla ei ole aikaa työpajojen järjestämiseen tai varsinkaan niiden vetämiseen. Ja vaikka aikaa ja mahdollisuuksia olisikin, ei tällöin voi itse osallistua, jolloin keskusteluista jää uupumaan yksi ääni ja näkökulma. Yhteisen ymmärryksen ja vuorovaikutuksen lisäämisessä tarvitaan mielestämme jokaisen yhteisön jäsenen ääntä ja siksi ulkopuolisen fasilitoima keskustelu voi olla keskeinen tapa edistää kehittämistä dialogisesti useat näkökulmat huomioiden.

Teksti:

Heikki Vuojakoski
Toimitusjohtaja

Johanna Teerijoki
Projektikoordinaattori

Nuorten Akatemia järjestää tilauksesta erilaisia fasiloituja työpajoja ja prosesseja. Mikäli haluat kuulla tarkemmin, millaisissa asioissa voisimme olla auttamassa, olethan yhteydessä!

Näin syntyi Ylöjärven nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelma

Näin syntyi Ylöjärven nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelma

Mitä varten olemme olemassa? Kenelle palvelumme ovat suunnattu? Mitkä ovat meidän tavoitteemme? Miten tavoitteisiin päästään? Näitä asioita pohdimme viime syksyn aikana Ylöjärven nuorisopalveluiden henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli yhteisen ymmärryksen ja vuorovaikutuksen lisääminen työyhteisön jäsenten kesken ja samalla pyrittiin löytämään keinoja siihen, miten nuorisopalveluiden roolia kunnassa voisi selkeyttää. Lopputuloksena syntyi nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelma.

Kolmiosainen prosessi koostui toimintaympäristön kartoituksesta ja keskeisen ydinviestin löytämisestä, strategisten valintojen tekemisestä ja arvojen määrittelystä sekä toimenpiteiden ja kokeilujen ideoinnista. Tavoitteena oli työskennellä mahdollisimman monipuolisesti eri työmuotojen kesken ja samalla vahvistaa yhteishenkeä. Yhteisöllisyyttä lähdettiin rakentamaan henkilökohtaisten onnistumistarinoiden kautta, jolloin tehtiin myös näkyväksi se, kuinka jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa nuorisopalveluissa tehtävää arvokasta työtä.

Toimintaympäristön tarkastelussa käytettiin hyödyksi kaupungin strategisia dokumentteja, auditointiraporttia sekä nuorille suunnattua kyselyä ja toiminnallisia harjoitteita, joiden avulla päästiin keräämään yhteen nuorisopalveluiden kohderyhmän tarpeita. Näistä koottiin laaja tilannekuva siitä, millaisten asioiden risteyksissä nuorisotyöntekijät työskentelevät: Millaiset ilmiöt vaikuttavat nuorten arkeen ja millaisia näkemyksiä ja toiveita nuorilla on juuri Ylöjärvellä? Entä millaisissa rakenteissa ja millaisin edellytyksin työskentely tapahtuu, eli millaiset asiat ohjaavat nuorisopalveluiden toimintaa?

Hyvän pohjatyöskentelyn jälkeen edettiin seuraavalla kerralla kohti strategisten kehittämiskohteiden ja toiminnan painopisteiden rajaamista. Yhteisten keskustelujen jälkeen työntekijät jakaantuivat pohtimaan työmuotokohtaisesti, miten arvot ja kohdennukset näkyisivät juuri heillä käytännössä. Näistä muodostui nuorisopalveluille viisi yhteistä kehittämistavoitetta, jotka keskittyivät nuorten oman toimijuuden tukemiseen, yhteistyön tiivistämiseen, palveluiden kohdentamiseen, riittävien resurssien varmistamiseen sekä yhtenäiseen ja aktiiviseen viestintään. Viimeisessä työpajassa kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi ideoitiin konkreettisia toimenpiteitä ja kokeiluja, jotka edistäisivät tavoitteeseen pääsyä. Tavoitteille pohdittiin myös mittareita, joilla tunnistaa onnistumisia ja seurata etenemistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Prosessin päätteeksi Ylöjärven nuorisopalveluille laadittu loppuraportti piti sisällään suosituksia jatkotoimenpiteistä. Loppuraportin tarkoituksena olikin helpottaa johdon työtä suunnitelman kiteyttämisessä sekä seurannan toteuttamisessa. Sen tavoitteena on viedä työpajoissa esiin nousseita kehittämisideoita käytäntöön, antaa eväitä jatkokeskusteluja varten ja auttaa kohti konkreettisia tuloksia. Lisäksi raportin laatiminen näyttäytyi tärkeänä, jotta saavutetut tulokset pystytään esittelemään luottamusjohdolle tai ulkopuolisille.

Nähdäksemme ulkopuolinen apu, jolla on tuntumaan nuorisotyön tekemisestä, toimijoiden yhteen tuomisesta sekä vuorovaikutuksen lisäämisestä, helpottaa suunnitelman laatimista. Usein viranhaltijajohdolla ei ole aikaa työpajojen järjestämiseen tai varsinkaan niiden vetämiseen. Ja vaikka aikaa ja mahdollisuuksia olisikin, ei tällöin voi itse osallistua, jolloin keskusteluista jää uupumaan yksi ääni ja näkökulma. Yhteisen ymmärryksen ja vuorovaikutuksen lisäämisessä tarvitaan mielestämme jokaisen yhteisön jäsenen ääntä ja siksi ulkopuolisen fasilitoima keskustelu voi olla keskeinen tapa edistää kehittämistä dialogisesti useat näkökulmat huomioiden.

Teksti:

Heikki Vuojakoski
Toimitusjohtaja

Johanna Teerijoki
Projektikoordinaattori

Nuorten Akatemia järjestää tilauksesta erilaisia fasiloituja työpajoja ja prosesseja. Mikäli haluat kuulla tarkemmin, millaisissa asioissa voisimme olla auttamassa, olethan yhteydessä!