Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Nuoret tulee ottaa mukaan palveluiden kehittämiseen 

Nuorisobarometri 2020 julkaistiin 23.3. ja se kartoitti 15–29-vuotiaiden nuorten kokemuksia palveluista. Valtion nuorisoneuvosto esitti barometrin yhteydessä julkaistuissa politiikkasuosituksissaan, että nuoret pitäisi ottaa mukaan heille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun. Tästä emme Nuorten Akatemialla voisi olla enempää samaa mieltä: nuorten osallisuus ja osallistuminen on tärkeää! 

Osallisuudessa on parhaimmillaan kysymys yhteisöön kuulumisen tunteesta sekä siitä, että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään kiinnostaviin asioihin.  Nuoret ovat nuoruuden asiantuntijoita ja siksi, kun palveluita halutaan kehittää paremmin nuorten tarpeita vastaavaksi, pitää kysyä nuorilta itseltään. Vuorovaikutuksesta hyötyvät niin nuoria osallistavat organisaatiot tai kuin nuoretkin. 

Nuorten Akatemia on ollut vuosien varrella toteuttamassa useita projekteja, jossa nuoret ovat olleet mukana kehittämässä ja suunnittelemassa palveluita.  Toteutimme esimerkiksi 2019 Kelan yhteistyökumppanina Nuoruuspakkaus-hanketta. Innovaatiokilpailussa nuorten ryhmät kehittiväKelalle tiimeissä palveluinnovaatioita, jotka vastaavat erilaisiin nuoria koskettaviin elämäntilanteisiin.  

Toinen hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta on Viisaasti amiksissa -hankkeemme, jossa nuoret pohtivat kulkutapoihin liittyviä valintoja. Työpajojen kautta nuorilla oli mahdollisuus vaikuttaa joukkoliikenteen kehittämiseen Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Joensuun seuduilla. Kumppaneina hankkeessa toimivat paikallisen joukkoliikenteen järjestäjät ja hanketta rahoitti Traficom 

Palveluiden kehittäminen yhdessä nuorten kanssa on palkitsevaa ja mahdollistaa kohderyhmän tehokkaamman tavoittamisen. Toivottavasti jatkossa yhä useammat instituutiot ja muut organisaatiot näkevät nuorten osallistamisen tärkeyden ja ymmärtävät, että nuorten ideat ja kokemukset ovat valtava voimavara! 

Osallisuuden näkökulmasta ilahduttavaa on, että Nuorisobarometrin 2020 mukaan nuorten kokemus suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumisesta on edelleen kasvussa. Muutenkin Nuorisobarometri oli kokonaiskuvaltaan positiivinen, eli suurin osa nuorista on tyytyväisiä palveluihin. Samanaikaisesti huolestuttavaa on Nuorisobarometrissä näkyvä eriarvoisuus, joka on monella tapaa osallisuuden vastakohta. Kokemukset palveluista ovat negatiivisimpia nuorilla, jotka syrjäytymisvaarassa ja tarvitsivat lisää tukea oman elämänhallinnan pettäessä.  Syrjintäkokemuksia on eniten nuorilla, jotka kuuluivat yhteen tai useampaan vähemmistöön. 

Huomioitava on myös se, että barometrin tulokset on koottu ennen koronaa, joten emme voi kuin toivoa, että esimerkiksi nuorten kuuluvuudentunne yhteiskuntaan ei ole laskenut pandemia-aikana.  Nyt jos koskaan on tärkeää ottaa nuoret mukaan!

Nuorisobarometri 2020 

Nuorisobarometri 2020 tarkastelee 15–29-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluita, TE-palveluita ja kohdennetun nuorisotyötä, mutta lisäksi myös vapaa-aikaan, kulttuuriin ja avoimeen nuorisotyöhön liittyvien palveluiden käyttöä.  Tutustu Nuorisobarometriin Valtion nuorisoneuvoston sivuilla.  

Innostuitko? Mikäli yhteiskehittäminen nuorten kanssa kiinnostaa, ole yhteydessä asiakaspäällikkö Katerina Eskeliseen:

Katerina Eskelinen
+358 50 344 6867
katerina.eskelinen@nuortenakatemia.fi

Kirjoittaja on Emma Veini, Nuorten Akatemian viestintäassistentti

Nuoret tulee ottaa mukaan palveluiden kehittämiseen 

Nuoret tulee ottaa mukaan palveluiden kehittämiseen 

Nuorisobarometri 2020 julkaistiin 23.3. ja se kartoitti 15–29-vuotiaiden nuorten kokemuksia palveluista. Valtion nuorisoneuvosto esitti barometrin yhteydessä julkaistuissa politiikkasuosituksissaan, että nuoret pitäisi ottaa mukaan heille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun. Tästä emme Nuorten Akatemialla voisi olla enempää samaa mieltä: nuorten osallisuus ja osallistuminen on tärkeää! 

Osallisuudessa on parhaimmillaan kysymys yhteisöön kuulumisen tunteesta sekä siitä, että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään kiinnostaviin asioihin.  Nuoret ovat nuoruuden asiantuntijoita ja siksi, kun palveluita halutaan kehittää paremmin nuorten tarpeita vastaavaksi, pitää kysyä nuorilta itseltään. Vuorovaikutuksesta hyötyvät niin nuoria osallistavat organisaatiot tai kuin nuoretkin. 

Nuorten Akatemia on ollut vuosien varrella toteuttamassa useita projekteja, jossa nuoret ovat olleet mukana kehittämässä ja suunnittelemassa palveluita.  Toteutimme esimerkiksi 2019 Kelan yhteistyökumppanina Nuoruuspakkaus-hanketta. Innovaatiokilpailussa nuorten ryhmät kehittiväKelalle tiimeissä palveluinnovaatioita, jotka vastaavat erilaisiin nuoria koskettaviin elämäntilanteisiin.  

Toinen hyvä esimerkki tällaisesta toiminnasta on Viisaasti amiksissa -hankkeemme, jossa nuoret pohtivat kulkutapoihin liittyviä valintoja. Työpajojen kautta nuorilla oli mahdollisuus vaikuttaa joukkoliikenteen kehittämiseen Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Joensuun seuduilla. Kumppaneina hankkeessa toimivat paikallisen joukkoliikenteen järjestäjät ja hanketta rahoitti Traficom 

Palveluiden kehittäminen yhdessä nuorten kanssa on palkitsevaa ja mahdollistaa kohderyhmän tehokkaamman tavoittamisen. Toivottavasti jatkossa yhä useammat instituutiot ja muut organisaatiot näkevät nuorten osallistamisen tärkeyden ja ymmärtävät, että nuorten ideat ja kokemukset ovat valtava voimavara! 

Osallisuuden näkökulmasta ilahduttavaa on, että Nuorisobarometrin 2020 mukaan nuorten kokemus suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumisesta on edelleen kasvussa. Muutenkin Nuorisobarometri oli kokonaiskuvaltaan positiivinen, eli suurin osa nuorista on tyytyväisiä palveluihin. Samanaikaisesti huolestuttavaa on Nuorisobarometrissä näkyvä eriarvoisuus, joka on monella tapaa osallisuuden vastakohta. Kokemukset palveluista ovat negatiivisimpia nuorilla, jotka syrjäytymisvaarassa ja tarvitsivat lisää tukea oman elämänhallinnan pettäessä.  Syrjintäkokemuksia on eniten nuorilla, jotka kuuluivat yhteen tai useampaan vähemmistöön. 

Huomioitava on myös se, että barometrin tulokset on koottu ennen koronaa, joten emme voi kuin toivoa, että esimerkiksi nuorten kuuluvuudentunne yhteiskuntaan ei ole laskenut pandemia-aikana.  Nyt jos koskaan on tärkeää ottaa nuoret mukaan!

Nuorisobarometri 2020 

Nuorisobarometri 2020 tarkastelee 15–29-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluita, TE-palveluita ja kohdennetun nuorisotyötä, mutta lisäksi myös vapaa-aikaan, kulttuuriin ja avoimeen nuorisotyöhön liittyvien palveluiden käyttöä.  Tutustu Nuorisobarometriin Valtion nuorisoneuvoston sivuilla.  

Innostuitko? Mikäli yhteiskehittäminen nuorten kanssa kiinnostaa, ole yhteydessä asiakaspäällikkö Katerina Eskeliseen:

Katerina Eskelinen
+358 50 344 6867
katerina.eskelinen@nuortenakatemia.fi

Kirjoittaja on Emma Veini, Nuorten Akatemian viestintäassistentti