Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Nuorten ilmastotoimijuus ansaitsee aikuisten tuen

Nuorten kokema ilmastoahdistus kanavoituu perjantaina 15.3. Greta Thunbergin innoittamana globaaliksi nuorten ilmastolakoksi ja ripeitä ilmastotekoja vaativaksi toiminnaksi ympäri maailmaa. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut jyrkästi myös Suomessa. Me Nuorten Akatemiassa olemme iloisia jokaisesta aktiivisesta nuoresta, joka haluaa toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Emme kuitenkaan voi jättää ilmastoahdistusta nuorten harteille ja antaa nuorten uupua. 

Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan toimia monella rintamalla ja meillä aikuisilla on vastuu siitä, että ilmastoteot ovat riittävän laajoja ja vaikuttavia. Meidän aikuisten on katsottava peiliin ja ratkaistava, miten kuulemme nuorten ajatuksia ja pelkoja tulevaisuuteen liittyen sekä miten edistämme ilmastoasioita työssämme. Nuorten parissa toimivien aikuisten on tuettava nuoria ilmastonmuutoksen nostamien tunteiden käsittelyssä sekä pohdittava, miten ottaa ilmastoasioita esille nuorten kanssa turvallisesti, ikätasoisesti ja sopivan kokoisina palaisina. 

Kouluissa erilaiset monialaiset projektit mahdollistavat ilmastonmuutoksen tarkastelun eri oppiaineiden näkökulmista, jolloin voidaan huomioida ilmastoratkaisuina niin kansainvälinen ilmastopolitiikka, ilmastoystävälliset ruokavalinnat kuin ilmastoviisas kaupunkisuunnittelukin. Samalla voidaan tarjota nuorille mahdollisuuksia suunnitella omaa ilmastovaikuttamistoimintaa. Nuorten Akatemia tarjoaa opettajille maksutta Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupelin, jota voi pelata luokka kerrallaan koulussa. Peli kannustaa nuoria ilmastosankaruuteen omassa arjessaan ja antaa tilaisuuden luoda ratkaisuja hiilineutraaliin tulevaisuuteen – mahdolliseen maailmaan. Vinkkejä ilmastolakon vaihtoehdoiksi koulun toiminnassa voi hakea myös Open ilmasto-oppaasta.   

Kokonaisvaltainen ilmastokasvatus on tasapainoilua tiedon jakamisen ja toiminnan tukemisen lisäksi maastossa, jossa tarkastellaan mm. erilaista arvoista juontuvaa käytöstä, toiminnan esteitä ja muutosvastarintaa. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli on hyvä työkalu ilmastokasvatuksen tasapainon tarkasteluun. Tärkeänä elementtinä siinä on valoa tulevaisuuteen luova pyöränlamppu – toivo. Me näemme toivon nuorissa ja siksi pidämme ilmastokasvatusta ja nuorten ilmastotoimijuuden tukemista keskeisenä osana työtämme nuorten parissa. 

Hyvää ilmastolakkopäivää!   

  

Maija Vuorjoki
Kirjoittaja nauttii retkeilystä hyvässä seurassa ja vastaa projektipäällikkönä Nuorten Akatemiassa ilmastokasvatushankkeista 

P.S. Mahdollinen Maailma -pelistä on tulossa uusi, kehitetty versio koulujen käyttöön huhtikuussa.   

Nuorten ilmastotoimijuus ansaitsee aikuisten tuen

Nuorten ilmastotoimijuus ansaitsee aikuisten tuen

Nuorten kokema ilmastoahdistus kanavoituu perjantaina 15.3. Greta Thunbergin innoittamana globaaliksi nuorten ilmastolakoksi ja ripeitä ilmastotekoja vaativaksi toiminnaksi ympäri maailmaa. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut jyrkästi myös Suomessa. Me Nuorten Akatemiassa olemme iloisia jokaisesta aktiivisesta nuoresta, joka haluaa toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Emme kuitenkaan voi jättää ilmastoahdistusta nuorten harteille ja antaa nuorten uupua. 

Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan toimia monella rintamalla ja meillä aikuisilla on vastuu siitä, että ilmastoteot ovat riittävän laajoja ja vaikuttavia. Meidän aikuisten on katsottava peiliin ja ratkaistava, miten kuulemme nuorten ajatuksia ja pelkoja tulevaisuuteen liittyen sekä miten edistämme ilmastoasioita työssämme. Nuorten parissa toimivien aikuisten on tuettava nuoria ilmastonmuutoksen nostamien tunteiden käsittelyssä sekä pohdittava, miten ottaa ilmastoasioita esille nuorten kanssa turvallisesti, ikätasoisesti ja sopivan kokoisina palaisina. 

Kouluissa erilaiset monialaiset projektit mahdollistavat ilmastonmuutoksen tarkastelun eri oppiaineiden näkökulmista, jolloin voidaan huomioida ilmastoratkaisuina niin kansainvälinen ilmastopolitiikka, ilmastoystävälliset ruokavalinnat kuin ilmastoviisas kaupunkisuunnittelukin. Samalla voidaan tarjota nuorille mahdollisuuksia suunnitella omaa ilmastovaikuttamistoimintaa. Nuorten Akatemia tarjoaa opettajille maksutta Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupelin, jota voi pelata luokka kerrallaan koulussa. Peli kannustaa nuoria ilmastosankaruuteen omassa arjessaan ja antaa tilaisuuden luoda ratkaisuja hiilineutraaliin tulevaisuuteen – mahdolliseen maailmaan. Vinkkejä ilmastolakon vaihtoehdoiksi koulun toiminnassa voi hakea myös Open ilmasto-oppaasta.   

Kokonaisvaltainen ilmastokasvatus on tasapainoilua tiedon jakamisen ja toiminnan tukemisen lisäksi maastossa, jossa tarkastellaan mm. erilaista arvoista juontuvaa käytöstä, toiminnan esteitä ja muutosvastarintaa. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli on hyvä työkalu ilmastokasvatuksen tasapainon tarkasteluun. Tärkeänä elementtinä siinä on valoa tulevaisuuteen luova pyöränlamppu – toivo. Me näemme toivon nuorissa ja siksi pidämme ilmastokasvatusta ja nuorten ilmastotoimijuuden tukemista keskeisenä osana työtämme nuorten parissa. 

Hyvää ilmastolakkopäivää!   

  

Maija Vuorjoki
Kirjoittaja nauttii retkeilystä hyvässä seurassa ja vastaa projektipäällikkönä Nuorten Akatemiassa ilmastokasvatushankkeista 

P.S. Mahdollinen Maailma -pelistä on tulossa uusi, kehitetty versio koulujen käyttöön huhtikuussa.