Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Kysymyspatteristo

Oppilaitoksen turvallisuutta voi arvioida pohtimalla sitä, kuinka turvallisuuden eri osa-alueet otetaan yksikössä huomioon. Näin saadaan käsitys asioista, joita oppilaitoksessa jo tehdään turvallisen ilmapiirin luomiseksi sekä niistä osa-alueista, joissa olisi parantamisen varaa.

Kysymyspatteriston kysymykset on luokiteltu kolmen turvallisen ryhmän osa-alueen alle: opiskelijoiden tutustuminen lukukauden alussa, yhteishengen kohottaminen ja ylläpitäminen sekä haasteisiin puuttuminen järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti. Voit hyödyntää kysymyksiä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa aihetta käsiteltäessä.

Kysymyspatteristo (pdf)

Kysymyspatteristo

Kysymyspatteristo

Oppilaitoksen turvallisuutta voi arvioida pohtimalla sitä, kuinka turvallisuuden eri osa-alueet otetaan yksikössä huomioon. Näin saadaan käsitys asioista, joita oppilaitoksessa jo tehdään turvallisen ilmapiirin luomiseksi sekä niistä osa-alueista, joissa olisi parantamisen varaa.

Kysymyspatteriston kysymykset on luokiteltu kolmen turvallisen ryhmän osa-alueen alle: opiskelijoiden tutustuminen lukukauden alussa, yhteishengen kohottaminen ja ylläpitäminen sekä haasteisiin puuttuminen järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti. Voit hyödyntää kysymyksiä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa aihetta käsiteltäessä.

Kysymyspatteristo (pdf)