Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupelin ennakko- ja jälkitehtävät

Mahdollinen maailma -ilmastoseikkailupeli ja sen lisämateriaalit perehdyttävät nuoria ilmastonmuutoksen syntyyn sekä sen vaikutuksiin ja ratkaisuihin. Peli ja sen oheismateriaalit soveltuvat yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Peli on kehitetty Seppo-alustalle, ja se koostuu kolmesta tasosta, jotka avautuvat pelin edetessä. Ensimmäisen tason tehtävät toimivat johdatteluna, ja niissä opitaan muun muassa uusiutuvista energialähteistä, hiilinieluista, hiilijalanjäljestä, kasvihuoneilmiöstä sekä ihmisen ja ilmastonmuutoksen suhteesta. Toisella tasolla pelaajat tekevät tehtäviä erityisesti liittyen ilmastonmuutokseen ympäri maailmaa ja pohtivat esimerkiksi esi-isien menetelmien hyödyntämistä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa Perussa, ilmastotekoja Intiassa sekä tulevaisuuden ilmastoviisaita kaupunkeja. Kolmannella tasolla siirretään katse kohti tulevaisuutta sekä yhteistyötä ja pohditaan esimerkiksi Suomen ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita. Tasolla käsitellään lisäksi itselle mieluisia tapoja vaikuttaa. Pelin lopuksi mietitään, millaisia ilmastoprojekteja omassa koulussa voitaisiin toteuttaa.

Pelin suositeltu kesto on vähintään 45-60 minuuttia. Tiedonhaku pelin aikana on sallittua.

Voit ladata sponsoroidun pelin Seppo-kaupasta aktivointikoodilla ”PelastetaanPlaneetta”.

Lisää tietoa pelistä täällä.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet pelin pelaamiselle löytyvät peliohjetiedostosta.

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupeli on tuotettu Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankerahalla vuosina 2017-2019. Peliä ei enää päivitetä, mutta se on käytettävissä aina vuoteen 2022 asti.

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupelin ennakkotehtävät

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupeliä ja ilmastoteeman käsittelyä voi pohjustaa edeltävillä oppitunneilla näiden harjoitusten avulla:

Oppitunnilla: Ilmastoideakartta

Tehdään yhteinen ideakartta taululle aiheesta ”Mitä tiedämme ilmastonmuutoksesta”. Opettaja kerää asiasanoja taululle ja johdattelee ajattelua apukysymyksin, esim. mistä ilmastonmuutos johtuu? Mitä sanoja ilmastonmuutokseen liittyy? Miten ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa? Keskustellaan aiheesta ja täydennetään pelin jälkeen.

Kotitehtävä: Ilmastonmuutos mainittu!

Etsikää ryhmänne kanssa viikon ajan mediassa uutisia ilmastonmuutoksesta. Joskus kyseessä voi olla vain maininta ilmastonmuutoksesta jonkin muun asian yhteydessä. Kirjatkaa ylös, missä yhteydessä ja miten ilmastonmuutoksesta puhutaan. Uutiset ja maininnat jaetaan koko luokalle ja keskustellaan niistä heränneistä ajatuksista.

Mahdollinen Maailma -pelin jälkitehtävät

Tässä ehdotuksia, miten Mahdollinen Maailma -peli voidaan purkaa seuraavalla oppitunnilla:

Keskustellaan pelistä!

Keskustellaan pelistä ja täydennetään ennen peliä tehtyä ideakarttaa. Kirjataan ylös aiheet, joista halutaan lisätietoa tai -käsittelyä.

Apukysymyksiä keskusteluun:
Mitä pelistä jäi mieleen? Mikä pelitehtävä oli erityisen mieluinen?
Mitä uutta opit pelistä?
Mistä asiasta haluaisit lisätietoa?
Mitä ajatuksia peli herätti?

Ilmastoajatuksia -postilaatikko

Ilmastonmuutos herättää monenlaisia tunteita. Perustetaan luokan yhteinen postilaatikko, johon voi kirjoittaa anonyymejä ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Sovitaan yhteinen hetki, jolloin avataan laatikko ja luetaan ilmastoajatuksia ja keskustellaan niistä. Ilmastoajatuksia voidaan myös poimia ripotellen sopivina hetkinä muun opetuksen lomassa.

Joskus ilmastoahdistusta voi helpottaa, että saa tunteen kirjoitettua paperille tai se, että ajatus jaetaan yhteisesti. Usein ajatuksissa kaikuu todennäköisesti huoli maailman tilasta, mitä ei tule väheksyä. Opettaja voi kysyä, onko muilla oppilailla samansuuntaisia ajatuksia ja yrittää saada vertaisryhmän tukea ilmastoahdistuneelle. Voidaan myös yhdessä miettiä, minkälaisia ilmastotekoja ryhmässä on jo tehty ja mitä maailmassa kaiken aikaa tehdään. Voi olla, että nuorten ilmastoajatuksissa on asiavirheitä, opettajan on hyvä olla hienovarainen oikoessaan niitä.

Mahdollinen Maailma -projekti

Aika toimia! Ryhmät toteuttavat oman Mahdollinen Maailma -projektin. Mahdollinen Maailma -projekti on nuorten oma ilmastoprojekti, joka liittyy ilmastovaikuttamiseen, energiansäästöön, kestävän ruoan edistämiseen, ilmastoystävällisen liikkumiseen tai muuhun ilmastoaiheeseen. Projektille sovitaan toteutusaika, -tapa ja tavoitteet. Apuna voidaan käyttää ilmastoprojektin suunnittelupohjaa (pdf alla).

Ilmastoprojektin ideapohja

Lisää ilmastokasvatusmateriaaleja

Nuorten Akatemian, Dodon, Maan ystävien ja Luonto-Liiton yhteisessä Ilmari-toiminnassa vuonna 2017 tuotetut materiaalit ovat edelleen vapaasti käytettävissä.

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupelin ennakko- ja jälkitehtävät

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupelin ennakko- ja jälkitehtävät

Mahdollinen maailma -ilmastoseikkailupeli ja sen lisämateriaalit perehdyttävät nuoria ilmastonmuutoksen syntyyn sekä sen vaikutuksiin ja ratkaisuihin. Peli ja sen oheismateriaalit soveltuvat yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Peli on kehitetty Seppo-alustalle, ja se koostuu kolmesta tasosta, jotka avautuvat pelin edetessä. Ensimmäisen tason tehtävät toimivat johdatteluna, ja niissä opitaan muun muassa uusiutuvista energialähteistä, hiilinieluista, hiilijalanjäljestä, kasvihuoneilmiöstä sekä ihmisen ja ilmastonmuutoksen suhteesta. Toisella tasolla pelaajat tekevät tehtäviä erityisesti liittyen ilmastonmuutokseen ympäri maailmaa ja pohtivat esimerkiksi esi-isien menetelmien hyödyntämistä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa Perussa, ilmastotekoja Intiassa sekä tulevaisuuden ilmastoviisaita kaupunkeja. Kolmannella tasolla siirretään katse kohti tulevaisuutta sekä yhteistyötä ja pohditaan esimerkiksi Suomen ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita. Tasolla käsitellään lisäksi itselle mieluisia tapoja vaikuttaa. Pelin lopuksi mietitään, millaisia ilmastoprojekteja omassa koulussa voitaisiin toteuttaa.

Pelin suositeltu kesto on vähintään 45-60 minuuttia. Tiedonhaku pelin aikana on sallittua.

Voit ladata sponsoroidun pelin Seppo-kaupasta aktivointikoodilla ”PelastetaanPlaneetta”.

Lisää tietoa pelistä täällä.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet pelin pelaamiselle löytyvät peliohjetiedostosta.

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupeli on tuotettu Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankerahalla vuosina 2017-2019. Peliä ei enää päivitetä, mutta se on käytettävissä aina vuoteen 2022 asti.

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupelin ennakkotehtävät

Mahdollinen Maailma -ilmastoseikkailupeliä ja ilmastoteeman käsittelyä voi pohjustaa edeltävillä oppitunneilla näiden harjoitusten avulla:

Oppitunnilla: Ilmastoideakartta

Tehdään yhteinen ideakartta taululle aiheesta ”Mitä tiedämme ilmastonmuutoksesta”. Opettaja kerää asiasanoja taululle ja johdattelee ajattelua apukysymyksin, esim. mistä ilmastonmuutos johtuu? Mitä sanoja ilmastonmuutokseen liittyy? Miten ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa? Keskustellaan aiheesta ja täydennetään pelin jälkeen.

Kotitehtävä: Ilmastonmuutos mainittu!

Etsikää ryhmänne kanssa viikon ajan mediassa uutisia ilmastonmuutoksesta. Joskus kyseessä voi olla vain maininta ilmastonmuutoksesta jonkin muun asian yhteydessä. Kirjatkaa ylös, missä yhteydessä ja miten ilmastonmuutoksesta puhutaan. Uutiset ja maininnat jaetaan koko luokalle ja keskustellaan niistä heränneistä ajatuksista.

Mahdollinen Maailma -pelin jälkitehtävät

Tässä ehdotuksia, miten Mahdollinen Maailma -peli voidaan purkaa seuraavalla oppitunnilla:

Keskustellaan pelistä!

Keskustellaan pelistä ja täydennetään ennen peliä tehtyä ideakarttaa. Kirjataan ylös aiheet, joista halutaan lisätietoa tai -käsittelyä.

Apukysymyksiä keskusteluun:
Mitä pelistä jäi mieleen? Mikä pelitehtävä oli erityisen mieluinen?
Mitä uutta opit pelistä?
Mistä asiasta haluaisit lisätietoa?
Mitä ajatuksia peli herätti?

Ilmastoajatuksia -postilaatikko

Ilmastonmuutos herättää monenlaisia tunteita. Perustetaan luokan yhteinen postilaatikko, johon voi kirjoittaa anonyymejä ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Sovitaan yhteinen hetki, jolloin avataan laatikko ja luetaan ilmastoajatuksia ja keskustellaan niistä. Ilmastoajatuksia voidaan myös poimia ripotellen sopivina hetkinä muun opetuksen lomassa.

Joskus ilmastoahdistusta voi helpottaa, että saa tunteen kirjoitettua paperille tai se, että ajatus jaetaan yhteisesti. Usein ajatuksissa kaikuu todennäköisesti huoli maailman tilasta, mitä ei tule väheksyä. Opettaja voi kysyä, onko muilla oppilailla samansuuntaisia ajatuksia ja yrittää saada vertaisryhmän tukea ilmastoahdistuneelle. Voidaan myös yhdessä miettiä, minkälaisia ilmastotekoja ryhmässä on jo tehty ja mitä maailmassa kaiken aikaa tehdään. Voi olla, että nuorten ilmastoajatuksissa on asiavirheitä, opettajan on hyvä olla hienovarainen oikoessaan niitä.

Mahdollinen Maailma -projekti

Aika toimia! Ryhmät toteuttavat oman Mahdollinen Maailma -projektin. Mahdollinen Maailma -projekti on nuorten oma ilmastoprojekti, joka liittyy ilmastovaikuttamiseen, energiansäästöön, kestävän ruoan edistämiseen, ilmastoystävällisen liikkumiseen tai muuhun ilmastoaiheeseen. Projektille sovitaan toteutusaika, -tapa ja tavoitteet. Apuna voidaan käyttää ilmastoprojektin suunnittelupohjaa (pdf alla).

Ilmastoprojektin ideapohja

Lisää ilmastokasvatusmateriaaleja

Nuorten Akatemian, Dodon, Maan ystävien ja Luonto-Liiton yhteisessä Ilmari-toiminnassa vuonna 2017 tuotetut materiaalit ovat edelleen vapaasti käytettävissä.