Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Osallisuutta kuluttajakasvatukseen

Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -materiaalien avulla käsittelet toiminnallisesti mm. nuorten erityispiirteitä kuluttajina, kuluttajan oikeuksia ja vastuita, kohdennettua markkinointia, ostopolun vaiheita sekä kestävää kuluttajuutta. Harjoitukset soveltuvat erityisesti yläkoulujen ja toisen asteen opiskelijoille, ja niitä voi käyttää esimerkiksi kotitalouden ja yhteiskuntaopin oppitunneilla.

Materiaalit tuotettiin Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -täydennyskoulutussarjassa vuosina 2018-2019. Koulutussarja suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Luonto-Liiton kanssa ja sen rahoitti Opetushallitus.

Harjoituksia oppitunneille:

Kulutusbingo (20 min) aiheen käsittelyyn nuorten kanssa. Kävellään ja keskustellaan luokassa kysellen kavereilta, kenen nimi sopii mihinkin väittämään. Bingon väittämiä voi muuttaa oppitunnin näkökulman mukaan.
Viekkaat viestit -harjoituksessa (15 min) nuoret pääsevät tutkimaan, mitkä heidän suosimat some-kanavat sisältävät kaupallista viestintää ja mitä siitä seuraa.
Kulutuskehä-kaavio (30 min), johon voi merkata keskeisiä asioita omasta kulutusympäristöstään. Tunnilla voi vaikkapa pienryhmissä pohtia, mihin kaikkeen kuluu rahaa kuukauden aikana ja mitkä asiat vaikuttavat henkilökohtaisiin kulutuspäätöksiin. Asiat merkataan kaavioon.
Ostopolku-harjoitus johdattaa nuoret miettimään, mistä vaiheista kaupanteon kaari syntyy. Aiheesta voi koostaa laajan oppitunnin.
Etuoikeuskävely (30 min) on toiminnallinen harjoitus, joka havainnollistaa yhteiskunnan eriarvoisuutta nostamalla esiin esteitä ja sääntöjä, jotka vaikuttavat eriarvoistumiseen ja sosiaalisten luokkien syntyyn. Lopuksi mietitään, kuinka asiat vaikuttavat ihmisen kulutusvalintoihin. Kuka voi olla eettinen tai tiedostava kuluttaja?
Reklamaatioapuri (15 min) auttaa laatimaan kirjallisen reklamaation. Opettaja voi pyytää nuoria kuvittelemaan reklamaatiotilanteen ja täyttämään reklamaatioapurin kysymykset sen mukaisesti. Harjoituksen lopuksi nuoret lähettävät reklamaation opettajan sähköpostiin.

Lisämateriaalia:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston oppimateriaali kuluttajakasvatukseen tarjoaa lisää välineitä omien ostopolkujen ymmärtämiseen.
Kuka kasv@ttaa ketä on Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajakasvamiseen ja -osaamiseen liittyvä blogi.
Kiertotalousnetti sisältää mm. kuluttajuuteen liittyviä tehtäviä, oppimateriaaleja ja kouluvierailuja.
Osaava ostaja -oppimateriaalit sisältävät laajan kirjon harjoitteita kuluttajakasvatukseen.

Nettitestejä hiilijalanjäljen laskemiseen:

Sitran Elämäntapatesti on pikatesti oman hiilijalanjäljen laskemiseen.
Ecological Footprint Calculator on nettitesti hiilijalanjäljen laskemiseen. Testi on saatavilla englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, italiaksi, saksaksi, portugaliksi, hindiksi ja kiinaksi.
Itämerilaskurilla voit arvioida henkilökohtaisen ravinnekuormituksesi.
Ilmastodieetti on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä testi oman hiilijalanjäljen muodostumisen tunnistamiseen.

Osallisuutta kuluttajakasvatukseen

Osallisuutta kuluttajakasvatukseen

Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -materiaalien avulla käsittelet toiminnallisesti mm. nuorten erityispiirteitä kuluttajina, kuluttajan oikeuksia ja vastuita, kohdennettua markkinointia, ostopolun vaiheita sekä kestävää kuluttajuutta. Harjoitukset soveltuvat erityisesti yläkoulujen ja toisen asteen opiskelijoille, ja niitä voi käyttää esimerkiksi kotitalouden ja yhteiskuntaopin oppitunneilla.

Materiaalit tuotettiin Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -täydennyskoulutussarjassa vuosina 2018-2019. Koulutussarja suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Luonto-Liiton kanssa ja sen rahoitti Opetushallitus.

Harjoituksia oppitunneille:

Kulutusbingo (20 min) aiheen käsittelyyn nuorten kanssa. Kävellään ja keskustellaan luokassa kysellen kavereilta, kenen nimi sopii mihinkin väittämään. Bingon väittämiä voi muuttaa oppitunnin näkökulman mukaan.
Viekkaat viestit -harjoituksessa (15 min) nuoret pääsevät tutkimaan, mitkä heidän suosimat some-kanavat sisältävät kaupallista viestintää ja mitä siitä seuraa.
Kulutuskehä-kaavio (30 min), johon voi merkata keskeisiä asioita omasta kulutusympäristöstään. Tunnilla voi vaikkapa pienryhmissä pohtia, mihin kaikkeen kuluu rahaa kuukauden aikana ja mitkä asiat vaikuttavat henkilökohtaisiin kulutuspäätöksiin. Asiat merkataan kaavioon.
Ostopolku-harjoitus johdattaa nuoret miettimään, mistä vaiheista kaupanteon kaari syntyy. Aiheesta voi koostaa laajan oppitunnin.
Etuoikeuskävely (30 min) on toiminnallinen harjoitus, joka havainnollistaa yhteiskunnan eriarvoisuutta nostamalla esiin esteitä ja sääntöjä, jotka vaikuttavat eriarvoistumiseen ja sosiaalisten luokkien syntyyn. Lopuksi mietitään, kuinka asiat vaikuttavat ihmisen kulutusvalintoihin. Kuka voi olla eettinen tai tiedostava kuluttaja?
Reklamaatioapuri (15 min) auttaa laatimaan kirjallisen reklamaation. Opettaja voi pyytää nuoria kuvittelemaan reklamaatiotilanteen ja täyttämään reklamaatioapurin kysymykset sen mukaisesti. Harjoituksen lopuksi nuoret lähettävät reklamaation opettajan sähköpostiin.

Lisämateriaalia:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston oppimateriaali kuluttajakasvatukseen tarjoaa lisää välineitä omien ostopolkujen ymmärtämiseen.
Kuka kasv@ttaa ketä on Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajakasvamiseen ja -osaamiseen liittyvä blogi.
Kiertotalousnetti sisältää mm. kuluttajuuteen liittyviä tehtäviä, oppimateriaaleja ja kouluvierailuja.
Osaava ostaja -oppimateriaalit sisältävät laajan kirjon harjoitteita kuluttajakasvatukseen.

Nettitestejä hiilijalanjäljen laskemiseen:

Sitran Elämäntapatesti on pikatesti oman hiilijalanjäljen laskemiseen.
Ecological Footprint Calculator on nettitesti hiilijalanjäljen laskemiseen. Testi on saatavilla englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, italiaksi, saksaksi, portugaliksi, hindiksi ja kiinaksi.
Itämerilaskurilla voit arvioida henkilökohtaisen ravinnekuormituksesi.
Ilmastodieetti on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä testi oman hiilijalanjäljen muodostumisen tunnistamiseen.