osaamiskeskus

Osallisuuden osaamiskeskuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä, tietoa ja valmiuksia nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen sekä toteutumiseen julkishallinnon alaisissa toiminnoissa. Osallisuuden osaamiskeskus muodostuu Nuorten Akatemiasta, Kehittämiskeskus Opinkirjosta ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:stä. Toteuttajina on siis vahvat osallisuuden osaajat, joilla on aito halu kehittää kuntia nuorilähtöisemmäksi!