Osaamiskeskus

Nuorten Akatemia muodostaa yhdessä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Kehittämiskeskus Opinkirjon ja Koordinaatin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2020–2023 asettaman nuorisoalan osaamiskeskuksen.

Yhdessä edistämme ja kehitämme nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ammatillinen unelmamme on toimintakulttuurin muutos kohti nuorten osallisuutta tukevaa kehittämistä ja päätöksentekoa eri toimialoilla. Siksi koulutamme ja valmennamme johtavia viranhaltijoita ja nuorten kanssa toimivia aikuisia nuorten kohtaamisesta, yhdessä kehittämisestä ja toimijuuden vahvistamisesta. Uudistamme ja teemme tunnetuksi myös digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen kanavina ja jatkamme nuorten osallisuuden laatukriteereiden kehittämistä. Huomioimme toiminnassamme erilaiset ja -ikäiset nuoret, myös muita heikommassa asemassa olevat.

Antti Ollikainen
projektikoordinaattori
+358 50 3384 485
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi