Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Osallisuuden avaimet ajatuksiin!

Kas tässä, ole hyvä. Osallisuuden Avaimet käteen -työkalupakki täynnä mainioita menetelmiä, nokkelia kikkoja ja vekkuleita jekkuja, jotka haltuun ottamalla maailma ja sen nuoret pelastuu! Niin, tällaistakin on meiltä kyselty ja ei-oota olemme myyneet. Sen sijaan vastatarjouksena lanseeraan tässä nyt osallisuuden Avaimet ajatuksiin -pakin, joka kootaan omatoimisesti, ehkäpä seuraavassa esitettyjä ajatuksia makustellen.

MAHIS – Mahdollisuus itää sinussa! Tässä parikymmentä vuotta eläneessä hankkeemme nimessä kiteytyy hyvin se osallisuuden olemus, jota me Nuorten Akatemiassa olemme edesauttamassa. Haluamme lähestyä nuoria ja heidän ajatuksiaan arvostavasti ja mahdollisuuksien kautta sekä löytää yhdessä heissä piilevät voimavarat ja tuoda nuorten aikaansaamaa toimintaa esiin positiivisessa valossa. Haluamme myös tarjota osallisuuden kokemuksen ihan jokaiselle nuorelle, myös niille, jotka eivät sitä itse lähtökohtaisesti pysty tavoittelemaan.  Mahiksen 20v. juhlavuosi mielessä lähestynkin tässä osallisuuden edesauttamista nuorten ryhmätoiminnan sekä sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta.

Osallisuuden mahdollistumisessa ja sitä edeltävässä oman elämänhallinnan vahvistamisessa olennainen rooli on nuorten parissa toimivalla aikuisella. Nuoren ja aikuisen välisessä dialogissa avainsanoja ovat vuorovaikutus, aika, läsnäolo, kuuntelu, arvostus ja kiinnostus. Kyse ei ole ihmemenetelmistä tai ketteristä tempuista vaan nuoren kohtaamisesta tässä ja nyt, sellaisena kuin hän juuri tällä hetkellä on ja kaipaa tulla nähdyksi ja kohdatuksi.

”Jokaisella nuorella tulisi olla ainakin yksi tuttu ja turvallinen aikuinen, jonka lähellä on mahdollisuus olla turvassa ja hyväksyttynä, hengittää rauhassa ja huolehtimatta, olla hiljaa tai jutella”, sanoitti aikuisen tarpeen eräässä viime vuoden tilaisuudessa kohtaamani nuori. Tässä nuoren omakohtaisessa ajatuksessa piileekin osallisuuden perusta. Tuntiessaan olonsa turvalliseksi, hyväksytyksi ja huomioiduksi nuori saa rohkeutta ajatuksiensa esiin tuomiseen, elämän haasteiden ratkaisemiseen sekä yhteiseen toimintaan osallistumiseen.

Vaikka aikuisen rooli onkin erittäin tärkeä, ohjaaja saattaa usein ottaa langat liian tiukasti omiin käsiinsä ja petaa asiat valmiiksi nuorten puolesta. Kannattaakin malttaa ja uskaltaa luottaa nuoriin sekä antaa heille valtaa ja vastuuta. Näin tehdessään saattaa itsekin yllättyä erään Mahis-ohjaajan tavoin: ” Kun annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta ja vaikuttaa, niin into kasvaa silmissä.”

Osallisuuteen liittyy kiinteästi myös yhteisöllisyys. Aina yhteisöllinen toiminta ei herätä nuoressa innostusta, vaikka tutkitustikin johonkin kuulumiseen on lähes jokaisella suuri tarve. Epäluuloa saattavat aiheuttaa aiemmat kokemukset yhteisöistä, jotka voivat monestakin syystä johtuen nuoren kohdalla olla negatiivisia. Positiivisten yhteisökokemusten mahdollistamiseksi ja monenlaisten nuorten aktivoimiseksi tarvitaan nuorten omiin toiveisiin, tarpeisiin ja kiinnostuksenkohteisiin pohjautuvaa toimintaa. Näiden asioiden huomiointi lähtee siitä, että nuoret ovat mukana yhteisen toiminnan suunnittelussa heti alusta eli ideoinnista asti ja vahva rooli säilyy toteutuksen kautta päätökseen. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Mahis-ryhmät, jotka ovat tarjonneet monelle nuorelle ensimmäisen positiivisen yhteisökokemuksen.

Luultavasti kovin usein yhdistämme osallisuuden aktiiviseen toimintaan. Osallisuuden toteutumisen hienous ja joskus myös haasteellisuus tulee kuitenkin myös siitä, että parhaimmillaan se mahdollistaa myös osallistumatta olemisen. Onkin jokaisen itsensä päätettävissä, millä tavoin ja millä tasolla haluaa olla osallisena. Joskus osallisuus saakin piileviä muotoja, jotka eivät konkretisoidu ulospäin ainakaan välittömästi. Toiminnan sijaan aktivoitumista saattaa silloinkin tapahtua mielen ja ajatusten tasolla, mikä vaikuttaa ainakin ajattelijaan itseensä ja saattaa myöhemmin kanavoitua myös toiminnaksi.

Jostain ajatuksiin tarttunut sanonta ”Ei lähtö eikä perilletulo vaan matkalla olo, siinä on sen tärkeys.” paketoi nuorten kanssa toimimisen melko kuvaavasti. Osallisuustoiminnassa itse prosessi on lopputulosta tai tuotosta tärkeämpi ja siihen kannattaakin ohjaavana aikuisena keskittyä.

Alkoiko sinun oma Avaimet ajatuksiin -pakkisi, – cuccisi tai samsonitesi jo rakentua?

 

Teksti:
Saara Kallio-Kokko
Kehittämispäällikkö

Yllä kirjaillun pohjalle rakentuu Nuorten Akatemian Mahis-toiminta, jonka juhlavuoden ensimmäinen tuenhaku jatkuu helmikuun loppuun ja koulutuksia on mahdollista tilata. Tutustua voit Mahiksen nettisivuilla, www.mahis.info.

Osallisuuden avaimet ajatuksiin!

Osallisuuden avaimet ajatuksiin!

Kas tässä, ole hyvä. Osallisuuden Avaimet käteen -työkalupakki täynnä mainioita menetelmiä, nokkelia kikkoja ja vekkuleita jekkuja, jotka haltuun ottamalla maailma ja sen nuoret pelastuu! Niin, tällaistakin on meiltä kyselty ja ei-oota olemme myyneet. Sen sijaan vastatarjouksena lanseeraan tässä nyt osallisuuden Avaimet ajatuksiin -pakin, joka kootaan omatoimisesti, ehkäpä seuraavassa esitettyjä ajatuksia makustellen.

MAHIS – Mahdollisuus itää sinussa! Tässä parikymmentä vuotta eläneessä hankkeemme nimessä kiteytyy hyvin se osallisuuden olemus, jota me Nuorten Akatemiassa olemme edesauttamassa. Haluamme lähestyä nuoria ja heidän ajatuksiaan arvostavasti ja mahdollisuuksien kautta sekä löytää yhdessä heissä piilevät voimavarat ja tuoda nuorten aikaansaamaa toimintaa esiin positiivisessa valossa. Haluamme myös tarjota osallisuuden kokemuksen ihan jokaiselle nuorelle, myös niille, jotka eivät sitä itse lähtökohtaisesti pysty tavoittelemaan.  Mahiksen 20v. juhlavuosi mielessä lähestynkin tässä osallisuuden edesauttamista nuorten ryhmätoiminnan sekä sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta.

Osallisuuden mahdollistumisessa ja sitä edeltävässä oman elämänhallinnan vahvistamisessa olennainen rooli on nuorten parissa toimivalla aikuisella. Nuoren ja aikuisen välisessä dialogissa avainsanoja ovat vuorovaikutus, aika, läsnäolo, kuuntelu, arvostus ja kiinnostus. Kyse ei ole ihmemenetelmistä tai ketteristä tempuista vaan nuoren kohtaamisesta tässä ja nyt, sellaisena kuin hän juuri tällä hetkellä on ja kaipaa tulla nähdyksi ja kohdatuksi.

”Jokaisella nuorella tulisi olla ainakin yksi tuttu ja turvallinen aikuinen, jonka lähellä on mahdollisuus olla turvassa ja hyväksyttynä, hengittää rauhassa ja huolehtimatta, olla hiljaa tai jutella”, sanoitti aikuisen tarpeen eräässä viime vuoden tilaisuudessa kohtaamani nuori. Tässä nuoren omakohtaisessa ajatuksessa piileekin osallisuuden perusta. Tuntiessaan olonsa turvalliseksi, hyväksytyksi ja huomioiduksi nuori saa rohkeutta ajatuksiensa esiin tuomiseen, elämän haasteiden ratkaisemiseen sekä yhteiseen toimintaan osallistumiseen.

Vaikka aikuisen rooli onkin erittäin tärkeä, ohjaaja saattaa usein ottaa langat liian tiukasti omiin käsiinsä ja petaa asiat valmiiksi nuorten puolesta. Kannattaakin malttaa ja uskaltaa luottaa nuoriin sekä antaa heille valtaa ja vastuuta. Näin tehdessään saattaa itsekin yllättyä erään Mahis-ohjaajan tavoin: ” Kun annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta ja vaikuttaa, niin into kasvaa silmissä.”

Osallisuuteen liittyy kiinteästi myös yhteisöllisyys. Aina yhteisöllinen toiminta ei herätä nuoressa innostusta, vaikka tutkitustikin johonkin kuulumiseen on lähes jokaisella suuri tarve. Epäluuloa saattavat aiheuttaa aiemmat kokemukset yhteisöistä, jotka voivat monestakin syystä johtuen nuoren kohdalla olla negatiivisia. Positiivisten yhteisökokemusten mahdollistamiseksi ja monenlaisten nuorten aktivoimiseksi tarvitaan nuorten omiin toiveisiin, tarpeisiin ja kiinnostuksenkohteisiin pohjautuvaa toimintaa. Näiden asioiden huomiointi lähtee siitä, että nuoret ovat mukana yhteisen toiminnan suunnittelussa heti alusta eli ideoinnista asti ja vahva rooli säilyy toteutuksen kautta päätökseen. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Mahis-ryhmät, jotka ovat tarjonneet monelle nuorelle ensimmäisen positiivisen yhteisökokemuksen.

Luultavasti kovin usein yhdistämme osallisuuden aktiiviseen toimintaan. Osallisuuden toteutumisen hienous ja joskus myös haasteellisuus tulee kuitenkin myös siitä, että parhaimmillaan se mahdollistaa myös osallistumatta olemisen. Onkin jokaisen itsensä päätettävissä, millä tavoin ja millä tasolla haluaa olla osallisena. Joskus osallisuus saakin piileviä muotoja, jotka eivät konkretisoidu ulospäin ainakaan välittömästi. Toiminnan sijaan aktivoitumista saattaa silloinkin tapahtua mielen ja ajatusten tasolla, mikä vaikuttaa ainakin ajattelijaan itseensä ja saattaa myöhemmin kanavoitua myös toiminnaksi.

Jostain ajatuksiin tarttunut sanonta ”Ei lähtö eikä perilletulo vaan matkalla olo, siinä on sen tärkeys.” paketoi nuorten kanssa toimimisen melko kuvaavasti. Osallisuustoiminnassa itse prosessi on lopputulosta tai tuotosta tärkeämpi ja siihen kannattaakin ohjaavana aikuisena keskittyä.

Alkoiko sinun oma Avaimet ajatuksiin -pakkisi, – cuccisi tai samsonitesi jo rakentua?

 

Teksti:
Saara Kallio-Kokko
Kehittämispäällikkö

Yllä kirjaillun pohjalle rakentuu Nuorten Akatemian Mahis-toiminta, jonka juhlavuoden ensimmäinen tuenhaku jatkuu helmikuun loppuun ja koulutuksia on mahdollista tilata. Tutustua voit Mahiksen nettisivuilla, www.mahis.info.