Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Päästä pyörällä -digipelissä sukelletaan aivoihin ja kehitetään samalla nuorten monilukutaitoa

Yhdessä Aivovammaliiton kassa toteutettavassa Päästä pyörällä –digipelissä sukelletaan aivoihin ja opitaan yksityiskohtaista tietoa niiden toiminnasta ja hyvinvoinnista. Pelillisyyden kautta päästään samalla harjoittelemaan monilukutaitoja, joiden hallitseminen tukee nuorten osallisuutta ja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista. 

Perinteisessä lähiopetuksessa hyödynnetään edelleen hyvin vähän teknologiaa suhteutettuna siihen, mikä kaikki olisi mahdollistaVuoden 2018 monilukutaidon vertailussa ilmeni, että älylaitteiden opetuskäyttö oli Suomessa huomattavasti kansainvälistä keskiarvoa alhaisempaa. Silti suomalaisnuorista 56 % käytti älylaitteita koulunpäivän aikana johonkin muuhun, mikä oli tutkimukseen osallistuneiden maiden suurin prosenttiosuus.  (Leino ym. 2018, 31.) 

Laitteet ovat siis läsnä oppilaiden arjessa, mutta niitä ei ole valjastettu oppimiskäyttöön. Diginatiivista sukupolvesta puhuttaessa kasvattajilta unohtuu helposti, ettei hyvä monilukutaito olekaan kaikilla nuorilla automaatio. Itse asiassa heikko monilukutaidon taso koskee merkittävää määrää nuoria Suomessa; samaisessa vertailussa yli neljännes oppilaista etsi, arvioi ja sovelsi tietoa Internetin kautta heikosti arkisten tehtävien yhteydessä. (Leino ym. 2018, 19.) On sanomattakin selvää, että runsas ruutuaika ilman riittävää ymmärrystä tekstilajien kulttuurisesta kontekstista, lähdekriittisyydestä, tietoturvasta tai empatiakyvystä pitää sisällään isoja riskejä. 

Monilukutaidon opetus on tehokkainta, kun se tapahtuu ainekohtaisten oppimissisältöjen ohessa opetusmenetelmien kautta. Meidän ja Aivovammaliiton yhteisessä Päästä pyörällädigipelissä  5.– ja 6. luokkalaisten opetus aivoista on pelillistetty ja paketoitu monilukutaitoja tukevaan viitekehykseen. Pelaajat pääsevät tutkimaan eri tekstilajeja videonpätkistä kuviin ja nettisivuihin, etsimään tietoa mobiililaitteilla sekä harjoittelemaan yhteistyötaitoja vastausten koostamisessa. Tehtävien kautta myös pyritään herättämään tunteita, mihin oppimisprosessit oikeastaan lopulta perustuvatkin.  

Teknologian käyttö opetuksessa on viimeisen kuukauden ottanut valtavia harppauksia, kun opettajat ovat venyneet uskomattomalla tavalla uuden haasteen edessä. Koulujen siirtyminen etäopetukseen on vaatinut kaikilta opettajilta tietoteknologian jokapäiväistä käyttöä, mikä ei aiemmin ole ollut itsestäänselvyys. Pelkkä älylaitteiden yttöönotto ei kuitenkaan riitä, vaan monilukutaidon ydinsisältöjen harjoitteluun on syytä kiinnittää tarkempaa huomiota. Siinä tehtävässä saamme onneksemme olla mukana Päästä pyörällä -hankkeen kanssa.  

Kirjoittaja Pihla Honkaniemi on Nuorten Akatemian korkeakouluharjoittelija ja yksi Päästä pyörällä -hankkeen tekijöistä. 

 

Päästä pyörällä -digipeli julkaistaan lukuvuoden 2020-2021 alussa, mutta sen voi jo ennakkotilata sähköpostilla osoitteesta ulla.saalasti [at] nuortenakatemia.fi 

Lähde: Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Siren, M., Fagerlund, J. 2018. Digiloikasta digitaitoihin. Kansainvälisen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus ICILS 2018. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/julkaisuluettelo-1/julkaisujen-sivut/2019/icils-2018-raportti.pdf 

Päästä pyörällä -digipelissä sukelletaan aivoihin ja kehitetään samalla nuorten monilukutaitoa

Päästä pyörällä -digipelissä sukelletaan aivoihin ja kehitetään samalla nuorten monilukutaitoa

Yhdessä Aivovammaliiton kassa toteutettavassa Päästä pyörällä –digipelissä sukelletaan aivoihin ja opitaan yksityiskohtaista tietoa niiden toiminnasta ja hyvinvoinnista. Pelillisyyden kautta päästään samalla harjoittelemaan monilukutaitoja, joiden hallitseminen tukee nuorten osallisuutta ja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista. 

Perinteisessä lähiopetuksessa hyödynnetään edelleen hyvin vähän teknologiaa suhteutettuna siihen, mikä kaikki olisi mahdollistaVuoden 2018 monilukutaidon vertailussa ilmeni, että älylaitteiden opetuskäyttö oli Suomessa huomattavasti kansainvälistä keskiarvoa alhaisempaa. Silti suomalaisnuorista 56 % käytti älylaitteita koulunpäivän aikana johonkin muuhun, mikä oli tutkimukseen osallistuneiden maiden suurin prosenttiosuus.  (Leino ym. 2018, 31.) 

Laitteet ovat siis läsnä oppilaiden arjessa, mutta niitä ei ole valjastettu oppimiskäyttöön. Diginatiivista sukupolvesta puhuttaessa kasvattajilta unohtuu helposti, ettei hyvä monilukutaito olekaan kaikilla nuorilla automaatio. Itse asiassa heikko monilukutaidon taso koskee merkittävää määrää nuoria Suomessa; samaisessa vertailussa yli neljännes oppilaista etsi, arvioi ja sovelsi tietoa Internetin kautta heikosti arkisten tehtävien yhteydessä. (Leino ym. 2018, 19.) On sanomattakin selvää, että runsas ruutuaika ilman riittävää ymmärrystä tekstilajien kulttuurisesta kontekstista, lähdekriittisyydestä, tietoturvasta tai empatiakyvystä pitää sisällään isoja riskejä. 

Monilukutaidon opetus on tehokkainta, kun se tapahtuu ainekohtaisten oppimissisältöjen ohessa opetusmenetelmien kautta. Meidän ja Aivovammaliiton yhteisessä Päästä pyörällädigipelissä  5.– ja 6. luokkalaisten opetus aivoista on pelillistetty ja paketoitu monilukutaitoja tukevaan viitekehykseen. Pelaajat pääsevät tutkimaan eri tekstilajeja videonpätkistä kuviin ja nettisivuihin, etsimään tietoa mobiililaitteilla sekä harjoittelemaan yhteistyötaitoja vastausten koostamisessa. Tehtävien kautta myös pyritään herättämään tunteita, mihin oppimisprosessit oikeastaan lopulta perustuvatkin.  

Teknologian käyttö opetuksessa on viimeisen kuukauden ottanut valtavia harppauksia, kun opettajat ovat venyneet uskomattomalla tavalla uuden haasteen edessä. Koulujen siirtyminen etäopetukseen on vaatinut kaikilta opettajilta tietoteknologian jokapäiväistä käyttöä, mikä ei aiemmin ole ollut itsestäänselvyys. Pelkkä älylaitteiden yttöönotto ei kuitenkaan riitä, vaan monilukutaidon ydinsisältöjen harjoitteluun on syytä kiinnittää tarkempaa huomiota. Siinä tehtävässä saamme onneksemme olla mukana Päästä pyörällä -hankkeen kanssa.  

Kirjoittaja Pihla Honkaniemi on Nuorten Akatemian korkeakouluharjoittelija ja yksi Päästä pyörällä -hankkeen tekijöistä. 

 

Päästä pyörällä -digipeli julkaistaan lukuvuoden 2020-2021 alussa, mutta sen voi jo ennakkotilata sähköpostilla osoitteesta ulla.saalasti [at] nuortenakatemia.fi 

Lähde: Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Siren, M., Fagerlund, J. 2018. Digiloikasta digitaitoihin. Kansainvälisen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus ICILS 2018. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/julkaisuluettelo-1/julkaisujen-sivut/2019/icils-2018-raportti.pdf