Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Paljon, mutta hyvää

Vuonna 2017 Nuorten Akatemia tavoitti kymmeniä tuhansia nuoria ja nuorten parissa toimivia aikuisia, mutta 2018 toimintamme on vieläkin laajempaa ja vaikuttavampaa. Tästä parhaana osoituksena on, että opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi Nuorten Akatemian valtakunnalliseksi osallisuuden osaamiskeskukseksi.

Vuosi 2018 on meille myös juhlavuosi. Mahis-toiminta täyttää 20 vuotta. Mahis käynnistyi aikanaan kirkon Yhteisvastuukeräyksen tuotolla ja se on sen jälkeen ollut yksi kiinnostavista toiminnoistamme.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tarjoamme edelleen nuoria innostavia toiminnallisia työpajoja, joista esimerkiksi #verottaako-työpajat tuovat verotuksen tutuksi nuorille ja Tarinoita solidaarisuudesta -työpajoissa nuoret tekevät videoita solidaarisista teoista. Toteutamme myös nuorten parissa toimiville organisaatiolle kehittämistreffejä, idealaboratorioita ja osallisuuskoulutuksia.

Olemme nuorten osallisuutta edistävä yhteistyöorganisaatio ja olemme toteuttaneet kaksi vuotta #nuoretmukaan-strategiaamme. Keskittyminen osallisuuteen on tuottanut tulosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt meidät osallisuuden osaamiskeskukseksi vuosille 2018–2019. Osallisuuskeskustoiminnassa keskitymme virkamiesten kouluttamiseen nuorten osallisuudesta, erilaisten osallisuuden laatujärjestelmien kehittämiseen sekä nuorisovaikutusten arvioinnin työkalujen kehittämiseen. Käytännössä toteutamme näitä asioita Kehittämiskeskus Opinkirjon sekä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kanssa. Osaamiskeskuksena toimiminen tarjoaa meille entistä paremmat mahdollisuudet tuoda toiminnallista osallistamista julkiselle sektorille, järjestöihin ja yrityksiin.

Mahis täyttää 20 vuotta

Mahis-toiminta käynnistyi 20 vuotta sitten kirkon Yhteisvastuukeräyksen tuotolla.  Tuolloin Yhteisvastuukeräys etsi uusia innovatiivisia tapoja tukea haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia nuoria.

Tähän mennessä Mahis on tukenut noin 16 000 nuorta, nuorten projekteja on tuettu noin miljoonalla eurolla ja ohjaajia on koulutettu yli 2000. Kuten Mahis-tutkimuksessa todetaan: Mahis-toiminta on kevyt ja konkreettinen tapa vaikuttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten elämään: ”pieniä kynttilöitä pimeässä”.

Mahis-toiminnalle menee edelleen hyvin. Vuosittain 100 nuorten projektia saa rahoituksen ja uusia Mahis-ohjaajia koulutetaan noin 80 vuodessa.

Solidaarisuudesta verotukseen

Oppilaitoksille tarjoamme monipuolisesti kouluvierailuja. Teemoja löytyy solidaarisista teoista verotukseen ja talouden hallintaan. Menetelminä ovat erilaiset työpajat, sarjakuvat tai videoiden tekeminen. Tarinoita solidaarisuudesta -kouluvierailuissa tehdään videoita arjen solidaarisista teoista. Tänä vuonna myös alakoulujen 5.-6.-luokkalaisille on mahdollista tilata tämä työpaja. Vuoden 2017 puolella käynnistyi #verottaako-työpajat, joissa voi tutustua monipuolisesti, mikä kaikkea saa verorahoilla. Hankkeen kumppaneina ovat valtionvarainministeriö, Verohallinto, Kuntaliitto, Kela ja Kirkkohallitus. Veroaiheiset työpajat ovat osoittautuneet niin halutuiksi, että ne on jo tilattu loppuun. Teemme töitä, että saisimme uusille työpajoille rahoituksen. Veroteemaisten työpajojen lisäksi tarjoamme talousaiheisia työpajoja #Tubetatonni Finanssialan kanssa, jossa menetelmänä on tubettaminen sekä #TarkkaFyrkka-työpajoja, joissa menetelmänä on sarjakuva. #TarkkaFyrkka toteutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa.

Vuoden mittaan on tulossa jälleen uusia kouluvierailuteemoja. Niistä tiedotamme, kun olemme saaneet rahoituksen ja sisällön valmiiksi.

Kehittämistreffeillään tai työstetään ideoita

Kehittämistreffeillä työstetään asioita palvelumuotoilun keinoin. Kehittämistreffit on noin neljä tuntia kestävä tilaisuus tai useamman tilaisuuden sarja, jossa voi mm. kehittää omia työskentelytapoja. Tyypillisiä sisältöjä ovat palvelumuotoilun oppiminen, yhteistyön kehittäminen, nuorisostrategian rakentaminen tai nuorten tavoittaminen.

Idealaboratorioissa työstetään nuorten kanssa uusia ideoita. Idealaboratoriossa työstetään mm. kaupunkisuunnittelua, viisasta liikkumista ja liikkeen lisäämistä kouluissa. Osallisuuskoulutuksissa opettajat oppivat vuorovaikutteisia toimintatapoja nuorten kanssa toimiessa.

Tässä alkua vuoden 2018 sisällöille. Lisää tulee vuoden aikana.  Paljon on tarjolla, mutta hyvää. Ja jos haluat jotain muuta, niin kehitämme sen sinun kanssasi. Ole yhteydessä.

 

Heikki Vuojakoski
toimitusjohtaja
heikki.vuojakoski(a)nuortenakatemia.fi

Paljon, mutta hyvää

Paljon, mutta hyvää

Vuonna 2017 Nuorten Akatemia tavoitti kymmeniä tuhansia nuoria ja nuorten parissa toimivia aikuisia, mutta 2018 toimintamme on vieläkin laajempaa ja vaikuttavampaa. Tästä parhaana osoituksena on, että opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi Nuorten Akatemian valtakunnalliseksi osallisuuden osaamiskeskukseksi.

Vuosi 2018 on meille myös juhlavuosi. Mahis-toiminta täyttää 20 vuotta. Mahis käynnistyi aikanaan kirkon Yhteisvastuukeräyksen tuotolla ja se on sen jälkeen ollut yksi kiinnostavista toiminnoistamme.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tarjoamme edelleen nuoria innostavia toiminnallisia työpajoja, joista esimerkiksi #verottaako-työpajat tuovat verotuksen tutuksi nuorille ja Tarinoita solidaarisuudesta -työpajoissa nuoret tekevät videoita solidaarisista teoista. Toteutamme myös nuorten parissa toimiville organisaatiolle kehittämistreffejä, idealaboratorioita ja osallisuuskoulutuksia.

Olemme nuorten osallisuutta edistävä yhteistyöorganisaatio ja olemme toteuttaneet kaksi vuotta #nuoretmukaan-strategiaamme. Keskittyminen osallisuuteen on tuottanut tulosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt meidät osallisuuden osaamiskeskukseksi vuosille 2018–2019. Osallisuuskeskustoiminnassa keskitymme virkamiesten kouluttamiseen nuorten osallisuudesta, erilaisten osallisuuden laatujärjestelmien kehittämiseen sekä nuorisovaikutusten arvioinnin työkalujen kehittämiseen. Käytännössä toteutamme näitä asioita Kehittämiskeskus Opinkirjon sekä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kanssa. Osaamiskeskuksena toimiminen tarjoaa meille entistä paremmat mahdollisuudet tuoda toiminnallista osallistamista julkiselle sektorille, järjestöihin ja yrityksiin.

Mahis täyttää 20 vuotta

Mahis-toiminta käynnistyi 20 vuotta sitten kirkon Yhteisvastuukeräyksen tuotolla.  Tuolloin Yhteisvastuukeräys etsi uusia innovatiivisia tapoja tukea haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia nuoria.

Tähän mennessä Mahis on tukenut noin 16 000 nuorta, nuorten projekteja on tuettu noin miljoonalla eurolla ja ohjaajia on koulutettu yli 2000. Kuten Mahis-tutkimuksessa todetaan: Mahis-toiminta on kevyt ja konkreettinen tapa vaikuttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevien nuorten elämään: ”pieniä kynttilöitä pimeässä”.

Mahis-toiminnalle menee edelleen hyvin. Vuosittain 100 nuorten projektia saa rahoituksen ja uusia Mahis-ohjaajia koulutetaan noin 80 vuodessa.

Solidaarisuudesta verotukseen

Oppilaitoksille tarjoamme monipuolisesti kouluvierailuja. Teemoja löytyy solidaarisista teoista verotukseen ja talouden hallintaan. Menetelminä ovat erilaiset työpajat, sarjakuvat tai videoiden tekeminen. Tarinoita solidaarisuudesta -kouluvierailuissa tehdään videoita arjen solidaarisista teoista. Tänä vuonna myös alakoulujen 5.-6.-luokkalaisille on mahdollista tilata tämä työpaja. Vuoden 2017 puolella käynnistyi #verottaako-työpajat, joissa voi tutustua monipuolisesti, mikä kaikkea saa verorahoilla. Hankkeen kumppaneina ovat valtionvarainministeriö, Verohallinto, Kuntaliitto, Kela ja Kirkkohallitus. Veroaiheiset työpajat ovat osoittautuneet niin halutuiksi, että ne on jo tilattu loppuun. Teemme töitä, että saisimme uusille työpajoille rahoituksen. Veroteemaisten työpajojen lisäksi tarjoamme talousaiheisia työpajoja #Tubetatonni Finanssialan kanssa, jossa menetelmänä on tubettaminen sekä #TarkkaFyrkka-työpajoja, joissa menetelmänä on sarjakuva. #TarkkaFyrkka toteutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa.

Vuoden mittaan on tulossa jälleen uusia kouluvierailuteemoja. Niistä tiedotamme, kun olemme saaneet rahoituksen ja sisällön valmiiksi.

Kehittämistreffeillään tai työstetään ideoita

Kehittämistreffeillä työstetään asioita palvelumuotoilun keinoin. Kehittämistreffit on noin neljä tuntia kestävä tilaisuus tai useamman tilaisuuden sarja, jossa voi mm. kehittää omia työskentelytapoja. Tyypillisiä sisältöjä ovat palvelumuotoilun oppiminen, yhteistyön kehittäminen, nuorisostrategian rakentaminen tai nuorten tavoittaminen.

Idealaboratorioissa työstetään nuorten kanssa uusia ideoita. Idealaboratoriossa työstetään mm. kaupunkisuunnittelua, viisasta liikkumista ja liikkeen lisäämistä kouluissa. Osallisuuskoulutuksissa opettajat oppivat vuorovaikutteisia toimintatapoja nuorten kanssa toimiessa.

Tässä alkua vuoden 2018 sisällöille. Lisää tulee vuoden aikana.  Paljon on tarjolla, mutta hyvää. Ja jos haluat jotain muuta, niin kehitämme sen sinun kanssasi. Ole yhteydessä.

 

Heikki Vuojakoski
toimitusjohtaja
heikki.vuojakoski(a)nuortenakatemia.fi