Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia är en icke vinstdrivande organisation som stöder och stärker unga människors engagemang i samhället. Vi hjälper andra organisationer att på ett lyckat sätt bemöta ungdomar i skolor och på fritiden.