Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Pelien yhteiskehittämistä ja peliosaamisen vahvistamista Pelaa!-hankkeessa

Pelaa!-ESR-hankkeen ensimmäiset pelikehittämisen työpajapäivät järjestettiin elokuussa. Nuorten Akatemian, SAKU ry:n ja Lasten ja nuorten säätiön yhteinen Pelaa!-hanke on kaksivuotinen ESR-hanke, jossa nuorten osallisuutta opinnoissa sekä kiinnittymistä ammatillisiin opintoihin vahvistetaan pelikehittämisprojektien ja pelien pelaamisen avulla. Nuorten Akatemian pitämissä työpajoissa Suomen Diakoniaopiston nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijat ovat suunnitelleet lautapeliä, jonka kautta nuoret voivat käsitellä harrastuksen löytämiseen liittyviä haasteita.

Pelaa!-hankkeen peliprojektiin osallistuminen on osa opiskelijoiden nuoren kasvun ja hyvinvoinnin tukemisen opintoja. Opiskelijat ovat päässeet pureutumaan syvemmälle harrastuksen löytämisen teemaan nuorten näkökulmasta ja rajaamaan pelin fokusta heidän mielestään haastavimpiin ja kiinnostavimpiin ongelmiin. Työpajoissa on perehdytty myös pelien peruselementteihin ja -mekaniikkoihin sekä suunniteltu ensimmäisiä prototyyppejä tulevasta pelistä. Ensimmäiset työpajapäivät ovat olleet onnistuneita ja opiskelijat ovat tarttuneet rohkeasti haasteeseen. Pelin teemaa käsiteltäessä työpajoissa käytiin rehellisiä keskusteluja esimerkiksi moninaisuudesta, ahdistuksesta ja koulun roolista harrastusten löytämisen tukena. Ensimmäiset prototyypit valmistuivat ripeästi ja opiskelijat innostuivat päästessään testaamaan toistensa suunnittelemia peliaihioita.

Useissa Nuorten Akatemian hankkeissa on tuotettu pedagogisia pelejä, mutta Pelaa!-hankkeen prosessissa nuoret ovat ensimmäistä kertaa itse pelisuunnittelijan roolissa. Hankkeen työpajoihin osallistuminen tarjoaa ammattiin opiskeleville nuorille mahdollisuuden projektimaiseen, työelämäsidonnaiseen tapaan opiskella. Toiminnan lähtökohtana on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus tehdä valintoja, vaikuttaa prosessiin ja ilmaista itseään tuetussa ympäristössä Pelaa!-hankkeen peliprojekteissa. Nämä lähtökohdat ja turvallisemman tilan periaatteet edistävät nuorten osallisuutta opinnoissa ja tukevat heidän toimijuuttaan projektissa.

Pelaa!-hankkeessa tuotetaan ammattioppilaitosten käyttöön kolme eri hyötypeliä, joiden aiheina on liikkeen lisääminen, harrastusten löytäminen sekä nuorten työelämäosallisuus ja tulevaisuususko. SAKU ry:n kumppanioppilaitoksena hankkeessa toimii SASKY koulutuskuntayhtymä ja Lasten ja nuorten säätiön kumppanina Omnia. Hankkeen aikana yhteistyöoppilaitosten henkilökunnalle järjestetään koulutusta pelien hyödyntämiseen opetuksessa ja ohjauksessa sekä tuotetaan tietoa ja työkaluja pelipedagogiikan hyödyntämiseen kolmannen sektorin työssä. Projektin edistymisestä voit lukea lisää lukuvuoden mittaan Nuorten Akatemian blogista ja sosiaalisen median kanavilta.

Lisätietoja:

Sonja Hämäläinen
Projektikoordinaattori
+358 50 5601 674
sonja.hamalainen@nuortenakatemia.fi

Niina Salmi
Kehittämispäällikkö
+358 50 464 5559
niina.salmi@nuortenakatemia.fi

Pelaa!-ESR-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Pelien yhteiskehittämistä ja peliosaamisen vahvistamista Pelaa!-hankkeessa

Pelien yhteiskehittämistä ja peliosaamisen vahvistamista Pelaa!-hankkeessa

Pelaa!-ESR-hankkeen ensimmäiset pelikehittämisen työpajapäivät järjestettiin elokuussa. Nuorten Akatemian, SAKU ry:n ja Lasten ja nuorten säätiön yhteinen Pelaa!-hanke on kaksivuotinen ESR-hanke, jossa nuorten osallisuutta opinnoissa sekä kiinnittymistä ammatillisiin opintoihin vahvistetaan pelikehittämisprojektien ja pelien pelaamisen avulla. Nuorten Akatemian pitämissä työpajoissa Suomen Diakoniaopiston nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijat ovat suunnitelleet lautapeliä, jonka kautta nuoret voivat käsitellä harrastuksen löytämiseen liittyviä haasteita.

Pelaa!-hankkeen peliprojektiin osallistuminen on osa opiskelijoiden nuoren kasvun ja hyvinvoinnin tukemisen opintoja. Opiskelijat ovat päässeet pureutumaan syvemmälle harrastuksen löytämisen teemaan nuorten näkökulmasta ja rajaamaan pelin fokusta heidän mielestään haastavimpiin ja kiinnostavimpiin ongelmiin. Työpajoissa on perehdytty myös pelien peruselementteihin ja -mekaniikkoihin sekä suunniteltu ensimmäisiä prototyyppejä tulevasta pelistä. Ensimmäiset työpajapäivät ovat olleet onnistuneita ja opiskelijat ovat tarttuneet rohkeasti haasteeseen. Pelin teemaa käsiteltäessä työpajoissa käytiin rehellisiä keskusteluja esimerkiksi moninaisuudesta, ahdistuksesta ja koulun roolista harrastusten löytämisen tukena. Ensimmäiset prototyypit valmistuivat ripeästi ja opiskelijat innostuivat päästessään testaamaan toistensa suunnittelemia peliaihioita.

Useissa Nuorten Akatemian hankkeissa on tuotettu pedagogisia pelejä, mutta Pelaa!-hankkeen prosessissa nuoret ovat ensimmäistä kertaa itse pelisuunnittelijan roolissa. Hankkeen työpajoihin osallistuminen tarjoaa ammattiin opiskeleville nuorille mahdollisuuden projektimaiseen, työelämäsidonnaiseen tapaan opiskella. Toiminnan lähtökohtana on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus tehdä valintoja, vaikuttaa prosessiin ja ilmaista itseään tuetussa ympäristössä Pelaa!-hankkeen peliprojekteissa. Nämä lähtökohdat ja turvallisemman tilan periaatteet edistävät nuorten osallisuutta opinnoissa ja tukevat heidän toimijuuttaan projektissa.

Pelaa!-hankkeessa tuotetaan ammattioppilaitosten käyttöön kolme eri hyötypeliä, joiden aiheina on liikkeen lisääminen, harrastusten löytäminen sekä nuorten työelämäosallisuus ja tulevaisuususko. SAKU ry:n kumppanioppilaitoksena hankkeessa toimii SASKY koulutuskuntayhtymä ja Lasten ja nuorten säätiön kumppanina Omnia. Hankkeen aikana yhteistyöoppilaitosten henkilökunnalle järjestetään koulutusta pelien hyödyntämiseen opetuksessa ja ohjauksessa sekä tuotetaan tietoa ja työkaluja pelipedagogiikan hyödyntämiseen kolmannen sektorin työssä. Projektin edistymisestä voit lukea lisää lukuvuoden mittaan Nuorten Akatemian blogista ja sosiaalisen median kanavilta.

Lisätietoja:

Sonja Hämäläinen
Projektikoordinaattori
+358 50 5601 674
sonja.hamalainen@nuortenakatemia.fi

Niina Salmi
Kehittämispäällikkö
+358 50 464 5559
niina.salmi@nuortenakatemia.fi

Pelaa!-ESR-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.