Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Projektikoordinaattori Viivi Ylönen kertoo Meidän projektista

Teksti: Elina Öster, Kallion lukio

Meidän projektissa tehdään yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa vapaaehtoistyöprojekteja ammattiopistoissa eri puolilla Suomea. Yksi projektikurssi kestää kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen, ja tuosta ajasta vapaaehtoistyötä tehdään ryhmästä riippuen eri määrä, minimissään yksi päivä, mutta esimerkiksi eräs ryhmä toteutti koko kurssin tehden vapaaehtoistyötä kahden viikon ajan. Kurssin aikana etsitään omia vahvuuksia, perehdytään siihen, mitä
halutaan oppia, tutustutaan eri vapaaehtoistyömahdollisuuksiin ja harrastustoimintaan sekä harjoitellaan yleisesti elämäntaitoja.

VALMA-opiskelijat harjoittelevat arjen taitoja

Kurssin nuoret ovat eri ammattiopistojen VALMA-opiskelijoita. Nuorten lähtökohdat ovat haastavat, sillä he ovat tulleet VALMA-luokille, koska eivät ole päässeet hakemaansa kouluun tai löytäneet vielä omaa alaansa. Opiskelijat ovat todella eri vaiheissa: monet eivät vielä tiedä, mitä tahtovat tehdä, mutta osa opiskelijoista on todella aktiivisia ja innoissaan mukana.

Hankkeen aikana suunnitellaan eri vapaaehtoistyömahdollisuuksia. Ideana oli, että nuoret voisivat suunnitella projektit alusta alkaen itse. On kuitenkin pitänyt pienentää sitä, kuinka paljon nuoret voivat itse suunnitella, sillä heillä on omia haasteita niin paljon. Tärkeintä projektien aikana on ollut se, että nuoret tulevat paikalle oppitunneille ja vapaaehtoistyöpaikkoihin. Opettajat luovat raamit ja vaihtoehdot, josta nuoret voivat itse valita, mikä heitä kiinnostaa. Osa menee kaverin kanssa samaan, osa siihen mikä on lähimpänä kotia, ja osa siihen, mikä itseä oikeasti kiinnostaa.

Projektien alussa kuunnellaan, mitä nuoret haluavat tehdä, mutta vielä ei olla kovin isoja projekteja tehty. Mennään nuorten toiveiden mukaan, mennään paikan päälle ja katsotaan, mitä he toivovat pääsevänsä tekemään. Jokaisella kurssilla on aina pientä nuorten suunnittelemaa ohjelmaa.

Kaikki osaaminen näkyväksi

Hankkeen aikana pyritään saamaan esille nuorten sellaista osaamista, jota ei normaalissa koulutyössä näe. Tällaista osaamista on ollut esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla, joilla on omassa kotimaassaan hyvä koulutus- ja työtausta, mutta joka ei Suomessa riitä. Myös esimerkiksi parturikampaaja on pystynyt hyödyntämään taitoaan vanhainkodeissa, lasten kanssa osaavat ovat päässeet työskentelemään lasten kanssa, ja eri harrastustaustoja on pystytty hyödyntämään kurssin aikana monipuolisesti vapaaehtoistyön ja loppujuhlien parissa.

Hienoimpia hetkiä projektien aikana ovat olleet ne, jolloin nuoret ovat rohkaistuneet tekemään aloitteen tai ilmaisemaan mielipiteensä.

Hanketta vetäessä tulee epäuskon hetkiä, sen pohtimista, toteutuvatko tavoitteet. Mutta sitten kurssin lopussa aina muistellaan, mistä lähdettiin liikkeelle ja mitä kaikkea hienoa on kurssin aikana tehty. Muistellaan niitä pieniä hetkiä, kun joku on rohkaistunut puhumaan tai toinen on tullut paikalle, kun on sovittu. Se on aina hieno hetki, silloin on usein tosi hyvä fiilis ja positiivinen meininki.

Haastavinta hankkeessa ovat aikataulut ja niiden noudattaminen. VALMA-luokat ovat myös sellaisia, että jatkuvasti tulee sisään uutta porukkaa, ja toisaalta, joku saattaa saada kesken kaiken opiskelupaikan muualta. Voi olla, että alussa on lähes täysin eri porukka, kuin kurssin lopussa. Myös vapaaaehtoistyöhön perehdyttäminen on haastavaa: opiskelijoiden taidot ja työtehtävien vaativuus eivät aina kohtaa.

Vapaaehtoistyön kautta kontakteja

Hanke edistää nuorten mahdollisuuksia. Nuoret voivat saada hyviä kontakteja haluamiltaan aloilta. Usein ensimmäinen palkkatyö ei ole se oma unelmatyö, jota haluaa tehdä aina, mutta vapaaehtoistyön kautta voi päästä tekemään juuri sitä mitä haluaa, ja saada kontakteja siltä alalta. Jokainen saa myös kurssidiplomin projektin lopussa. Hankkeen aikana myös perehdytään erityisesti omiin vahvuuksiin ja niiden tunnistamiseen, ja harjoitellaan, miten ne tuodaan esille esim. työhaastatteluissa.

Hankkeiden aikana moni on rohkaistunut puhumaan ja osallistumaan, sekä sanottamaan omia vahvuuksiaan. Tärkeintä hankkeessa on se matka, ei ne itse projektit.

 

Juttu on toteutettu osana Kallion lukion Media 2 -kurssia syksyllä 2019.

Projektikoordinaattori Viivi Ylönen kertoo Meidän projektista

Projektikoordinaattori Viivi Ylönen kertoo Meidän projektista

Teksti: Elina Öster, Kallion lukio

Meidän projektissa tehdään yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa vapaaehtoistyöprojekteja ammattiopistoissa eri puolilla Suomea. Yksi projektikurssi kestää kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen, ja tuosta ajasta vapaaehtoistyötä tehdään ryhmästä riippuen eri määrä, minimissään yksi päivä, mutta esimerkiksi eräs ryhmä toteutti koko kurssin tehden vapaaehtoistyötä kahden viikon ajan. Kurssin aikana etsitään omia vahvuuksia, perehdytään siihen, mitä
halutaan oppia, tutustutaan eri vapaaehtoistyömahdollisuuksiin ja harrastustoimintaan sekä harjoitellaan yleisesti elämäntaitoja.

VALMA-opiskelijat harjoittelevat arjen taitoja

Kurssin nuoret ovat eri ammattiopistojen VALMA-opiskelijoita. Nuorten lähtökohdat ovat haastavat, sillä he ovat tulleet VALMA-luokille, koska eivät ole päässeet hakemaansa kouluun tai löytäneet vielä omaa alaansa. Opiskelijat ovat todella eri vaiheissa: monet eivät vielä tiedä, mitä tahtovat tehdä, mutta osa opiskelijoista on todella aktiivisia ja innoissaan mukana.

Hankkeen aikana suunnitellaan eri vapaaehtoistyömahdollisuuksia. Ideana oli, että nuoret voisivat suunnitella projektit alusta alkaen itse. On kuitenkin pitänyt pienentää sitä, kuinka paljon nuoret voivat itse suunnitella, sillä heillä on omia haasteita niin paljon. Tärkeintä projektien aikana on ollut se, että nuoret tulevat paikalle oppitunneille ja vapaaehtoistyöpaikkoihin. Opettajat luovat raamit ja vaihtoehdot, josta nuoret voivat itse valita, mikä heitä kiinnostaa. Osa menee kaverin kanssa samaan, osa siihen mikä on lähimpänä kotia, ja osa siihen, mikä itseä oikeasti kiinnostaa.

Projektien alussa kuunnellaan, mitä nuoret haluavat tehdä, mutta vielä ei olla kovin isoja projekteja tehty. Mennään nuorten toiveiden mukaan, mennään paikan päälle ja katsotaan, mitä he toivovat pääsevänsä tekemään. Jokaisella kurssilla on aina pientä nuorten suunnittelemaa ohjelmaa.

Kaikki osaaminen näkyväksi

Hankkeen aikana pyritään saamaan esille nuorten sellaista osaamista, jota ei normaalissa koulutyössä näe. Tällaista osaamista on ollut esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla, joilla on omassa kotimaassaan hyvä koulutus- ja työtausta, mutta joka ei Suomessa riitä. Myös esimerkiksi parturikampaaja on pystynyt hyödyntämään taitoaan vanhainkodeissa, lasten kanssa osaavat ovat päässeet työskentelemään lasten kanssa, ja eri harrastustaustoja on pystytty hyödyntämään kurssin aikana monipuolisesti vapaaehtoistyön ja loppujuhlien parissa.

Hienoimpia hetkiä projektien aikana ovat olleet ne, jolloin nuoret ovat rohkaistuneet tekemään aloitteen tai ilmaisemaan mielipiteensä.

Hanketta vetäessä tulee epäuskon hetkiä, sen pohtimista, toteutuvatko tavoitteet. Mutta sitten kurssin lopussa aina muistellaan, mistä lähdettiin liikkeelle ja mitä kaikkea hienoa on kurssin aikana tehty. Muistellaan niitä pieniä hetkiä, kun joku on rohkaistunut puhumaan tai toinen on tullut paikalle, kun on sovittu. Se on aina hieno hetki, silloin on usein tosi hyvä fiilis ja positiivinen meininki.

Haastavinta hankkeessa ovat aikataulut ja niiden noudattaminen. VALMA-luokat ovat myös sellaisia, että jatkuvasti tulee sisään uutta porukkaa, ja toisaalta, joku saattaa saada kesken kaiken opiskelupaikan muualta. Voi olla, että alussa on lähes täysin eri porukka, kuin kurssin lopussa. Myös vapaaaehtoistyöhön perehdyttäminen on haastavaa: opiskelijoiden taidot ja työtehtävien vaativuus eivät aina kohtaa.

Vapaaehtoistyön kautta kontakteja

Hanke edistää nuorten mahdollisuuksia. Nuoret voivat saada hyviä kontakteja haluamiltaan aloilta. Usein ensimmäinen palkkatyö ei ole se oma unelmatyö, jota haluaa tehdä aina, mutta vapaaehtoistyön kautta voi päästä tekemään juuri sitä mitä haluaa, ja saada kontakteja siltä alalta. Jokainen saa myös kurssidiplomin projektin lopussa. Hankkeen aikana myös perehdytään erityisesti omiin vahvuuksiin ja niiden tunnistamiseen, ja harjoitellaan, miten ne tuodaan esille esim. työhaastatteluissa.

Hankkeiden aikana moni on rohkaistunut puhumaan ja osallistumaan, sekä sanottamaan omia vahvuuksiaan. Tärkeintä hankkeessa on se matka, ei ne itse projektit.

 

Juttu on toteutettu osana Kallion lukion Media 2 -kurssia syksyllä 2019.