Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Samarbete mellan unga och vuxna - en central faktor för att skapa livskraft

Mitä tapahtuu Osallisuuden osaamiskeskuksen koulutuksissa? Miten työpajoissa edistetään nuorten mahdollisuuksia osallistua kuntien kehittämiseen ja päätöksentekoon? Pietarsaaren nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ronja Huhtamäki oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Osallisuuden osaamiskeskuksen koulutuskiertuetta. Nuorten osallisuudesta elinvoimaa / Livskraft genom ungas delaktighet -työpajat järjestettiin Pohjanmaalla 2.-4.12.2019. Ronja avaa nyt osaamiskeskuksen toimintaa ja kertoo työpajoissa heränneistä ajatuksista.

Nuva rf. tillsammans med Nuorten Akatemia och Opinkirjo bildar ett kompetenscenter om ungas delaktightet, på finska kallas det Osallisuuden osaamiskeskus. Man har under hösten besökt många olika kommuner där man kört workshoppar om ungas delaktighet. Till sist var deras tur att besöka Österbottens kommuner. Det var i princip ett tre dagars seminarierunda. Vi började i Vasa sedan åkte vi upp till Pedersöre och till sist till Kristinestad. Det var många andra kommuner som också deltog i skolningarna beroende på om deras kommun befann sig nära staden var vi hade skolningen.

Idén var då att man hade på förhand skickat inbjudan till kommunerna både åt ungdomar och vuxna. Man önskade att inbjudan nådde ungdomsfullmäktigerna, stadens beslutsfattare och tjänsteinnehavare. Workshoppen gick ut på att man oftast var i grupper där man försökt dela in deltagarna på så sätt att både unga och vuxna blandades. På så sätt fick de diskutera och byta ideér. Utöver detta så tror jag att  både från ungdomarnas och beslutsfattarnas/tjänsteinnehavarnas sida fick man nya pespektiv hur man tänker om delaktighet och livskraft i ens egen kommun. I slutet av skolningen skulle man påbörja en delaktighetsplan med sin grupp.

Det var meningen att planen sedan skulle ha i sig konkreta åtgärder för att nå ett visst mål som man tillsammans med sin grupp bestämt. Eftersom att det fanns både ungdomar och vuxna med i planeringsgrupperna var de tvungna att samarbeta och verkligen fundera från olika perspektiv. Slutresultaten av planerna tyckte jag personligen blev mycket bra. Det är meningen att man sedan i praktiken skall kunna verkställa de här planerna i ens egen kommun.

De som deltog i skolningarna verkade vara nöjda och fulla av nya idéer som de sedan fick föra med sig till sina kommuner och jag hoppas verkligen att man tar vara på den kunskap man fick från skolningen. Mera sammarbete och kommunikation både från beslutsfattanra samt ungdomarnas håll är mycket önskvärt och egentligen en av de bästa sätten att få i gång en livskraftig kommun.

Det är lätt att säga att ”int vet di va di viill ha” eller ”int lyssnar di på oss någo.” Isåfall är det dags att ändra de här attityderna. Var du den modiga som verkligen tar initiativ för att föra fram något. Nu pratar jag både åt ungdomar och vuxna och också till mig själv. Initiativ skall komma både från de vuxnas och ungdomars håll. Man borde också vara genuint intresserad av vad den andra har att säga. Ser ni hur lätta saker det här är? Svåraste delen är ju bara att komma igång.

Ronja Huhtamäki
Pietarsaaren nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Samarbete mellan unga och vuxna - en central faktor för att skapa livskraft

Samarbete mellan unga och vuxna - en central faktor för att skapa livskraft

Mitä tapahtuu Osallisuuden osaamiskeskuksen koulutuksissa? Miten työpajoissa edistetään nuorten mahdollisuuksia osallistua kuntien kehittämiseen ja päätöksentekoon? Pietarsaaren nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ronja Huhtamäki oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Osallisuuden osaamiskeskuksen koulutuskiertuetta. Nuorten osallisuudesta elinvoimaa / Livskraft genom ungas delaktighet -työpajat järjestettiin Pohjanmaalla 2.-4.12.2019. Ronja avaa nyt osaamiskeskuksen toimintaa ja kertoo työpajoissa heränneistä ajatuksista.

Nuva rf. tillsammans med Nuorten Akatemia och Opinkirjo bildar ett kompetenscenter om ungas delaktightet, på finska kallas det Osallisuuden osaamiskeskus. Man har under hösten besökt många olika kommuner där man kört workshoppar om ungas delaktighet. Till sist var deras tur att besöka Österbottens kommuner. Det var i princip ett tre dagars seminarierunda. Vi började i Vasa sedan åkte vi upp till Pedersöre och till sist till Kristinestad. Det var många andra kommuner som också deltog i skolningarna beroende på om deras kommun befann sig nära staden var vi hade skolningen.

Idén var då att man hade på förhand skickat inbjudan till kommunerna både åt ungdomar och vuxna. Man önskade att inbjudan nådde ungdomsfullmäktigerna, stadens beslutsfattare och tjänsteinnehavare. Workshoppen gick ut på att man oftast var i grupper där man försökt dela in deltagarna på så sätt att både unga och vuxna blandades. På så sätt fick de diskutera och byta ideér. Utöver detta så tror jag att  både från ungdomarnas och beslutsfattarnas/tjänsteinnehavarnas sida fick man nya pespektiv hur man tänker om delaktighet och livskraft i ens egen kommun. I slutet av skolningen skulle man påbörja en delaktighetsplan med sin grupp.

Det var meningen att planen sedan skulle ha i sig konkreta åtgärder för att nå ett visst mål som man tillsammans med sin grupp bestämt. Eftersom att det fanns både ungdomar och vuxna med i planeringsgrupperna var de tvungna att samarbeta och verkligen fundera från olika perspektiv. Slutresultaten av planerna tyckte jag personligen blev mycket bra. Det är meningen att man sedan i praktiken skall kunna verkställa de här planerna i ens egen kommun.

De som deltog i skolningarna verkade vara nöjda och fulla av nya idéer som de sedan fick föra med sig till sina kommuner och jag hoppas verkligen att man tar vara på den kunskap man fick från skolningen. Mera sammarbete och kommunikation både från beslutsfattanra samt ungdomarnas håll är mycket önskvärt och egentligen en av de bästa sätten att få i gång en livskraftig kommun.

Det är lätt att säga att ”int vet di va di viill ha” eller ”int lyssnar di på oss någo.” Isåfall är det dags att ändra de här attityderna. Var du den modiga som verkligen tar initiativ för att föra fram något. Nu pratar jag både åt ungdomar och vuxna och också till mig själv. Initiativ skall komma både från de vuxnas och ungdomars håll. Man borde också vara genuint intresserad av vad den andra har att säga. Ser ni hur lätta saker det här är? Svåraste delen är ju bara att komma igång.

Ronja Huhtamäki
Pietarsaaren nuorisovaltuuston puheenjohtaja