Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Sitra Labin nuorten ohjausryhmä esittäytyy, osa 1

Nuorten Akatemia ja Sitra Lab ovat muodostaneet nuorten ohjausryhmän osana Sitra Labin kolmatta koulutusohjelmaa. Ohjausryhmään osallistuu kaksitoista 14–22-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista ympäri Suomen. Sitra Lab on tulevaisuuslaboratorio, jossa etsitään uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia yhdistämällä erilaisia ihmisiä ja erilaisia osaamisia. Vuoden 2021 ajan Sitra Lab 3: Demokratian kapeikot käsittelee osallistumisen tapojen muutosta ja murrosta. Nuoret tuovat aktiivisella osallistumisellaan tärkeää moniäänisyyttä ja ymmärrystä yhteiskunnallisen osallistumisen kiperiin kysymyksiin.

Nuorten Akatemian koordinoiman ohjausryhmän nuoret osallistuvat pitkin vuotta Labin tiimien työskentelyyn. Ohjausryhmän nuorten esittely on jaettu kahteen blogijulkaisuun, joista toiseen pääset tutustumaan tästä linkistä. Ohjausryhmän nuoret omien kokemustensa ja osaamisensa pohjalta osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sparraavat tiimejä tuomalla omia näkökulmiaan uusien ratkaisujen löytämiseksi. Heitä kaikkia yhdistää palo vaikuttamiseen ja pyrkimys tehdä maailmasta parempi paikka!

Sitra Labin ohjausryhmän toiminnasta kerrotaan myös tässä Sitran sivuilla julkaistussa artikkelissa.

Ohjausryhmän jäsenet osa 1

  1. Mikä sinulle on merkityksellistä?
  2. Mitä haluaisit muuttaa maailmassa?
  3. Kolme sinulle vuoden 2021 tärkeintä asiaa.

 

Veera Arponen, Keminmaa


1. Hankala valita niin monen asian seasta yksi merkityksellisin, mutta sanoisin, että elämäntasapaino sekä että osaa arvostaa myös muille tärkeitä asioita niin politiikassa kuin myös vapaa-ajalla.
2. Ensin talous kuntoon, jonka jälkeen pystytään rakentamaan vihreämpää maailmaa ja lopettamaan ilmastonmuutoksen kehittyminen huonompaan 

Kolme tärkeintä asiaa  2021:

 

Santeri Simonen, Tampere

1. Minulle merkityksellistä on olla mukana tekemässä itselle merkityksellisiä asioita ja projekteja hyvien tyyppien kanssa.
2.
Haluaisin muuttaa maailmaa siten, että jätän omassa elinympäristössäni jälkeeni jotain pysyvää ja että vastakkainasettelu vähenisi maailmassa. Uskon yhdessä tekemisen voimaan. 

Kolme tärkeintä asiaa  2021:

 

 

Amanda Majuri, Turku

1. Mulle merkityksellistä on moni asia, mutta koko Lab-toimintaan liittyen nostaisin sen, että ihmiset pysyvät avoimina ja haluaa oppia uutta.
Vaan sillä saadaan muutosta aikaan!

2.
Täydellinen maailma takaisi jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet elämään, pitäisi lasten ja nuorten puolta sekä edesauttaisi kulttuurien välistä yhteistyötä ja solidaarisuutta. Olenkin järjestöaktiivi ja maailmankansalainen, joka taistelee erityisesti kuntavaalivuonna näiden asioiden eteen. 

Kolme tärkeintä asiaa  2021: 

 

Nikolas Ilola, Oulu

1. Minulle merkityksellisiä asioita ovat yhdenvertaisuus, kulttuuri ja kestävä kehitys.
2.
Lisäisin maailmaan paljon enemmän rakentavaa keskustelua, sekä pyrkimystä ja halua ymmärtää muita. 

Kolme tärkeintä asiaa 2021:

 

 

 

Venla Jusslin, Helsinki

1. Minulle merkityksellistä on tasa-arvon edistäminen, vaikuttaminen sekä toisten ihmisten kunnioitus ja ymmärrys. Myös uteliaisuus ja uuden oppiminen avartavat ja lisäävät ymmärrystä kaikkea kohtaan, jonka koen merkitykselliseksi.
2. Haluaisin itse muuttaa maailmassa vallitsevan epätasa-arvon sekä eriarvoisuuden ihmisten ja maiden välillä kohti tasa-arvoa ja tilannetta, jossa kaikilla olisi mahdollisuudet hyvään elämään lähtökohdista ja taustasta riippumatta.

Kolme tärkeintä asiaa 2021:

Arttu Granat, Helsinki

1. Minulle on merkityksellistä se, että koen oloni onnelliseksi, ja että ympärilläni on ihmisiä, joiden kanssa voin onneni jakaa. Koen merkitykselliseksi myös sen, että pääsen auttamaan ihmisiä ja lisäämään muiden hyvinvointia eri tavoin.
2. Haluaisin vähentää maailmasta turhaa vastakkainasettelua, ja saada ihmiset hyväksymään toisensa eroavaisuuksiin ja erimielisyyksiin katsomatta. Haluaisin muuttaa yleistä ilmapiiriä optimistisemmaksi ja solidaarisemmaksi ja saada ihmiset murehtimaan vähemmän. 

Kolme tärkeintä asiaa 2021:

 

Lisätietoja ohjausryhmän toiminnasta antaa Nuorten Akatemian kehittämispäällikkö Heidi Rosbäck +358 50 320 7808 / heidi.rosback@nuortenakatemia.fi.

Sitra Labin nuorten ohjausryhmä esittäytyy, osa 1

Sitra Labin nuorten ohjausryhmä esittäytyy, osa 1

Nuorten Akatemia ja Sitra Lab ovat muodostaneet nuorten ohjausryhmän osana Sitra Labin kolmatta koulutusohjelmaa. Ohjausryhmään osallistuu kaksitoista 14–22-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista ympäri Suomen. Sitra Lab on tulevaisuuslaboratorio, jossa etsitään uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia yhdistämällä erilaisia ihmisiä ja erilaisia osaamisia. Vuoden 2021 ajan Sitra Lab 3: Demokratian kapeikot käsittelee osallistumisen tapojen muutosta ja murrosta. Nuoret tuovat aktiivisella osallistumisellaan tärkeää moniäänisyyttä ja ymmärrystä yhteiskunnallisen osallistumisen kiperiin kysymyksiin.

Nuorten Akatemian koordinoiman ohjausryhmän nuoret osallistuvat pitkin vuotta Labin tiimien työskentelyyn. Ohjausryhmän nuorten esittely on jaettu kahteen blogijulkaisuun, joista toiseen pääset tutustumaan tästä linkistä. Ohjausryhmän nuoret omien kokemustensa ja osaamisensa pohjalta osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sparraavat tiimejä tuomalla omia näkökulmiaan uusien ratkaisujen löytämiseksi. Heitä kaikkia yhdistää palo vaikuttamiseen ja pyrkimys tehdä maailmasta parempi paikka!

Sitra Labin ohjausryhmän toiminnasta kerrotaan myös tässä Sitran sivuilla julkaistussa artikkelissa.

Ohjausryhmän jäsenet osa 1

  1. Mikä sinulle on merkityksellistä?
  2. Mitä haluaisit muuttaa maailmassa?
  3. Kolme sinulle vuoden 2021 tärkeintä asiaa.

 

Veera Arponen, Keminmaa


1. Hankala valita niin monen asian seasta yksi merkityksellisin, mutta sanoisin, että elämäntasapaino sekä että osaa arvostaa myös muille tärkeitä asioita niin politiikassa kuin myös vapaa-ajalla.
2. Ensin talous kuntoon, jonka jälkeen pystytään rakentamaan vihreämpää maailmaa ja lopettamaan ilmastonmuutoksen kehittyminen huonompaan 

Kolme tärkeintä asiaa  2021:

 

Santeri Simonen, Tampere

1. Minulle merkityksellistä on olla mukana tekemässä itselle merkityksellisiä asioita ja projekteja hyvien tyyppien kanssa.
2.
Haluaisin muuttaa maailmaa siten, että jätän omassa elinympäristössäni jälkeeni jotain pysyvää ja että vastakkainasettelu vähenisi maailmassa. Uskon yhdessä tekemisen voimaan. 

Kolme tärkeintä asiaa  2021:

 

 

Amanda Majuri, Turku

1. Mulle merkityksellistä on moni asia, mutta koko Lab-toimintaan liittyen nostaisin sen, että ihmiset pysyvät avoimina ja haluaa oppia uutta.
Vaan sillä saadaan muutosta aikaan!

2.
Täydellinen maailma takaisi jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet elämään, pitäisi lasten ja nuorten puolta sekä edesauttaisi kulttuurien välistä yhteistyötä ja solidaarisuutta. Olenkin järjestöaktiivi ja maailmankansalainen, joka taistelee erityisesti kuntavaalivuonna näiden asioiden eteen. 

Kolme tärkeintä asiaa  2021: 

 

Nikolas Ilola, Oulu

1. Minulle merkityksellisiä asioita ovat yhdenvertaisuus, kulttuuri ja kestävä kehitys.
2.
Lisäisin maailmaan paljon enemmän rakentavaa keskustelua, sekä pyrkimystä ja halua ymmärtää muita. 

Kolme tärkeintä asiaa 2021:

 

 

 

Venla Jusslin, Helsinki

1. Minulle merkityksellistä on tasa-arvon edistäminen, vaikuttaminen sekä toisten ihmisten kunnioitus ja ymmärrys. Myös uteliaisuus ja uuden oppiminen avartavat ja lisäävät ymmärrystä kaikkea kohtaan, jonka koen merkitykselliseksi.
2. Haluaisin itse muuttaa maailmassa vallitsevan epätasa-arvon sekä eriarvoisuuden ihmisten ja maiden välillä kohti tasa-arvoa ja tilannetta, jossa kaikilla olisi mahdollisuudet hyvään elämään lähtökohdista ja taustasta riippumatta.

Kolme tärkeintä asiaa 2021:

Arttu Granat, Helsinki

1. Minulle on merkityksellistä se, että koen oloni onnelliseksi, ja että ympärilläni on ihmisiä, joiden kanssa voin onneni jakaa. Koen merkitykselliseksi myös sen, että pääsen auttamaan ihmisiä ja lisäämään muiden hyvinvointia eri tavoin.
2. Haluaisin vähentää maailmasta turhaa vastakkainasettelua, ja saada ihmiset hyväksymään toisensa eroavaisuuksiin ja erimielisyyksiin katsomatta. Haluaisin muuttaa yleistä ilmapiiriä optimistisemmaksi ja solidaarisemmaksi ja saada ihmiset murehtimaan vähemmän. 

Kolme tärkeintä asiaa 2021:

 

Lisätietoja ohjausryhmän toiminnasta antaa Nuorten Akatemian kehittämispäällikkö Heidi Rosbäck +358 50 320 7808 / heidi.rosback@nuortenakatemia.fi.