Vuorovaikutuksen ja osallisuuden johtaminen

Vuorovaikutuksen ja osallisuuden johtaminen -hanke on suunnattu oppilaitoksissa esihenkilöasemassa työskenteleville. Hankkeessa toteutetaan koulutussarjoja, joiden myötä vahvistetaan osallistujien vuorovaikutustaitoja ja annetaan työkaluja osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa ja hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Koulutus tarjoaa työkaluja vuorovaikutuksen lisäämiseen ja parantamiseen, mahdollistaa oman toiminnan reflektoinnin ja ennen kaikkea antaa turvallisen tilan keskustella asioista avoimesti asiantuntijoiden sekä kollegoiden kanssa. Koulutuksessa arvostetaan osallistujien omia kokemuksia sekä asiantuntijuutta ja annetaan tilaa omien ajatusten ja kokemusten esille tuomiseen. Koulutuksen keskeistä sisältöä ovat käytäntöä tukevat menetelmät ja opitun kokeileminen arjessa.

Koulutukset ja ilmoittautuminen

Koulutus on suunnattu oppilaitosten johtavassa asemassa oleville henkilöille. Koulutussarjat koostuvat kolmesta varsinaisesta koulutuspäivästä, joiden välissä osallistujat toteuttavat kokeiluja omissa oppilaitoksissaan. Koulutuksen päätteeksi kokeilut sekä käytetyt menetelmät kootaan sähköiseksi materiaaliksi. Keväällä 2022 koulutussarjoja järjestetään etänä Howspace-alustalla kaksi. Kevään etäkoulutuspäivät ovat kestoltaan 8.30–14. Koulutukset jatkuvat myös syksyllä, päivämäärät päivitetään myöhemmin.

Kevään 2022 koulutussarjat

  1. Koulutussarja to 17.2., to 17.3. & ke 13.4. (Ilmoittaudu 11.2. mennessä)
  2. Koulutussarja ti 22.3., ke 20.4. & ti 17.5.

Ilmoittaudu koulutuksiin tästä!

 

Lisätietoja:
Erika Leino
Projektikoordinaattori
erika.leino@nuortenakatemia.fi

Näytä lähdekuva

Vuorovaikutuksen ja osallisuuden johtaminen

Vuorovaikutuksen ja osallisuuden johtaminen

Vuorovaikutuksen ja osallisuuden johtaminen -hanke on suunnattu oppilaitoksissa esihenkilöasemassa työskenteleville. Hankkeessa toteutetaan koulutussarjoja, joiden myötä vahvistetaan osallistujien vuorovaikutustaitoja ja annetaan työkaluja osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa ja hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Koulutus tarjoaa työkaluja vuorovaikutuksen lisäämiseen ja parantamiseen, mahdollistaa oman toiminnan reflektoinnin ja ennen kaikkea antaa turvallisen tilan keskustella asioista avoimesti asiantuntijoiden sekä kollegoiden kanssa. Koulutuksessa arvostetaan osallistujien omia kokemuksia sekä asiantuntijuutta ja annetaan tilaa omien ajatusten ja kokemusten esille tuomiseen. Koulutuksen keskeistä sisältöä ovat käytäntöä tukevat menetelmät ja opitun kokeileminen arjessa.

Koulutukset ja ilmoittautuminen

Koulutus on suunnattu oppilaitosten johtavassa asemassa oleville henkilöille. Koulutussarjat koostuvat kolmesta varsinaisesta koulutuspäivästä, joiden välissä osallistujat toteuttavat kokeiluja omissa oppilaitoksissaan. Koulutuksen päätteeksi kokeilut sekä käytetyt menetelmät kootaan sähköiseksi materiaaliksi. Keväällä 2022 koulutussarjoja järjestetään etänä Howspace-alustalla kaksi. Kevään etäkoulutuspäivät ovat kestoltaan 8.30–14. Koulutukset jatkuvat myös syksyllä, päivämäärät päivitetään myöhemmin.

Kevään 2022 koulutussarjat

  1. Koulutussarja to 17.2., to 17.3. & ke 13.4. (Ilmoittaudu 11.2. mennessä)
  2. Koulutussarja ti 22.3., ke 20.4. & ti 17.5.

Ilmoittaudu koulutuksiin tästä!

 

Lisätietoja:
Erika Leino
Projektikoordinaattori
erika.leino@nuortenakatemia.fi

Näytä lähdekuva