Tukihenkilöverkosto - Tilaisuuksia ja verkostoja nuorten parissa toimivien aikuisten tukemiseksi.

Tilaisuuksia ja verkostoja nuorten parissa toimivien aikuisten tukemiseksi

Nuorten parissa toimivien aikuisten tukihenkilöverkoston päämääränä on lisätä nuorten parissa toimivien opettajien, ohjaajien, kuntien ja järjestöjen välistä vuorovaikutusta nuorten parhaaksi. Käytännössä tämä merkitsee eri toimijoiden yhteistyön kehittämistä, kouluttamista sekä toiminnan kehittämistä.

Haave-verkosto on kuntien nuorisopalveluiden järjestöasioista vastaavien sekä järjestöjohdon yhteinen verkosto, jossa yhdessä kehitetään kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Verkostossa käsitellään mm. avustuksiin liittyviä asioita, kilpailuttamista, kumppanuutta, nuorten mukaan ottamista päätöksentekoon, paikallista ohjaajien ja nuorten toiminnallista tukemista sekä muita verkostolaisten tärkeänä pitämiä asioita. Tavoitteena on tukea erityisesti järjestöjen toimintaa ja verkottumista sekä miettiä, miten Nuorten Akatemia voisi entistä paremmin tukea nuorten kanssa toimivia aikuisia paikallistasolla. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä edustajat 17 kunnasta ja viidestä järjestöstä. Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kehittämistreffit ovat neljän tunnin mittainen työpaja, jossa edistetään tilaajan tarpeen mukaan joko nuorten innostamista omaan toimintaan tai kunnan eri toimijoiden välistä yhteistyötä nuorten hyväksi. Työpajassa ideoidaan teemaan liittyviä asioita ja työstetään toteutussuunnitelmaa. Lue lisää täältä

Nuorten tukihenkilöverkosto -hanketta rahoittaa RAY.

Lisätietoja

HAAVE-verkosto ja kehittämistreffit: 
Heidi Välimäki
heidi.valimaki [at]nuortenakatemia.fi, p. 050 3275 302

Tukihenkilöverkosto - Tilaisuuksia ja verkostoja nuorten parissa toimivien aikuisten tukemiseksi.

Tukihenkilöverkosto - Tilaisuuksia ja verkostoja nuorten parissa toimivien aikuisten tukemiseksi.

Tilaisuuksia ja verkostoja nuorten parissa toimivien aikuisten tukemiseksi

Nuorten parissa toimivien aikuisten tukihenkilöverkoston päämääränä on lisätä nuorten parissa toimivien opettajien, ohjaajien, kuntien ja järjestöjen välistä vuorovaikutusta nuorten parhaaksi. Käytännössä tämä merkitsee eri toimijoiden yhteistyön kehittämistä, kouluttamista sekä toiminnan kehittämistä.

Haave-verkosto on kuntien nuorisopalveluiden järjestöasioista vastaavien sekä järjestöjohdon yhteinen verkosto, jossa yhdessä kehitetään kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Verkostossa käsitellään mm. avustuksiin liittyviä asioita, kilpailuttamista, kumppanuutta, nuorten mukaan ottamista päätöksentekoon, paikallista ohjaajien ja nuorten toiminnallista tukemista sekä muita verkostolaisten tärkeänä pitämiä asioita. Tavoitteena on tukea erityisesti järjestöjen toimintaa ja verkottumista sekä miettiä, miten Nuorten Akatemia voisi entistä paremmin tukea nuorten kanssa toimivia aikuisia paikallistasolla. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä edustajat 17 kunnasta ja viidestä järjestöstä. Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kehittämistreffit ovat neljän tunnin mittainen työpaja, jossa edistetään tilaajan tarpeen mukaan joko nuorten innostamista omaan toimintaan tai kunnan eri toimijoiden välistä yhteistyötä nuorten hyväksi. Työpajassa ideoidaan teemaan liittyviä asioita ja työstetään toteutussuunnitelmaa. Lue lisää täältä

Nuorten tukihenkilöverkosto -hanketta rahoittaa RAY.

Lisätietoja

HAAVE-verkosto ja kehittämistreffit: 
Heidi Välimäki
heidi.valimaki [at]nuortenakatemia.fi, p. 050 3275 302