Vad är Nuorten Akatemia?

Vad är Nuorten Akatemia?

Nuorten Akatemia är en icke vinstdrivande organisation som stöder och stärker unga människors engagemang i samhället. Vi främjar ungdomars deltagande och inklusion i bl.a formell och icke-formell utbildning. Vi bygger våra projekt utifrån dagens samhälleliga behov och därmed tangerar våra projekt ämnen som t.ex klimatförändring, motion och rörelse i vardagen, människorättigheter, sexuell hälsa, ungdomsarbetslöshet och personlig ekonomi samt livshantering. I alla våra projekt betonar vi ungas deltagande i uppbyggande av projekten -vi ser till att ungdomarnas röst hörs och perspektiv beaktas.

För tillfället sysselsätter organisationen 16 anställda. Våra medlemsorganisationer inkluderar de största finska ungdoms- och idrottsföreningarna. Våra viktigaste finansierare är är utbildnings- och kulturministeriet samt spelbolaget Veikkaus. Nuorten Akatemia samarbetar också med flera andra offentliga institutioner, som utrikesministeriet, Traficom och EU. Dessutom finansieras projekt av privata fonder och företag.

Nuorten Akatemia har jobbat i över 20 år med skolor, lärare och elever. Genom långvarigt samarbete och ett brett nätverk av partnerskolor och lärare över hela Finland, har vi ett gott rykte när det gäller att nå ungdomar. Vi producerar material och utbildar vuxna experter som jobbar med unga. Årligen når vi direkt ca 10 000 ungdomar från 13 till 29 års ålder. Dessutom deltar årligen ca 4500 vuxna (ungdomsarbetare, lärare osv.) i våra utbildningar och evenemang.

Styrelse

Kontakt

Vad är Nuorten Akatemia?

Vad är Nuorten Akatemia?

Vad är Nuorten Akatemia?

Nuorten Akatemia är en icke vinstdrivande organisation som stöder och stärker unga människors engagemang i samhället. Vi främjar ungdomars deltagande och inklusion i bl.a formell och icke-formell utbildning. Vi bygger våra projekt utifrån dagens samhälleliga behov och därmed tangerar våra projekt ämnen som t.ex klimatförändring, motion och rörelse i vardagen, människorättigheter, sexuell hälsa, ungdomsarbetslöshet och personlig ekonomi samt livshantering. I alla våra projekt betonar vi ungas deltagande i uppbyggande av projekten -vi ser till att ungdomarnas röst hörs och perspektiv beaktas.

För tillfället sysselsätter organisationen 16 anställda. Våra medlemsorganisationer inkluderar de största finska ungdoms- och idrottsföreningarna. Våra viktigaste finansierare är är utbildnings- och kulturministeriet samt spelbolaget Veikkaus. Nuorten Akatemia samarbetar också med flera andra offentliga institutioner, som utrikesministeriet, Traficom och EU. Dessutom finansieras projekt av privata fonder och företag.

Nuorten Akatemia har jobbat i över 20 år med skolor, lärare och elever. Genom långvarigt samarbete och ett brett nätverk av partnerskolor och lärare över hela Finland, har vi ett gott rykte när det gäller att nå ungdomar. Vi producerar material och utbildar vuxna experter som jobbar med unga. Årligen når vi direkt ca 10 000 ungdomar från 13 till 29 års ålder. Dessutom deltar årligen ca 4500 vuxna (ungdomsarbetare, lärare osv.) i våra utbildningar och evenemang.

Styrelse

Kontakt