Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Osallisuutta ja oppimisen iloa alakouluihin

Toiminnalliset työpajamme, digitaaliset pelimme ja muut oppimateriaalimme tarjoavat välineitä lasten sekä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi ja keskinäisen dialogin edistämiseksi. Kaikki oppimateriaalimme on suunniteltu siten, että niitä tehdessä oppijalla on hyvä ja turvallinen olo: toisia kuunnellaan eikä ketään syrjitä.  

Tätä tärkeää viestiä olemme lähteneet viemään yhä laajemmin myös alakoulujen puolelle. Alakoulujen opettajat voivat tilata meiltä maksutta työpajoja tai pedagogisia pelejä, jotka käsittelevät luonnontieteitä, saamelaiskulttuuria tai aivojen huoltoa. Kirjoituksen lopusta löytyvät lisätiedot alakouluille suunnatusta toiminnastamme.
 

Kouluvierailut sopivat erityisen hyvin alakoululaisille 

Työpajoissa ja peleissä on runsaasti mielipiteiden vaihtoa ja keskustelua. Ne innostavat oppimaan ja tukevat samalla empatiataitojen kehitystä. Näin lapset ja nuoret harjoittelevat jo varhain ilmaisemaan mielipiteitään muita kunnioittavalla tavalla. Samalla työpajat tukevat syrjäytymisen vastaista työtä, sillä ne tuovat kokemuksia osallisuudesta. 

Menetelmänä kouluvierailut sopivat alakoululaisille erityisen hyvin, sillä ne tarjoavat konkreettista kosketuspintaa käsiteltäviin aiheisiin: tutkittavia esineitä, kohtaamisia asiantuntevan ohjaajan kanssa, yhdessä pelaamista, pohdiskelua ja innostusta uuteen aiheeseen mielekkäiden menetelmien kautta. Toiminnalliset harjoitukset soveltuvat hyvin pienille oppilaille, sillä käytännön puuhastelu ja yhdessä toimiminen ovat heille tärkeitä tapoja oppia.
 

Toiminnalliset työpajat ja pelit oppimisen tukena 

Oppimisen kannalta on hyödyllistä, jos opittavaa asiaa käsitellään useilla eri luokka-asteilla ja oppitunneilla, vaihtelevalla laajuudella. Toiminnalliset työpajat ja pelit tarjoavat oivan välineen tähän.  

Tästä hyvä esimerkki on Dihtosis-hanke, jota laajensimme syksyllä myös alakouluihin sopivaksiHalusimme toteuttaa opettajien toiveen ja mahdollistaa helpon tavan käsitellä saamelaiskulttuuria jo alakouluissa. Nyt entistä monipuolisempi hanke tukee paremmin saamelaisaiheiden käsittelyä ja näin myös saamelainen kulttuuri muodostuu luontevaksi osaksi nuoren tuntemaa maailmaa, kun hän tutustuu siihen jo varhain.  

On ollut myös ilo huomata, kuinka rohkeasti ja avoimin mielin lapset kyselevät ja osallistuvat työpajan eri harjoituksiin. Yläkouluikäiset saattavat kokea sosiaalista painetta suhtautua näennäisen välinpitämättömästi koulussa tarjottavaan opetukseen ja muuhun toimintaan. Nuorempien kanssa tätä ryhmäpainetta ei yleensä samoissa määrin ole, vaan oppimisen ilon ja kiinnostuksen uuteen voi näyttää avoimesti. Käytännössä tämä näkyy siinä, miten innokkaasti lapset toimivat työpajan harjoituksissa ja osallistuvat keskusteluihin. 

Toiminnalliset pelit ja työpajat siis sopivat erinomaisesti myös alakoulun opetuksen tueksi. Kun lapset ja nuoret oppivat jo varhain keskustelemaan, kuuntelemaan ja tekemään asioita yhdessä muiden kanssa, hkykenevät paremmin siihen myös myöhemmin.
 

Osallisuutta vahvistava tarjontamme alakouluihin keväällä 2021: 

Dihtosis
Saamelaisnuoren vetämät työpajat tutustuttavat lapset ja nuoret saamelaiskulttuuriin. Työpajan voi tilata 1.–6.-luokkalaisille 45–90 minuutin mittaisena. Työpajoja toteutetaan lähiopetuksessa hankepaikkakunnilla ja etänä valtakunnallisesti.  

Pieni peli saamelaisista on Seppo-alustalla toimiva digitaalinen peli, joka on suunniteltu 4.–6.-luokkalaisille. Peli tarjoaa perustietoa siitä, keitä saamelaiset ovat ja mitkä piirteet tekevät heidän kulttuuristaan ainutlaatuisen. 

Dihtosis on Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa yhdessä kehitetty hanke, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Kurkista kemiaan
Kurkista kemiaan -kouluvierailut tutustuttavat 5.-luokkalaiset kemiaan ja ilmastonmuutokseen. 45 minuuttisella vierailulla pohditaan mitä kemia on, piirretään oma hiilijalan-kädenjälki sekä pelataan Maailmanpelastus-korttipeliä.  Peli opettaa nuorille resurssiviisautta, kun he pelaajina pohtivat maapallolle riittävien resurssien takaamista.  

Kurkista kemiaan -vierailut toteutetaan yhteistyössä Kemianteollisuus ry:n kanssa. 

Päästä pyörällä
Päästä pyörällä on 5.–6.-luokkalaisille suunniteltu digitaalinen peli, jossa pohditaan muun muassa sitä, miten aivoja kannattaa helliä, mitä aivoissa tapahtuu, kun jännitämme, ja miksi pyöräilykypärää on hyvä käyttää. Peli tarjoaa yksityiskohtaista tietoa aivoista sekä aivovammoista, ja pelin kautta pyritään purkamaan myös vammoihin liittyvää stigmaa. 

Peli on kehitetty yhdessä Aivovammaliiton kanssa.

Lue lisää ja tilaa maksuton kouluvierailu tai peli.


Teksti:
 

Maria Aikio
Projektikoordinaattori 

Ulla Saalasti
Projektipäällikkö

Osallisuutta ja oppimisen iloa alakouluihin

Osallisuutta ja oppimisen iloa alakouluihin

Toiminnalliset työpajamme, digitaaliset pelimme ja muut oppimateriaalimme tarjoavat välineitä lasten sekä nuorten osallisuuden vahvistamiseksi ja keskinäisen dialogin edistämiseksi. Kaikki oppimateriaalimme on suunniteltu siten, että niitä tehdessä oppijalla on hyvä ja turvallinen olo: toisia kuunnellaan eikä ketään syrjitä.  

Tätä tärkeää viestiä olemme lähteneet viemään yhä laajemmin myös alakoulujen puolelle. Alakoulujen opettajat voivat tilata meiltä maksutta työpajoja tai pedagogisia pelejä, jotka käsittelevät luonnontieteitä, saamelaiskulttuuria tai aivojen huoltoa. Kirjoituksen lopusta löytyvät lisätiedot alakouluille suunnatusta toiminnastamme.
 

Kouluvierailut sopivat erityisen hyvin alakoululaisille 

Työpajoissa ja peleissä on runsaasti mielipiteiden vaihtoa ja keskustelua. Ne innostavat oppimaan ja tukevat samalla empatiataitojen kehitystä. Näin lapset ja nuoret harjoittelevat jo varhain ilmaisemaan mielipiteitään muita kunnioittavalla tavalla. Samalla työpajat tukevat syrjäytymisen vastaista työtä, sillä ne tuovat kokemuksia osallisuudesta. 

Menetelmänä kouluvierailut sopivat alakoululaisille erityisen hyvin, sillä ne tarjoavat konkreettista kosketuspintaa käsiteltäviin aiheisiin: tutkittavia esineitä, kohtaamisia asiantuntevan ohjaajan kanssa, yhdessä pelaamista, pohdiskelua ja innostusta uuteen aiheeseen mielekkäiden menetelmien kautta. Toiminnalliset harjoitukset soveltuvat hyvin pienille oppilaille, sillä käytännön puuhastelu ja yhdessä toimiminen ovat heille tärkeitä tapoja oppia.
 

Toiminnalliset työpajat ja pelit oppimisen tukena 

Oppimisen kannalta on hyödyllistä, jos opittavaa asiaa käsitellään useilla eri luokka-asteilla ja oppitunneilla, vaihtelevalla laajuudella. Toiminnalliset työpajat ja pelit tarjoavat oivan välineen tähän.  

Tästä hyvä esimerkki on Dihtosis-hanke, jota laajensimme syksyllä myös alakouluihin sopivaksiHalusimme toteuttaa opettajien toiveen ja mahdollistaa helpon tavan käsitellä saamelaiskulttuuria jo alakouluissa. Nyt entistä monipuolisempi hanke tukee paremmin saamelaisaiheiden käsittelyä ja näin myös saamelainen kulttuuri muodostuu luontevaksi osaksi nuoren tuntemaa maailmaa, kun hän tutustuu siihen jo varhain.  

On ollut myös ilo huomata, kuinka rohkeasti ja avoimin mielin lapset kyselevät ja osallistuvat työpajan eri harjoituksiin. Yläkouluikäiset saattavat kokea sosiaalista painetta suhtautua näennäisen välinpitämättömästi koulussa tarjottavaan opetukseen ja muuhun toimintaan. Nuorempien kanssa tätä ryhmäpainetta ei yleensä samoissa määrin ole, vaan oppimisen ilon ja kiinnostuksen uuteen voi näyttää avoimesti. Käytännössä tämä näkyy siinä, miten innokkaasti lapset toimivat työpajan harjoituksissa ja osallistuvat keskusteluihin. 

Toiminnalliset pelit ja työpajat siis sopivat erinomaisesti myös alakoulun opetuksen tueksi. Kun lapset ja nuoret oppivat jo varhain keskustelemaan, kuuntelemaan ja tekemään asioita yhdessä muiden kanssa, hkykenevät paremmin siihen myös myöhemmin.
 

Osallisuutta vahvistava tarjontamme alakouluihin keväällä 2021: 

Dihtosis
Saamelaisnuoren vetämät työpajat tutustuttavat lapset ja nuoret saamelaiskulttuuriin. Työpajan voi tilata 1.–6.-luokkalaisille 45–90 minuutin mittaisena. Työpajoja toteutetaan lähiopetuksessa hankepaikkakunnilla ja etänä valtakunnallisesti.  

Pieni peli saamelaisista on Seppo-alustalla toimiva digitaalinen peli, joka on suunniteltu 4.–6.-luokkalaisille. Peli tarjoaa perustietoa siitä, keitä saamelaiset ovat ja mitkä piirteet tekevät heidän kulttuuristaan ainutlaatuisen. 

Dihtosis on Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa yhdessä kehitetty hanke, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Kurkista kemiaan
Kurkista kemiaan -kouluvierailut tutustuttavat 5.-luokkalaiset kemiaan ja ilmastonmuutokseen. 45 minuuttisella vierailulla pohditaan mitä kemia on, piirretään oma hiilijalan-kädenjälki sekä pelataan Maailmanpelastus-korttipeliä.  Peli opettaa nuorille resurssiviisautta, kun he pelaajina pohtivat maapallolle riittävien resurssien takaamista.  

Kurkista kemiaan -vierailut toteutetaan yhteistyössä Kemianteollisuus ry:n kanssa. 

Päästä pyörällä
Päästä pyörällä on 5.–6.-luokkalaisille suunniteltu digitaalinen peli, jossa pohditaan muun muassa sitä, miten aivoja kannattaa helliä, mitä aivoissa tapahtuu, kun jännitämme, ja miksi pyöräilykypärää on hyvä käyttää. Peli tarjoaa yksityiskohtaista tietoa aivoista sekä aivovammoista, ja pelin kautta pyritään purkamaan myös vammoihin liittyvää stigmaa. 

Peli on kehitetty yhdessä Aivovammaliiton kanssa.

Lue lisää ja tilaa maksuton kouluvierailu tai peli.


Teksti:
 

Maria Aikio
Projektikoordinaattori 

Ulla Saalasti
Projektipäällikkö