Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Asiakkaat ja henkilöstö tykkäävät

Nuorten Akatemia sai huippupisteet kahdesta selvityksessä: Nuorten Akatemian asiakkaat ja kumppanit antoivat yleisarvosanaksi 9,2 (maksimi oli 10) yhteistyöstä. Henkilöstön hyvinvointi- ja motivaatiokyselyssä puolestaan hyvinvointi-indeksi sekä työkyky olivat selvästi vertailuaineistoa paremmat. Erityisesti työntekijöiden arvioissa  korostuivat positiivisesti osaaminen, koettu motivaatio, oikeudenmukaisuus ja luottamus työnantajaan. Vertailuaineistoa selkeästi parempaa oli myös johtaminen ja työn sekä perhe-elämän yhdistäminen.

Miksi näitä indikaattoreita seurataan Nuorten Akatemiassa säännöllisesti? Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siihen voi varautua. Jos henkilöstö on motivoitunutta ja innostunutta sekä kumppanit ja asiakkaat uskovat meihin, niin ne ovat resursseina ylivoimaisia, tapahtui tulevaisuudessa mitä tahansa.

Nuorten Akatemian hallitus päätti käynnistää strategiaprosessin tulevaisuuden varmistamiseksi. Prosessia konsultoi Miltton Sparksista Erik Bäckman. Tämän kevään aikana tulemme selkeyttämään tarinaamme ja asettamaan konkreettisia tavoitteita lähivuosille.

Mitä kumppanit ja asiakkaat meistä sanoivat?

Kumppaneiden ja asiakkaiden kehut voidaan tiivistää neljään kokonaisuuteen: yhteistyö toimii, kumppaneiden mielestä meillä on yhteiset tavoitteet sekä arvot heidän kanssaan, osaamme toimia nuoren kanssa ja meillä on osaamista. Meidän kanssamme tehtävästä yhteistyöstä mainitaan positiivisina asioina mm. joustavuus, sopimuksista kiinni pitäminen, hyvä viestintä ja taitava henkilökunta. Toki meillä on kehitettävääkin. Meiltä toivottiin laajempaa valtakunnallisuutta, vielä parempaa viestintää, toimintamallien juurruttamista sekä kansainvälisyyttä. Kysyimme lopuksi ovatko he valmiita suosittelemaan yhteistyötä Nuorten Akatemian kanssa. Arvosana oli 9,2 kun maksimi oli 10.

Teemme kumppanikyselyn joka toinen vuosi. Tällä kertaa siihen vastasi 40 henkilöä.

Miten työntekijät arvioivat Nuorten Akatemia?

Nuorten Akatemian työhyvinvointi-indeksi ja arvioitu työkyky kokonaisuudessaan ovat normiaineistoa (suunnittelu- ja konsultointiala) selvästi parempaa. Mikään työhyvinvointi tai työkykyulottuvuuksista ei ollut normiin verrattuna keskitasoa huonompaa. Työntekijät arvostivat sitä, että meillä on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää omia taitoja. Työntekijät kokivat, että heitä arvostetaan, kohdellaan oikeudenmukaisesti, työhön sitoudutaan ja työmotivaatio on korkea. Lisäksi työjärjestelyt, esimiehen tuki ja palaute sekä työyhteisön tuki oli koettu keskitasoa paremmaksi. Tärkeä asia oli myös työaikajärjestelyt, joka mahdollista perhe-elämän ja työn yhteensovittamisen. Mikään arvioitu osa-alue ei ollut vertailuaineistoa heikompi.

Työn kuormittavuutta aiheuttavat työpaineet, prosessin haasteet ja yhteistyöhaasteet. Puolestaan palkitsevina koettiin kannusta työympäristö sekä työn merkityksellisyys sekä tuloksellisuus. Kehittämiskohteita ovat työn ja kiireen hallinta sekä työjärjestelyiden edistäminen.

Työhyvinvointikyselymme toteutti työpsykologi Petri Näätänen. Teemme kyselyn joka toinen vuosi ja kyselyyn osallistui kaikki työntekijät.

 

Uutta on mahdollista rakentaa, jos henkilöstö, kumppanimme sekä asiakkaamme siihen uskovat. Perusta on hyvin rakennettu.

Heikki Vuojakoski
toimitusjohtaja

Asiakkaat ja henkilöstö tykkäävät

Asiakkaat ja henkilöstö tykkäävät

Nuorten Akatemia sai huippupisteet kahdesta selvityksessä: Nuorten Akatemian asiakkaat ja kumppanit antoivat yleisarvosanaksi 9,2 (maksimi oli 10) yhteistyöstä. Henkilöstön hyvinvointi- ja motivaatiokyselyssä puolestaan hyvinvointi-indeksi sekä työkyky olivat selvästi vertailuaineistoa paremmat. Erityisesti työntekijöiden arvioissa  korostuivat positiivisesti osaaminen, koettu motivaatio, oikeudenmukaisuus ja luottamus työnantajaan. Vertailuaineistoa selkeästi parempaa oli myös johtaminen ja työn sekä perhe-elämän yhdistäminen.

Miksi näitä indikaattoreita seurataan Nuorten Akatemiassa säännöllisesti? Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siihen voi varautua. Jos henkilöstö on motivoitunutta ja innostunutta sekä kumppanit ja asiakkaat uskovat meihin, niin ne ovat resursseina ylivoimaisia, tapahtui tulevaisuudessa mitä tahansa.

Nuorten Akatemian hallitus päätti käynnistää strategiaprosessin tulevaisuuden varmistamiseksi. Prosessia konsultoi Miltton Sparksista Erik Bäckman. Tämän kevään aikana tulemme selkeyttämään tarinaamme ja asettamaan konkreettisia tavoitteita lähivuosille.

Mitä kumppanit ja asiakkaat meistä sanoivat?

Kumppaneiden ja asiakkaiden kehut voidaan tiivistää neljään kokonaisuuteen: yhteistyö toimii, kumppaneiden mielestä meillä on yhteiset tavoitteet sekä arvot heidän kanssaan, osaamme toimia nuoren kanssa ja meillä on osaamista. Meidän kanssamme tehtävästä yhteistyöstä mainitaan positiivisina asioina mm. joustavuus, sopimuksista kiinni pitäminen, hyvä viestintä ja taitava henkilökunta. Toki meillä on kehitettävääkin. Meiltä toivottiin laajempaa valtakunnallisuutta, vielä parempaa viestintää, toimintamallien juurruttamista sekä kansainvälisyyttä. Kysyimme lopuksi ovatko he valmiita suosittelemaan yhteistyötä Nuorten Akatemian kanssa. Arvosana oli 9,2 kun maksimi oli 10.

Teemme kumppanikyselyn joka toinen vuosi. Tällä kertaa siihen vastasi 40 henkilöä.

Miten työntekijät arvioivat Nuorten Akatemia?

Nuorten Akatemian työhyvinvointi-indeksi ja arvioitu työkyky kokonaisuudessaan ovat normiaineistoa (suunnittelu- ja konsultointiala) selvästi parempaa. Mikään työhyvinvointi tai työkykyulottuvuuksista ei ollut normiin verrattuna keskitasoa huonompaa. Työntekijät arvostivat sitä, että meillä on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää omia taitoja. Työntekijät kokivat, että heitä arvostetaan, kohdellaan oikeudenmukaisesti, työhön sitoudutaan ja työmotivaatio on korkea. Lisäksi työjärjestelyt, esimiehen tuki ja palaute sekä työyhteisön tuki oli koettu keskitasoa paremmaksi. Tärkeä asia oli myös työaikajärjestelyt, joka mahdollista perhe-elämän ja työn yhteensovittamisen. Mikään arvioitu osa-alue ei ollut vertailuaineistoa heikompi.

Työn kuormittavuutta aiheuttavat työpaineet, prosessin haasteet ja yhteistyöhaasteet. Puolestaan palkitsevina koettiin kannusta työympäristö sekä työn merkityksellisyys sekä tuloksellisuus. Kehittämiskohteita ovat työn ja kiireen hallinta sekä työjärjestelyiden edistäminen.

Työhyvinvointikyselymme toteutti työpsykologi Petri Näätänen. Teemme kyselyn joka toinen vuosi ja kyselyyn osallistui kaikki työntekijät.

 

Uutta on mahdollista rakentaa, jos henkilöstö, kumppanimme sekä asiakkaamme siihen uskovat. Perusta on hyvin rakennettu.

Heikki Vuojakoski
toimitusjohtaja