Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Nuorten ilmastotoimijuudesta kannattaa olla ylpeä

Nuoria ei nosteta – he nousevat ilmastotoimien keulahahmoiksi 

Modernin ilmastoliikkeen toimintaan ei sovi ajatus, jonka mukaan toimintaa johdettaisiin ulkopuolelta, ylhäältä tai aikuisten toimesta. Nuoret ovatkin nousseet ilmastokeskustelun keskiöön eri rooleissa: paitsi tulevaisuuden aikuisina, joille maailman tulisi olla elinkelpoinen, myös aktiivisina toimijoina, jotka ovat mukana vaatimassa ilmastotoimia.  

Nuorten ilmastotoimijuus tarkoittaa aktiivista, omaehtoista ilmastokansalaisuutta, jossa nuoret suunnittelevat ja toteuttavat juuri sellaista toimintaa, kuin haluavat. Nuoret tekevät itse! Nuorten ilmastoliike on myös luonteeltaan erilainen kuin aikuisten ilmastoliike: se vaatii, syyllistää, nostaa omia tunteita esiin, esittää tutkijoiden faktoja. Nuorten johtamana ilmastoliike on tehokkaampi kuin koskaan aikaisemmin ja samalla vaikuttavampi. Kuulemme selvästi niiden äänen, joiden tulevaisuudesta meidän tulisi olla vastuussa.  

Aikuiset, antakaa nuorille tilaa olla mieltä 

Mediassa on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan nuorten ilmastoliike nostaa esikuvikseen tietoisesti nuoria ja altistaa heitä kiusaamiselle ja paineelle, jota he eivät voi hallita. On hyvä kantaa huolta kenen tahansa julkisuudessa esiintyvän ihmisen hyvinvoinnista ja jaksamisesta, eikä kiusaamista tai törkyviestejä voi hyväksyä missään olosuhteissa. On kuitenkin myös syytä muistaa, että nuorten ilmastoliikkeen yksi suurista tavoitteista on julkisuuden saaminen tärkeälle asialle: kasvihuonekaasupäästöjä on radikaalisti leikattava, jotta planeetta olisi elinkelpoinen myös heidän tulevaisuudessaan 

Ihmiset löytävät aina syyn dissata tai syrjiä toisiaan, kuinka tyhmä se syy onkaan. Nuorten kanssa toimivien aikuisten on annettava nuorille välineitä toimia tilanteissa, joissa kohtelu on epäreilua, törkeää tai kohtuutonta. Laittomuuksiin on puututtava ja niistä on ilmoitettava viranomaisilleSamalla aikuisten tehtävänä on olla mukana vahvistamassa turvallista keskustelu- ja julkisuusilmapiiriä, jossa nuori voi olla mukana. 

Varsinaisen vihapuheen lisäksi ilmastoliikkeeseen osaa ottavat nuoret kohtaavat arjessaan tarpeetonta vähättelyä. Aikuiset, antakaa nuorille tilaa olla mieltä ja osoittaa se eri tavoin! Antakaa nuorten ilmaista huolensa ilmastonmuutoksesta juuri niin äänekkäällä tai voimakkaalla tavalla kuin he haluavat. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on asia, jota on harjoiteltava, jotta löytää itselleen mielekkään tavan toimia. Sitä on vain tehtävä. Aikuisen ei koskaan tulisi olla se, joka on kiusaamassa, vähättelemässä tai solvaamassa nuorta. 

Nuorten Akatemia nuorten ilmastotoimijuuden tukena 

Nuorten Akatemia on omalta osaltaan ollut mukana edistämässä ja vahvistamassa nuorten ilmastotoimijuutta jo yli 15 vuoden ajan. Tällä hetkellä Ilmastoajatuksia-hankkeessa kehitetään nuorisotyön ammattilaisten valmiuksia kohdata nuorten ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja luoda ilmastoaiheista toimintaa nuorisotyöhön.

Kevään 2020 aikana toteutetun kyselyn ja nuorten työpajan perusteella voimme sanoa, että nuorisotyön tarjoaman ilmastokasvatuksen olisi hyvä olla monipuolinen kattaus erilaisia toimintoja ja toimintakulttuuriin sidottuja kestäviä tapoja, joista kaikki nuoret voivat löytää itselleen sopivia malleja osallistua ja toimia. 

Me Nuorten Akatemiassa jatkamme työtämme nuorten aktiivisen ilmastotoimijuuden tukemiseksi tulevaisuudessakin ja tervehdimme jokaista uutta ilmastoaktivistia ilolla!  


Maija Vuorjoki

Kirjoittaja vastaa projektipäällikkönä Nuorten Akatemian ilmastokasvatushankkeista

Nuorten ilmastotoimijuudesta kannattaa olla ylpeä

Nuorten ilmastotoimijuudesta kannattaa olla ylpeä

Nuoria ei nosteta – he nousevat ilmastotoimien keulahahmoiksi 

Modernin ilmastoliikkeen toimintaan ei sovi ajatus, jonka mukaan toimintaa johdettaisiin ulkopuolelta, ylhäältä tai aikuisten toimesta. Nuoret ovatkin nousseet ilmastokeskustelun keskiöön eri rooleissa: paitsi tulevaisuuden aikuisina, joille maailman tulisi olla elinkelpoinen, myös aktiivisina toimijoina, jotka ovat mukana vaatimassa ilmastotoimia.  

Nuorten ilmastotoimijuus tarkoittaa aktiivista, omaehtoista ilmastokansalaisuutta, jossa nuoret suunnittelevat ja toteuttavat juuri sellaista toimintaa, kuin haluavat. Nuoret tekevät itse! Nuorten ilmastoliike on myös luonteeltaan erilainen kuin aikuisten ilmastoliike: se vaatii, syyllistää, nostaa omia tunteita esiin, esittää tutkijoiden faktoja. Nuorten johtamana ilmastoliike on tehokkaampi kuin koskaan aikaisemmin ja samalla vaikuttavampi. Kuulemme selvästi niiden äänen, joiden tulevaisuudesta meidän tulisi olla vastuussa.  

Aikuiset, antakaa nuorille tilaa olla mieltä 

Mediassa on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan nuorten ilmastoliike nostaa esikuvikseen tietoisesti nuoria ja altistaa heitä kiusaamiselle ja paineelle, jota he eivät voi hallita. On hyvä kantaa huolta kenen tahansa julkisuudessa esiintyvän ihmisen hyvinvoinnista ja jaksamisesta, eikä kiusaamista tai törkyviestejä voi hyväksyä missään olosuhteissa. On kuitenkin myös syytä muistaa, että nuorten ilmastoliikkeen yksi suurista tavoitteista on julkisuuden saaminen tärkeälle asialle: kasvihuonekaasupäästöjä on radikaalisti leikattava, jotta planeetta olisi elinkelpoinen myös heidän tulevaisuudessaan 

Ihmiset löytävät aina syyn dissata tai syrjiä toisiaan, kuinka tyhmä se syy onkaan. Nuorten kanssa toimivien aikuisten on annettava nuorille välineitä toimia tilanteissa, joissa kohtelu on epäreilua, törkeää tai kohtuutonta. Laittomuuksiin on puututtava ja niistä on ilmoitettava viranomaisilleSamalla aikuisten tehtävänä on olla mukana vahvistamassa turvallista keskustelu- ja julkisuusilmapiiriä, jossa nuori voi olla mukana. 

Varsinaisen vihapuheen lisäksi ilmastoliikkeeseen osaa ottavat nuoret kohtaavat arjessaan tarpeetonta vähättelyä. Aikuiset, antakaa nuorille tilaa olla mieltä ja osoittaa se eri tavoin! Antakaa nuorten ilmaista huolensa ilmastonmuutoksesta juuri niin äänekkäällä tai voimakkaalla tavalla kuin he haluavat. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on asia, jota on harjoiteltava, jotta löytää itselleen mielekkään tavan toimia. Sitä on vain tehtävä. Aikuisen ei koskaan tulisi olla se, joka on kiusaamassa, vähättelemässä tai solvaamassa nuorta. 

Nuorten Akatemia nuorten ilmastotoimijuuden tukena 

Nuorten Akatemia on omalta osaltaan ollut mukana edistämässä ja vahvistamassa nuorten ilmastotoimijuutta jo yli 15 vuoden ajan. Tällä hetkellä Ilmastoajatuksia-hankkeessa kehitetään nuorisotyön ammattilaisten valmiuksia kohdata nuorten ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja luoda ilmastoaiheista toimintaa nuorisotyöhön.

Kevään 2020 aikana toteutetun kyselyn ja nuorten työpajan perusteella voimme sanoa, että nuorisotyön tarjoaman ilmastokasvatuksen olisi hyvä olla monipuolinen kattaus erilaisia toimintoja ja toimintakulttuuriin sidottuja kestäviä tapoja, joista kaikki nuoret voivat löytää itselleen sopivia malleja osallistua ja toimia. 

Me Nuorten Akatemiassa jatkamme työtämme nuorten aktiivisen ilmastotoimijuuden tukemiseksi tulevaisuudessakin ja tervehdimme jokaista uutta ilmastoaktivistia ilolla!  


Maija Vuorjoki

Kirjoittaja vastaa projektipäällikkönä Nuorten Akatemian ilmastokasvatushankkeista