Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Tilaa Kehittämistreffit!

Haluatko kehittää toimintaasi palvelumuotoilun keinoin? Pohditko, miten saada innostettua nuoria mukaan toimintaasi? Haluatko innostaa kuntasi eri toimijoita kehittämään yhteistyötä nuorten hyväksi?

Tilaa Kehittämistreffit -työpajasarja tai yksittäinen työpaja!

Kehittämistreffit on toiminnallinen neljän tunnin työpaja, jossa ideoidaan ja kehitetään ratkaisuja valittuun teemaan. Työpajan lopussa työstetään konkreettinen toteutussuunnitelma.

Kehittämistreffien työpajasarjat:

PALVELUMUOTOILUA JA KOKEILUKULTTUURIA

1. Palvelumuotoilulla parempaa toimintaa nuorisoalalle

Miten nuorille suunnatuista palveluista saadaan houkuttelevampia ja vaikuttavampia? Työpajassa opitaan tekemisen kautta asiakaslähtöisiä palvelumuotoilun menetelmiä nuorisotoimintanne kehittämiseen.

2. Palvelumuotoilulla tehokkaampaa toimintaa

Työpajassa piirretään auki organisaation palveluprosessit ja mietitään, miten näitä voisi tehostaa. Miten nuorten kanssa työskentelevät ja erilaiset tukitoiminnot toimivat tehokkaimmin yhteistyössä nuorten hyväksi? Mitä tarvitaan ja mistä kannattaa luopua? Työpajassa opitaan konkreettisia keinoja oman organisaation prosessien analyysiin ja kehittämiseen.

3. Ketterät kokeilut nuorisotyössä

Miten kehittää organisaation palveluja tai toimintakulttuuria nopeasti ja edullisesti? Ketterät kokeilut ovat kustannustehokas keino palvelujen kehittämisessä. Työpajassa otetaan tekemällä haltuun yksinkertaisia tapoja lisätä kokeilukulttuuria organisaatiossanne.

NUORET MUKAAN

1. Nuorisotyön osallisuuskartta

Hahmotetaan kuntanne osallisuuden elementit osallisuuskartalle – missä organisaationne on vahvoilla? Mitä osa-alueita pitäisi vahvistaa? Työpajan lopussa laaditaan osallisuuden toimintasuunnitelma.

2. Osallisuusilmapiirin luominen

Osallisuus on tunne, joka syntyy kokemuksen kautta. Miten luodaan turvallinen tila ja varmistetaan, että kaikkien ääni saadaan kuuluville? Reflektoivassa työpajassa pureudutaan osallisuudelle otollisen ilmapiirin luomiseen.

3. Yhteiskehittäminen nuorten kanssa

Kuinka innostaa nuoret ideoimaan ja kehittämään nuorten toimintaa ja tiloja? Työpajassa kokeillaan nuorille sopivia osallistavia menetelmiä ja käydään läpi näiden käytännön soveltamista.

+ Digiympäristö ja osallistaminen. (tilattavissa erikseen)

Mikä Kahoot? Mikä Seppo? Mikä Lino? Digiympäristön luo uusia mahdollisuuksia osallisuuden lisäämiseen. Työpajassa otetaan haltuun kustannustehokkaita digitaalisia työvälineitä ja saadaan vinkkejä näiden soveltamiseen nuorten kanssa.

YHDESSÄ PAREMMIN

1. Yhteinen suunta yhteiseen tekemiseen

Kuinka voidaan parhaiten tukea alueen nuoria erilaiset toiminnat yhdistämällä? Määritetään organisaatioiden yhteinen vaikuttavuustavoite ja piirretään yhteistyön vaikuttavuuskartta.

2. Ideoita ja muotoja yhteistyöhön

Onko kaikki jo kokeiltu? Miten löytää uutta kipinää ja uusia muotoja yhteistyölle? Miten saamme yhteistyön toimimaan paremmin? Työpajassa ideoidaan uudenlaisia yhteistyön muotoja. Työpajan lopuksi laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma parhaiden ideoiden viemiseksi käytäntöön.

3. Konkretiaa ja käytäntöjä yhteistyöhön

Tuumasta toimeen! Kuinka viedä hyvät ideat ja kunnianhimoisetkin visiot käytäntöön? Työpajassa mallinnetaan organisaatioiden yhteistyön tiekartta ja kehitetään konkreettisia toimintamalleja ja käytäntöjä yhteistyöhön.


Räätälöimme sisällön tilaajan toiveiden mukaisesti. Tilaajana voi olla kunnan nuorisopalvelut, järjestö, seurakunta, koulu tai muu nuorten kanssa työskentelevä taho. Tilaaja vastaa osanottajien hankkimisesta, tiloista ja tarjoiluista.

 

Kysy lisää ja tilaa kehittämistreffit:

 

Heidi Wallin

p. 358 50 3275 302

heidi.valimaki[at]nuortenakatemia.fi

Tilaa Kehittämistreffit!

Tilaa Kehittämistreffit!

Haluatko kehittää toimintaasi palvelumuotoilun keinoin? Pohditko, miten saada innostettua nuoria mukaan toimintaasi? Haluatko innostaa kuntasi eri toimijoita kehittämään yhteistyötä nuorten hyväksi?

Tilaa Kehittämistreffit -työpajasarja tai yksittäinen työpaja!

Kehittämistreffit on toiminnallinen neljän tunnin työpaja, jossa ideoidaan ja kehitetään ratkaisuja valittuun teemaan. Työpajan lopussa työstetään konkreettinen toteutussuunnitelma.

Kehittämistreffien työpajasarjat:

PALVELUMUOTOILUA JA KOKEILUKULTTUURIA

1. Palvelumuotoilulla parempaa toimintaa nuorisoalalle

Miten nuorille suunnatuista palveluista saadaan houkuttelevampia ja vaikuttavampia? Työpajassa opitaan tekemisen kautta asiakaslähtöisiä palvelumuotoilun menetelmiä nuorisotoimintanne kehittämiseen.

2. Palvelumuotoilulla tehokkaampaa toimintaa

Työpajassa piirretään auki organisaation palveluprosessit ja mietitään, miten näitä voisi tehostaa. Miten nuorten kanssa työskentelevät ja erilaiset tukitoiminnot toimivat tehokkaimmin yhteistyössä nuorten hyväksi? Mitä tarvitaan ja mistä kannattaa luopua? Työpajassa opitaan konkreettisia keinoja oman organisaation prosessien analyysiin ja kehittämiseen.

3. Ketterät kokeilut nuorisotyössä

Miten kehittää organisaation palveluja tai toimintakulttuuria nopeasti ja edullisesti? Ketterät kokeilut ovat kustannustehokas keino palvelujen kehittämisessä. Työpajassa otetaan tekemällä haltuun yksinkertaisia tapoja lisätä kokeilukulttuuria organisaatiossanne.

NUORET MUKAAN

1. Nuorisotyön osallisuuskartta

Hahmotetaan kuntanne osallisuuden elementit osallisuuskartalle – missä organisaationne on vahvoilla? Mitä osa-alueita pitäisi vahvistaa? Työpajan lopussa laaditaan osallisuuden toimintasuunnitelma.

2. Osallisuusilmapiirin luominen

Osallisuus on tunne, joka syntyy kokemuksen kautta. Miten luodaan turvallinen tila ja varmistetaan, että kaikkien ääni saadaan kuuluville? Reflektoivassa työpajassa pureudutaan osallisuudelle otollisen ilmapiirin luomiseen.

3. Yhteiskehittäminen nuorten kanssa

Kuinka innostaa nuoret ideoimaan ja kehittämään nuorten toimintaa ja tiloja? Työpajassa kokeillaan nuorille sopivia osallistavia menetelmiä ja käydään läpi näiden käytännön soveltamista.

+ Digiympäristö ja osallistaminen. (tilattavissa erikseen)

Mikä Kahoot? Mikä Seppo? Mikä Lino? Digiympäristön luo uusia mahdollisuuksia osallisuuden lisäämiseen. Työpajassa otetaan haltuun kustannustehokkaita digitaalisia työvälineitä ja saadaan vinkkejä näiden soveltamiseen nuorten kanssa.

YHDESSÄ PAREMMIN

1. Yhteinen suunta yhteiseen tekemiseen

Kuinka voidaan parhaiten tukea alueen nuoria erilaiset toiminnat yhdistämällä? Määritetään organisaatioiden yhteinen vaikuttavuustavoite ja piirretään yhteistyön vaikuttavuuskartta.

2. Ideoita ja muotoja yhteistyöhön

Onko kaikki jo kokeiltu? Miten löytää uutta kipinää ja uusia muotoja yhteistyölle? Miten saamme yhteistyön toimimaan paremmin? Työpajassa ideoidaan uudenlaisia yhteistyön muotoja. Työpajan lopuksi laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma parhaiden ideoiden viemiseksi käytäntöön.

3. Konkretiaa ja käytäntöjä yhteistyöhön

Tuumasta toimeen! Kuinka viedä hyvät ideat ja kunnianhimoisetkin visiot käytäntöön? Työpajassa mallinnetaan organisaatioiden yhteistyön tiekartta ja kehitetään konkreettisia toimintamalleja ja käytäntöjä yhteistyöhön.


Räätälöimme sisällön tilaajan toiveiden mukaisesti. Tilaajana voi olla kunnan nuorisopalvelut, järjestö, seurakunta, koulu tai muu nuorten kanssa työskentelevä taho. Tilaaja vastaa osanottajien hankkimisesta, tiloista ja tarjoiluista.

 

Kysy lisää ja tilaa kehittämistreffit:

 

Heidi Wallin

p. 358 50 3275 302

heidi.valimaki[at]nuortenakatemia.fi