Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

TEK Lab -pakopeli johdattaa nuoret tekniikan alojen moninaisuuteen

Yläkouluissa ja toisella asteella eletään näin keväisin kovin kiireistä aikaa. Peruskoulusta ja toiselta asteelta valmistuvat nuoret pohtivat kevään koulutushauissa tulevaisuuden urapolkujaanja ovat kenties rakentaneet opintojaan jo tiettyä haaveammattia kohden. Nuorten koulutusvalinnoissa käydään yhteiskunnassa varsin paljon keskustelua. Koulutusvalintojen onkin laajasti havaittu jakautuvan vahvasti: terveys- ja hyvinvointialojen koulutukset houkuttelevat paljon naisia, kun taas tekniikan alojen koulutukset ovat miespainotteisia. Kun puhutaan tekniikan aloista, ne näkyvät usein varsin erillisenä muusta yhteiskunnasta, vaikka tekniikka ja teknologia ovat oleellinen osa sitä. Esimerkiksi viihteessä tekniikan alan osaajat kuvataan usein labratakeissa ja teknologia usein jopa dystooppisessa scifi-kontekstissa. Tekniikan alat ovat edelleen paljon mielikuvissa ja kysymys kuuluukin, kuinka näitä varsin yksipuolisia mielikuvia voitaisiin rikkoa? 

Tekniikan alojen esittely pelillistäen on tässä yksi vaihtoehto. Tekniikan akateemiset ja Nuorten Akatemia toteuttavat yhdessä TEK Lab -nimisen pakopelin. Pakopeli on osana TEKin jäsenille suunnattuja vuosittaisia TEKin perhepäiv, ja seuraavat järjestetään näillä näkymin syksyllä 2021. TEKiperhepäivät ovat suosittu konsepti, jossa tarjotaan kaikenikäisille mahdollisuus päästä tutustumaan, kuinka laajasta kirjosta aloja puhumme, kun puhumme tekniikan aloista. Pakopelin tarkoituksena on pelipedagogiikkaa hyödyntäen osallistaa yläasteikäiset sekä toisella asteella opiskelevat nuoret tekniikan maailmaan. Pelin heterogeenisen lähestymistavan tavoitteena on osoittaa, kuinka monipuoliselle ja moninaiselle osaamiselle on käyttöä tekniikan aloilla, ja kuinka ratkaisuilla on myös yhteiskunnallista merkitystä. Pelin kulku on monelle pakohuonepeliä pelanneelle tuttupelaajaryhmän on yhteistyössä ratkottava eteen tulevia arvoituksia, ja päästävä huoneesta ulos tietyssä ajassa. TEK Lab pakopelissä simuloidaan tutkimustyötä. Pelaajat muodostavat monialaisen tutkijatiimin, joka ratkoo tekniikan aloilta tuttuja ongelmia. Tiimin tavoitteena on tehdä tieteellinen läpimurto, jolla on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Peliin kuuluu myös suorituksen jälkeinen lyhyt purkukeskustelu, jossa pelaajille tehdään näkyväksi pelin eri vaiheet pedagogisesta näkökulmasta.  

Pelillisyys on noussut laajemmin keskusteluun viimeisten vuosien aikana, ja sen tarjoamat hyödyt ovat jo varsin hyvin tiedossa. Pelillisyys tarjoaa elämyksellisyyttä, ja jättää pysyvämmän jäljen esimerkiksi opetuksessa. Toisaalta pelillisiä elementtejä voidaan nähdä myös markkinoinnissa tai kuntouttavassa toiminnassa. Tuomalla pelillisiä elementtejä käsiteltäviin ongelmiin voidaan lisätä motivaatioita ja flown tunnetta ratkoa niitä. TEK Lab -pakopeli havainnollistaa tekniikan aloille ominaisten erilaisten ongelmien ratkaisua, soveltamiskykyä ja tiimityöskentelyä. Näin ollen pakopelillä voidaan pelillistävin menetelmin tarjota TEKiperhepäivillä kokemuksellisempi kuva tekniikan alojen työtehtävistä mahdollisille tulevaisuuden alan osaajille. 

Monialaisuus ja yhteiskunnallisuus näkyvät vahvasti niin teknillisessä koulutuksessa, kuin tekniikan alojen työtehtävissä, ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen  on myös TEKin tehtävänä. Nuorten koulutusvalinnoissa tekniikan alat ovat varsin vahvasti mielikuvissa, ja näiden mielikuvien rikkomiseen täytyy panostaa. Peruskoulussa ja toisella asteella tarvittaisiin konkreettisempaa tulokulmaa niin luonnontieteiden opetuksessa kuin opinto-ohjauksessa nuorten tehdessä tulevaisuuden uravalintojaan. Opetuksessa luonnontieteiden teemat tulisi kytkeä tiiviimmin käytäntöön, ja esitellä paremmin niiden yhteiskunnallinen merkitys. Tekniikan alat usein näyttäytyvät erillisenä ulottuvuutena muusta yhteiskunnasta, vaikkei näin kuitenkaan ole. Tekninen ongelmanratkaisutaito ei ole erillinen entiteettinsä, vaan kaikkialla oleva ajattelutapa, jota sovelletaan laajalle.   

Ongelmat yhteiskunnassa ovat usein kovin monimutkaisia, ja niiden ratkaisemisessa tarvitaa vuoropuhelua tekniikan ja ihmisten välillä. Monialainen vuoropuhelu tuottaa ymmärrystäja tätä yleistä ymmärrystä tarvitaan yhteiskuntaan, jotta teknisiä ongelmia voidaan ymmärtää ja niitä voidaan viedä yhteiskunnallisella tasolla eteenpäin. Tekninen osuus ongelmanratkaisussa on usein helpoin. Haastavampaa onkin se, kuinka sovittaa tekninen ratkaisu yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Tämä kysymys vaatii monialaista lähestymistapaa ja erilaisten asiantuntijuuksien kohtaamista. Moninaisen osaamisen, monialaisen vuoropuhelun ja yhteiskunnallisuuden ilmentyminen onkin juuri TEK Lab -pakopelin tarkoituksena.  

 

Antti Ollikainen
Kirjoittaja on Nuorten Akatemian korkeakouluharjoittelija. 

Blogia varten on haastateltu Tekniikan akateemisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja tutkimuksen asiantuntija Tuula Pihlajamaata, sekä jäsenyysvastaava Vesa Taskista. 

TEK Lab -pakopeli johdattaa nuoret tekniikan alojen moninaisuuteen

TEK Lab -pakopeli johdattaa nuoret tekniikan alojen moninaisuuteen

Yläkouluissa ja toisella asteella eletään näin keväisin kovin kiireistä aikaa. Peruskoulusta ja toiselta asteelta valmistuvat nuoret pohtivat kevään koulutushauissa tulevaisuuden urapolkujaanja ovat kenties rakentaneet opintojaan jo tiettyä haaveammattia kohden. Nuorten koulutusvalinnoissa käydään yhteiskunnassa varsin paljon keskustelua. Koulutusvalintojen onkin laajasti havaittu jakautuvan vahvasti: terveys- ja hyvinvointialojen koulutukset houkuttelevat paljon naisia, kun taas tekniikan alojen koulutukset ovat miespainotteisia. Kun puhutaan tekniikan aloista, ne näkyvät usein varsin erillisenä muusta yhteiskunnasta, vaikka tekniikka ja teknologia ovat oleellinen osa sitä. Esimerkiksi viihteessä tekniikan alan osaajat kuvataan usein labratakeissa ja teknologia usein jopa dystooppisessa scifi-kontekstissa. Tekniikan alat ovat edelleen paljon mielikuvissa ja kysymys kuuluukin, kuinka näitä varsin yksipuolisia mielikuvia voitaisiin rikkoa? 

Tekniikan alojen esittely pelillistäen on tässä yksi vaihtoehto. Tekniikan akateemiset ja Nuorten Akatemia toteuttavat yhdessä TEK Lab -nimisen pakopelin. Pakopeli on osana TEKin jäsenille suunnattuja vuosittaisia TEKin perhepäiv, ja seuraavat järjestetään näillä näkymin syksyllä 2021. TEKiperhepäivät ovat suosittu konsepti, jossa tarjotaan kaikenikäisille mahdollisuus päästä tutustumaan, kuinka laajasta kirjosta aloja puhumme, kun puhumme tekniikan aloista. Pakopelin tarkoituksena on pelipedagogiikkaa hyödyntäen osallistaa yläasteikäiset sekä toisella asteella opiskelevat nuoret tekniikan maailmaan. Pelin heterogeenisen lähestymistavan tavoitteena on osoittaa, kuinka monipuoliselle ja moninaiselle osaamiselle on käyttöä tekniikan aloilla, ja kuinka ratkaisuilla on myös yhteiskunnallista merkitystä. Pelin kulku on monelle pakohuonepeliä pelanneelle tuttupelaajaryhmän on yhteistyössä ratkottava eteen tulevia arvoituksia, ja päästävä huoneesta ulos tietyssä ajassa. TEK Lab pakopelissä simuloidaan tutkimustyötä. Pelaajat muodostavat monialaisen tutkijatiimin, joka ratkoo tekniikan aloilta tuttuja ongelmia. Tiimin tavoitteena on tehdä tieteellinen läpimurto, jolla on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. Peliin kuuluu myös suorituksen jälkeinen lyhyt purkukeskustelu, jossa pelaajille tehdään näkyväksi pelin eri vaiheet pedagogisesta näkökulmasta.  

Pelillisyys on noussut laajemmin keskusteluun viimeisten vuosien aikana, ja sen tarjoamat hyödyt ovat jo varsin hyvin tiedossa. Pelillisyys tarjoaa elämyksellisyyttä, ja jättää pysyvämmän jäljen esimerkiksi opetuksessa. Toisaalta pelillisiä elementtejä voidaan nähdä myös markkinoinnissa tai kuntouttavassa toiminnassa. Tuomalla pelillisiä elementtejä käsiteltäviin ongelmiin voidaan lisätä motivaatioita ja flown tunnetta ratkoa niitä. TEK Lab -pakopeli havainnollistaa tekniikan aloille ominaisten erilaisten ongelmien ratkaisua, soveltamiskykyä ja tiimityöskentelyä. Näin ollen pakopelillä voidaan pelillistävin menetelmin tarjota TEKiperhepäivillä kokemuksellisempi kuva tekniikan alojen työtehtävistä mahdollisille tulevaisuuden alan osaajille. 

Monialaisuus ja yhteiskunnallisuus näkyvät vahvasti niin teknillisessä koulutuksessa, kuin tekniikan alojen työtehtävissä, ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen  on myös TEKin tehtävänä. Nuorten koulutusvalinnoissa tekniikan alat ovat varsin vahvasti mielikuvissa, ja näiden mielikuvien rikkomiseen täytyy panostaa. Peruskoulussa ja toisella asteella tarvittaisiin konkreettisempaa tulokulmaa niin luonnontieteiden opetuksessa kuin opinto-ohjauksessa nuorten tehdessä tulevaisuuden uravalintojaan. Opetuksessa luonnontieteiden teemat tulisi kytkeä tiiviimmin käytäntöön, ja esitellä paremmin niiden yhteiskunnallinen merkitys. Tekniikan alat usein näyttäytyvät erillisenä ulottuvuutena muusta yhteiskunnasta, vaikkei näin kuitenkaan ole. Tekninen ongelmanratkaisutaito ei ole erillinen entiteettinsä, vaan kaikkialla oleva ajattelutapa, jota sovelletaan laajalle.   

Ongelmat yhteiskunnassa ovat usein kovin monimutkaisia, ja niiden ratkaisemisessa tarvitaa vuoropuhelua tekniikan ja ihmisten välillä. Monialainen vuoropuhelu tuottaa ymmärrystäja tätä yleistä ymmärrystä tarvitaan yhteiskuntaan, jotta teknisiä ongelmia voidaan ymmärtää ja niitä voidaan viedä yhteiskunnallisella tasolla eteenpäin. Tekninen osuus ongelmanratkaisussa on usein helpoin. Haastavampaa onkin se, kuinka sovittaa tekninen ratkaisu yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Tämä kysymys vaatii monialaista lähestymistapaa ja erilaisten asiantuntijuuksien kohtaamista. Moninaisen osaamisen, monialaisen vuoropuhelun ja yhteiskunnallisuuden ilmentyminen onkin juuri TEK Lab -pakopelin tarkoituksena.  

 

Antti Ollikainen
Kirjoittaja on Nuorten Akatemian korkeakouluharjoittelija. 

Blogia varten on haastateltu Tekniikan akateemisten yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja tutkimuksen asiantuntija Tuula Pihlajamaata, sekä jäsenyysvastaava Vesa Taskista.