Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Nuorten osaamista näkyväksi vapaaehtoistyön kautta

Erään opiskelijan toive, ennen kurssin alkua oli: ”Toivon, että saan mahdollisuuden tehdä asioita, mitä  osaan”ja tähän Meidän projektissa pyritäänkin. Meidän projektissa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus näyttää heidän sellaista osaamistaan, joka normaalissa koulun arjessa saattaa jäädä näkymättömiin. Kurssilla pohditaan yhdessä opiskelijoiden vahvuuksia ja tunnistetaan sekä sanoitetaan heidän osaamistaan, jotta kurssin päätyttyä heillä olisi varmuus omasta osaamisestaan ja se olisi myös tunnistettu.

Lahdessa, Salpauksessa Meidän projekti! -ryhmä koostui suurilta osin maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista, mutta mukaan mahtui myös kantasuomalaisia nuoria. Tämä oli monille opiskelijoille ensimmäinen kerta, kun he pääsivät yhteiseen ryhmään opiskelemaan. Erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tämä oli tärkeää ja jopa ainutlaatuista. Opiskelijat hyötyivät puolin ja toisin siitä, että koulu tarjosi osallistumismahdollisuuden kaikille halukkaille. Opiskelijoiden sosiaaliset taidot paranivat ja samalla kurssi edisti koulun yhteisöllisyyttä. Ryhmä tarjosi opiskelijoille näin toteutettuna enemmän myös tiedollisesti ja kurssi tuki vuorovaikutteista oppimista. Tällaisia mahdollisuuksia opiskelijoille tarjoamalla, koulun on mahdollista poistaa ennakkoluuloja ja rakentaa tasa-arvoa kouluun, jossa kunnioitetaan ihmisten moninaisuutta.

Opiskelijoiden toiveita kurssille:
”Haluan… 
… auttaa muita
… oppia uusia asioita
… oppia suomen kieltä
 oppia sosiaalisuutta
…  tutustua uusiin ihmisiin
 tehdä hyvää.” 

Vapaaehtoistyössä tärkeintä on auttamisen halu ja hyvän asian edistäminen. Aito kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan huokui ryhmästä ja näistä lähtökohdista kurssia lähdettiin rakentaman. Meidän projekti! -hankkeen avulla halutaan nostaa esille ja tuoda näkyväksi erityisesti osaamista, joita opiskelijoilla jo on, mutta lisäksi tarkoituksena on harjoitella esimerkiksi projektin hallinta ja ryhmätyötaitoja ja päästä yhdessä turvallisen ryhmän kanssa kokeilemaan uusia ja opiskelijoita kiinnostavia taitoja. Osaamista on useille opiskelijoille voinut kertyä esimerkiksi harrastusten tai muun vapaa-ajan toiminnan kautta ja erityisesti maahanmuuttajataustaisessa ryhmässä korostuivat myös aiemmin suoritetut tutkinnot ja työkokemus opiskelijoiden kotimaissa. 

Vapaaehtoistyö mahdollistaa työn tekemisen itselle tärkeiden asioiden parissa. Samalla työntekijä pääsee näyttämään jo opittua ja harjoittelemaan vielä uusia taitoja. Vapaaehtoistyön kautta myös osaamiselle voidaan antaa tunnustusta, joka voi olla tärkeässä roolissa esimerkiksi, kun opiskelija tavoittelee omaa unelma-ammattiaan.  “Haluaisin päästä työelämään”, oli eräänkin opiskelijan toive ja siihen vapaaehtoistyö ja sen luomat uudet verkostot, voivat olla erinomainen väylä. 

Lahdessa vapaaehtoistyön projektit suuntautuivat lasten kerhoon, iltapäiväkerhoon ja ikäihmisten kohtaamispisteelle. Opiskelijoiden toteuttamat projektit rikastuttivat toimintapaikkojaniiden kulttuuria ja samalla yhteisöjen jäsenten hyvinvointi parani. Opiskelijat askartelivat lasten kanssa naamareita ja leikkivät lasten toiveleikkejä, mikä ilahdutti pieniä kerholaisia suuresti. Ikäihmisten parissa opiskelijat pelasivat muisti- ja korttipelejä sekä keskustelivat yhteisistä aiheista. Opiskelijoita kiinnosti myös kuulla Suomen historiasta ja kulttuurista enemmän. Eräs opiskelijoista oli myös kotimaassaan toiminut parturina ja pyrki nyt Suomessakin parturilinjalle opiskelemaan. Hän leikkasi halukkailta vanhuksilta hiuksia ja sai heiltä paljon lämpimiä halauksia ja erityisen paljon kiitosta. Ihmisten välitön kiitos ja ilo, mikä heistä näkyi, oli opiskelijoille tärkeää. Opiskelijoiden sanoin: “Iloinen mieli ja kaikki nauravat”, siivitti kyllä koko upeaa kurssia. 

Teksti: Viivi Ylönen, Meidän projektin hankekoordinaattori

 

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteutaan yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.
www.meidanprojekti.fi

Nuorten osaamista näkyväksi vapaaehtoistyön kautta

Nuorten osaamista näkyväksi vapaaehtoistyön kautta

Erään opiskelijan toive, ennen kurssin alkua oli: ”Toivon, että saan mahdollisuuden tehdä asioita, mitä  osaan”ja tähän Meidän projektissa pyritäänkin. Meidän projektissa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus näyttää heidän sellaista osaamistaan, joka normaalissa koulun arjessa saattaa jäädä näkymättömiin. Kurssilla pohditaan yhdessä opiskelijoiden vahvuuksia ja tunnistetaan sekä sanoitetaan heidän osaamistaan, jotta kurssin päätyttyä heillä olisi varmuus omasta osaamisestaan ja se olisi myös tunnistettu.

Lahdessa, Salpauksessa Meidän projekti! -ryhmä koostui suurilta osin maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista, mutta mukaan mahtui myös kantasuomalaisia nuoria. Tämä oli monille opiskelijoille ensimmäinen kerta, kun he pääsivät yhteiseen ryhmään opiskelemaan. Erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tämä oli tärkeää ja jopa ainutlaatuista. Opiskelijat hyötyivät puolin ja toisin siitä, että koulu tarjosi osallistumismahdollisuuden kaikille halukkaille. Opiskelijoiden sosiaaliset taidot paranivat ja samalla kurssi edisti koulun yhteisöllisyyttä. Ryhmä tarjosi opiskelijoille näin toteutettuna enemmän myös tiedollisesti ja kurssi tuki vuorovaikutteista oppimista. Tällaisia mahdollisuuksia opiskelijoille tarjoamalla, koulun on mahdollista poistaa ennakkoluuloja ja rakentaa tasa-arvoa kouluun, jossa kunnioitetaan ihmisten moninaisuutta.

Opiskelijoiden toiveita kurssille:
”Haluan… 
… auttaa muita
… oppia uusia asioita
… oppia suomen kieltä
 oppia sosiaalisuutta
…  tutustua uusiin ihmisiin
 tehdä hyvää.” 

Vapaaehtoistyössä tärkeintä on auttamisen halu ja hyvän asian edistäminen. Aito kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan huokui ryhmästä ja näistä lähtökohdista kurssia lähdettiin rakentaman. Meidän projekti! -hankkeen avulla halutaan nostaa esille ja tuoda näkyväksi erityisesti osaamista, joita opiskelijoilla jo on, mutta lisäksi tarkoituksena on harjoitella esimerkiksi projektin hallinta ja ryhmätyötaitoja ja päästä yhdessä turvallisen ryhmän kanssa kokeilemaan uusia ja opiskelijoita kiinnostavia taitoja. Osaamista on useille opiskelijoille voinut kertyä esimerkiksi harrastusten tai muun vapaa-ajan toiminnan kautta ja erityisesti maahanmuuttajataustaisessa ryhmässä korostuivat myös aiemmin suoritetut tutkinnot ja työkokemus opiskelijoiden kotimaissa. 

Vapaaehtoistyö mahdollistaa työn tekemisen itselle tärkeiden asioiden parissa. Samalla työntekijä pääsee näyttämään jo opittua ja harjoittelemaan vielä uusia taitoja. Vapaaehtoistyön kautta myös osaamiselle voidaan antaa tunnustusta, joka voi olla tärkeässä roolissa esimerkiksi, kun opiskelija tavoittelee omaa unelma-ammattiaan.  “Haluaisin päästä työelämään”, oli eräänkin opiskelijan toive ja siihen vapaaehtoistyö ja sen luomat uudet verkostot, voivat olla erinomainen väylä. 

Lahdessa vapaaehtoistyön projektit suuntautuivat lasten kerhoon, iltapäiväkerhoon ja ikäihmisten kohtaamispisteelle. Opiskelijoiden toteuttamat projektit rikastuttivat toimintapaikkojaniiden kulttuuria ja samalla yhteisöjen jäsenten hyvinvointi parani. Opiskelijat askartelivat lasten kanssa naamareita ja leikkivät lasten toiveleikkejä, mikä ilahdutti pieniä kerholaisia suuresti. Ikäihmisten parissa opiskelijat pelasivat muisti- ja korttipelejä sekä keskustelivat yhteisistä aiheista. Opiskelijoita kiinnosti myös kuulla Suomen historiasta ja kulttuurista enemmän. Eräs opiskelijoista oli myös kotimaassaan toiminut parturina ja pyrki nyt Suomessakin parturilinjalle opiskelemaan. Hän leikkasi halukkailta vanhuksilta hiuksia ja sai heiltä paljon lämpimiä halauksia ja erityisen paljon kiitosta. Ihmisten välitön kiitos ja ilo, mikä heistä näkyi, oli opiskelijoille tärkeää. Opiskelijoiden sanoin: “Iloinen mieli ja kaikki nauravat”, siivitti kyllä koko upeaa kurssia. 

Teksti: Viivi Ylönen, Meidän projektin hankekoordinaattori

 

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteutaan yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.
www.meidanprojekti.fi