Tilaa uutiskirjeemme ja Note-viestit opettajille

Tilaa

Mahis sytyttää pieniä kynttilöitä pimeään

21-vuotiaan Mahiksen alkutaipaleella nuorten ryhmistä tutkimusta tehneen Kari Paakkunaisen osuva toteamus ”Mahis sytyttää pieniä kynttilöitä pimeään” on täyttä totta edelleen. Valon tarve on suuri ja Mahis pilkahtelee eri puolilla hyvinkin kirkkaasti ja tiheään.

Mahiksessa monenlaiset, eri tavoin haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat nuoret pääsevät Mahis-ohjaajan ja vertaisryhmän tukemana toimimaan ja innostumaan, löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksenkohteensa sekä sitä kautta edesauttamaan hyvinvointiaan ja saamaan eteenpäin kantavaa otetta elämästään. Mahis on ennaltaehkäisevän työn malli, jonka ohjaaja voi joustavasti ottaa käyttöön heti, kun huoli nuoresta herää.

Mahis tulee alun perin sanoista Mahdollisuus itää sinussa ja sen mukaisesti Mahiksessa nuori nähdään aina voimavarojensa ja vahvuuksiensa kautta, ei ongelmien. Jokaisessa nuoressa piilee mahdollisuuksia, jotka nuori voi itse oikeanlaisella ohjauksella oivaltaa ja ottaa käyttöön. Vahvuuslähtökohta näkyy myös siten, että tavoitteena on aina nostaa Mahis-ryhmien toimintaa esiin positiivisessa valossa, millä saattaa olla monille negatiiviseen huomioon tottuneille nuorille hyvinkin voimaannuttavia vaikutuksia.

Mahis koostuu käytännössä kahdesta perustoiminnosta, jotka ovat Mahis-ohjaajakoulutus ja nuorten ryhmien taloudellinen Mahis-tuki. Mahista hyödyntävät nuorten parissa sekä vapaa-ajalla että ammatikseen toimivat kuntien, järjestöjen, koulujen ja seurakuntien aikuiset. Kouluttautuneita Mahis-ohjaajia on jo yli 2400.

Olennaisia Mahis-elementtejä ovat ratkaisukeskeisyys, vuorovaikutus ja nuoren kohtaaminen, osallisuuden mahdollistuminen, itsetuntemuksen vahvistaminen sekä ryhmään kuulumisen tunne. Nämä seikat aikaansaavat sen, että Mahis-ryhmä on monelle nuorelle erittäin positiivinen yhteisökokemus ja varsin usein ensimmäinen sellainen.  Mahista voi ohjaaja hyödyntää monellakin tapaa osana omaa työtään. Moni ohjaaja ryhmineen päätyy ideoimaan ja suunnittelemaan omaa projektia, johon voi hakea Nuorten Akatemian myöntämää Mahis-tukea. Nuorten tarpeisiin ja toiveisiin pohjautuvat projektit tarjoavat mainion mahdollisuuden yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelemiseen, omien vahvuuksien hyödyntämiseen ja kehittämiseen, ystävyyssuhteiden luomiseen sekä harrastusten löytämiseen. Yhdessä suunnitellun toiminnan toteuttamisen lomassa tarjoutuu myös usein nuorten itsensä avaamana mahdollisuus niihin monesti hedelmällisimpiin keskusteluihin aiheista, joista puhumisen nuori ehkä muuten kokisi haastavaksi.

Tutkimusten ja kokemusasiantuntijoiden esiin nostama, nuoren hyvinvoinnin ja elämässä pärjäämisen kannalta tärkeä tekijä on se, että nuorella olisi ainakin yksi luotettava ja turvallinen aikuinen lähellään. Mahis-ohjaaja saattaakin olla monelle nuorelle elämän ainoa luottoaikuinen. Mahis-koulutuksen käynyt ohjaaja mahdollistaa osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen jokaiselle ryhmän nuorelle, hän on läsnä ja kuuntelee sekä tarjoaa monelle perheessään vastuunkantajaksi joutuneelle nuorelle tilaisuuden olla oma itsensä ja aidosti nuori.

Mahis-tuella toteutuneita, Mahis-ryhmien aikaansaamia projekteja on kaikkiaan jo noin 2200 ja niiden kirjo on yhtä laaja kuin toteuttajiensakin. Yhdessä saatetaan esimerkiksi tutustua paikkakunnan harrastustarjontaan, tehdä reissuja, tavata teemallisen kerhotoiminnan merkeissä, järjestää tapahtumia, luoda taidetta, pelailla, retkeillä, ottaa kotipaikkakunta haltuun tai tuunata omia tiloja. Monesti ryhmäläiset toteuttavat myös muita kuin itseään hyödyttävää toimintaa ja pääsevät vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin. Monia upeita tuotoksiakin on Mahis-projektien aikana syntynyt, mutta tärkeintä projekteissa on kuitenkin aina itse ryhmäprosessi, ei niinkään lopputulos tai tuotos.

Matkan varrella sattuu ja tapahtuu ja Mahis-ideologian mukaisesti olennaista onkin yhteisen toiminnan rakentava reflektointi ja sen myötä yhtä lailla niin onnistumisten huomioiminen ja niistä iloitseminen kuin vastoinkäymisten läpikäyminen ja niistä oppiminen. Yhteisesti suunnitellun aloituksen lisäksi projekteilla on myös sovittu lopetus, joka tarjoaa mahdollisuuden paitsi iloiseen juhlintaan myös joko yhteisten jatkounelmien synnyttämiseen tai kunkin jatkamiseen kohti omia uusia tavoitteitaan.

Kuluneen Mahis-vuoden 2019 vauhdittamana on tähän mennessä käynnistynyt 69 Mahis-ryhmää 46 eri paikkakunnalla sekä koulutettu 169 Mahis-ohjaajaa. Uusina koulutuksellisina avauksina on pilotoitu yksipäiväinen Mahis-koulutus kokeneemmille ohjaajille ja Tukari-Mahis -koulutus yläkoulujen tukioppilastoiminnan ohjaajille sekä Fragile-koulutus monitaiteellisista menetelmistä. Vuosi jatkuu vielä marraskuisella Mahis-tuenhaulla sekä Jyväskylässä järjestettävällä Mahis-koulutuksella. Sitten suunnataankin ajatukset kohti tulevaa Mahis-vuotta ja uusia suunnitelmia, joiden ajankohtaiset kuulumiset päivittyvät Mahiksen nettisivuille.

 

Saara Kallio-Kokko

Kirjoittaja on Mahista vuodesta 2009 luotsannut Nuorten Akatemian kehittämispäällikkö, jonka sydämen asiana on jokaisen oman näköisen nuoruuden turvallinen mahdollistuminen toisten seurasta ja yhteisistä kokemuksista nauttien.

Mahis sytyttää pieniä kynttilöitä pimeään

Mahis sytyttää pieniä kynttilöitä pimeään

21-vuotiaan Mahiksen alkutaipaleella nuorten ryhmistä tutkimusta tehneen Kari Paakkunaisen osuva toteamus ”Mahis sytyttää pieniä kynttilöitä pimeään” on täyttä totta edelleen. Valon tarve on suuri ja Mahis pilkahtelee eri puolilla hyvinkin kirkkaasti ja tiheään.

Mahiksessa monenlaiset, eri tavoin haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat nuoret pääsevät Mahis-ohjaajan ja vertaisryhmän tukemana toimimaan ja innostumaan, löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksenkohteensa sekä sitä kautta edesauttamaan hyvinvointiaan ja saamaan eteenpäin kantavaa otetta elämästään. Mahis on ennaltaehkäisevän työn malli, jonka ohjaaja voi joustavasti ottaa käyttöön heti, kun huoli nuoresta herää.

Mahis tulee alun perin sanoista Mahdollisuus itää sinussa ja sen mukaisesti Mahiksessa nuori nähdään aina voimavarojensa ja vahvuuksiensa kautta, ei ongelmien. Jokaisessa nuoressa piilee mahdollisuuksia, jotka nuori voi itse oikeanlaisella ohjauksella oivaltaa ja ottaa käyttöön. Vahvuuslähtökohta näkyy myös siten, että tavoitteena on aina nostaa Mahis-ryhmien toimintaa esiin positiivisessa valossa, millä saattaa olla monille negatiiviseen huomioon tottuneille nuorille hyvinkin voimaannuttavia vaikutuksia.

Mahis koostuu käytännössä kahdesta perustoiminnosta, jotka ovat Mahis-ohjaajakoulutus ja nuorten ryhmien taloudellinen Mahis-tuki. Mahista hyödyntävät nuorten parissa sekä vapaa-ajalla että ammatikseen toimivat kuntien, järjestöjen, koulujen ja seurakuntien aikuiset. Kouluttautuneita Mahis-ohjaajia on jo yli 2400.

Olennaisia Mahis-elementtejä ovat ratkaisukeskeisyys, vuorovaikutus ja nuoren kohtaaminen, osallisuuden mahdollistuminen, itsetuntemuksen vahvistaminen sekä ryhmään kuulumisen tunne. Nämä seikat aikaansaavat sen, että Mahis-ryhmä on monelle nuorelle erittäin positiivinen yhteisökokemus ja varsin usein ensimmäinen sellainen.  Mahista voi ohjaaja hyödyntää monellakin tapaa osana omaa työtään. Moni ohjaaja ryhmineen päätyy ideoimaan ja suunnittelemaan omaa projektia, johon voi hakea Nuorten Akatemian myöntämää Mahis-tukea. Nuorten tarpeisiin ja toiveisiin pohjautuvat projektit tarjoavat mainion mahdollisuuden yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelemiseen, omien vahvuuksien hyödyntämiseen ja kehittämiseen, ystävyyssuhteiden luomiseen sekä harrastusten löytämiseen. Yhdessä suunnitellun toiminnan toteuttamisen lomassa tarjoutuu myös usein nuorten itsensä avaamana mahdollisuus niihin monesti hedelmällisimpiin keskusteluihin aiheista, joista puhumisen nuori ehkä muuten kokisi haastavaksi.

Tutkimusten ja kokemusasiantuntijoiden esiin nostama, nuoren hyvinvoinnin ja elämässä pärjäämisen kannalta tärkeä tekijä on se, että nuorella olisi ainakin yksi luotettava ja turvallinen aikuinen lähellään. Mahis-ohjaaja saattaakin olla monelle nuorelle elämän ainoa luottoaikuinen. Mahis-koulutuksen käynyt ohjaaja mahdollistaa osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen jokaiselle ryhmän nuorelle, hän on läsnä ja kuuntelee sekä tarjoaa monelle perheessään vastuunkantajaksi joutuneelle nuorelle tilaisuuden olla oma itsensä ja aidosti nuori.

Mahis-tuella toteutuneita, Mahis-ryhmien aikaansaamia projekteja on kaikkiaan jo noin 2200 ja niiden kirjo on yhtä laaja kuin toteuttajiensakin. Yhdessä saatetaan esimerkiksi tutustua paikkakunnan harrastustarjontaan, tehdä reissuja, tavata teemallisen kerhotoiminnan merkeissä, järjestää tapahtumia, luoda taidetta, pelailla, retkeillä, ottaa kotipaikkakunta haltuun tai tuunata omia tiloja. Monesti ryhmäläiset toteuttavat myös muita kuin itseään hyödyttävää toimintaa ja pääsevät vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin. Monia upeita tuotoksiakin on Mahis-projektien aikana syntynyt, mutta tärkeintä projekteissa on kuitenkin aina itse ryhmäprosessi, ei niinkään lopputulos tai tuotos.

Matkan varrella sattuu ja tapahtuu ja Mahis-ideologian mukaisesti olennaista onkin yhteisen toiminnan rakentava reflektointi ja sen myötä yhtä lailla niin onnistumisten huomioiminen ja niistä iloitseminen kuin vastoinkäymisten läpikäyminen ja niistä oppiminen. Yhteisesti suunnitellun aloituksen lisäksi projekteilla on myös sovittu lopetus, joka tarjoaa mahdollisuuden paitsi iloiseen juhlintaan myös joko yhteisten jatkounelmien synnyttämiseen tai kunkin jatkamiseen kohti omia uusia tavoitteitaan.

Kuluneen Mahis-vuoden 2019 vauhdittamana on tähän mennessä käynnistynyt 69 Mahis-ryhmää 46 eri paikkakunnalla sekä koulutettu 169 Mahis-ohjaajaa. Uusina koulutuksellisina avauksina on pilotoitu yksipäiväinen Mahis-koulutus kokeneemmille ohjaajille ja Tukari-Mahis -koulutus yläkoulujen tukioppilastoiminnan ohjaajille sekä Fragile-koulutus monitaiteellisista menetelmistä. Vuosi jatkuu vielä marraskuisella Mahis-tuenhaulla sekä Jyväskylässä järjestettävällä Mahis-koulutuksella. Sitten suunnataankin ajatukset kohti tulevaa Mahis-vuotta ja uusia suunnitelmia, joiden ajankohtaiset kuulumiset päivittyvät Mahiksen nettisivuille.

 

Saara Kallio-Kokko

Kirjoittaja on Mahista vuodesta 2009 luotsannut Nuorten Akatemian kehittämispäällikkö, jonka sydämen asiana on jokaisen oman näköisen nuoruuden turvallinen mahdollistuminen toisten seurasta ja yhteisistä kokemuksista nauttien.